Tarih Cetveli
<< Temmuz  2024 >>
PzPtSÇPCCt
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Olan Olaylar
Bugün Doğanlar
Bugün Ölenler
Biyografiler
Tarihi Belgeler   Bugün Olan Olaylar (  Eylül  )
Tarih
Bilgi
11/09/ Basın Yayın Dünya Gazete Dağıtıcıları Günü
04/09/1063 Ölüm Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey öldü.
30/09/1207 Doğum Mevlana Celaleddin Rumi, Belh kentinde dünyaya geldi.
14/09/1321 Ölüm İtalyan şair Dante Alighieri
25/09/1396 Olay Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni kazandı.
06/09/1422 Olay II. Murat, İstanbul kuşatmasını sona erdirdi.
01/09/1481 Olay Galatasaray Lisesi, devlet adamı yetiştirilmesi amacıyla Sultan II. Bayezid tarafından kuruldu. Okulda 1868'de Fransızca eğitime geçildi.
29/09/1499 Olay İnebahtı Kalesi fethedildi.
30/09/1517 Olay Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.
20/09/1519 Olay Portekizli kaşif Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya'dan yola çıktı.
22/09/1520 Ölüm Dokuzuncu Osmanlı padişahı Sultan I.Selim (Yavuz Sultan Selim) öldü.
30/09/1520 Olay Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı.
11/09/1526 Olay Macaristan'da Budin fethedildi.
08/09/1529 Olay Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.
27/09/1529 Olay Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmaya aldı.
07/09/1533 Doğum İngiltere'yi 1558-1603 arasında dünyanın en önemli ülkesi haline getiren Kraliçe I. Elizabeth, Greenwich'te doğdu.
27/09/1538 Olay Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasına karşı Preveze Deniz Zaferi'ni kazandı.
29/09/1547 Doğum "Don Kişot"un yaratıcısı İspanyol yazar Miguel de Cervantes doğdu. (ö. 1616)
21/09/1558 Ölüm V. Karl Alman kral.
25/09/1561 Ölüm Şehzade Bayezid idam edildi.
06/09/1566 Ölüm Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar yakınlarında öldü.
24/09/1566 Olay Onbirinci Osmanlı Padişahı II. Selim tahta çıktı.
29/09/1571 Doğum Caravaggio, İtalyan ressam (ö. 1610)
19/09/1575 Olay Padişah III. Murat'ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi, açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar, rasathanenin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar.
30/09/1579 Ölüm Sokollu Mehmet Paşa öldü.
13/09/1592 Ölüm Fransız yazar, düşünür Michel de Montaigne.
08/09/1609 Olay Mimar Sedefkar Mehmed Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmed Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma sunuldu.
12/09/1624 Olay Dünyanın ilk denizaltısı Londra'da test edildi.
02/09/1633 Olay İstanbul Cibali'de çıkan büyük yangında, 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre, kentin beşte biri yandı.
05/09/1638 Doğum Kraliyet arması olarak güneşi seçtiği için Güneş Kral olarak bilinen Fransa Kralı XIV. Louis.
02/09/1651 Olay Mahpeyker Kösem Sultan, boğdurularak öldürüldü.
05/09/1669 Olay Girit, Osmanlı İmparatorluğu'nca ilhak edildi.
26/09/1669 Olay Girit adası, Türk egemenliği altına girdi.
04/09/1682 Olay İngiliz astronom Edmund Halley, daha sonra kendi adı verilen kuyruklu yıldızı gördü.
03/09/1683 Olay Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı.
13/09/1705 Ölüm Osmanlı Devletine sığınan Macar Kralı Tökeli İmre, İzmit'te öldü.
05/09/1712 Ölüm Divan şairlerinden Sabit.
01/09/1715 Ölüm 5 yaşında tahta geçen, 72 yıl Fransa'yı yöneten, Fransızların ''Güneş Kral''ı XIV. Louis öldü.
09/09/1737 Doğum Luigi Galvani, İtalyan fizikçi
06/09/1757 Doğum Marki Lafayette, Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert du Motier, Amerikan Devrimi'nde İngiliz sömürgeciliğine karşı Amerikalıların yanında savaşarak ünlenen Marki Lafayette, Fransız Devriminde de devrimci burjuvazinin safında tyer alarak Fransa'nın en güçlü kişilerinden bir oldu.
06/09/1766 Doğum John Dalton, maddenin atomlardan oluştuğuna ilişkin teoriyi geliştirerek çağdaş fiziğin kurucuları arasında yer alan İngiliz kimyacı ve fizikçi.
04/09/1768 Doğum François-Auguste-René Chateaubriand. İlk romantik Fransız yazarlarından ve diplomat Chateubriand'ın zamanının gençliği üzerinde çok etkisi vardı.
14/09/1769 Doğum Alexander von Humboldt, Prusyalı doğabilimci ve kâşif (ö. 1859)
08/09/1779 Doğum IV. Mustafa. Reformcu III. Selim'in tahttan indirilmesine destek vererek 1807-1808 arasındaki hükümdarlığı sırasında gericiliğe güç kazandıran Osmanlı Sultanı.
03/09/1783 Olay İngiltere Paris'te imzalanan anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını tanıdı.
17/09/1787 Olay ABD Anayasası kabul edildi.
13/09/1788 Olay New York Birleşik Devletler'in federal başkenti oldu.
18/09/1790 Olay Yergöğü Mütarekesi. 1787’de başlayan Osmanlı-Rus savaşları sırasında Avusturya ile Yergöğü’de yapılan savaşta Avusturya’nın yenilmesiyle sonuçlanmıştır.
22/09/1791 Doğum Elektriğin ana prensiplerini belirleyip, dinamoyu keşfeden İngiliz fizikçi Michael Faraday doğdu.
21/09/1792 Olay Devrimci Fransa'da Yasama Meclisi krallığı kaldırdı.
22/09/1792 Olay Fransa'da cumhuriyet ilan edildi.
05/09/1800 Olay Malta'yı işgal altında tutan Fransız birlikleri İngilizler'e teslim oldu.
07/09/1812 Olay Moskova'ya yürüyen Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlık ordularını şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi.
14/09/1812 Olay Fransa İmparatoru Napolyon, ordularının başında büyük bir yangının sürdüğü Moskova'ya girdi.
16/09/1816 Doğum Sir Charles Thomas Newton. Türkiye'nin güney batısında yürüttüğü kazılarla dünyanın yedi harikasından bir olan Bodrum'daki Halikarnas Müzesi'ni ortaya çıkartan İngiliz arkeolog.
07/09/1822 Olay Portekiz sömürgesi Brezilya bağımsızlığına kavuştu.
09/09/1828 Doğum Lev Tolstoy, Rus yazar
14/09/1829 Olay Ruslar ile Edirne Antlaşması imzalandı.
19/09/1832 Ölüm Walter Scott, İskoç Yazar
21/09/1832 Ölüm İskoçyalı tarihi roman yazarı Walter Scott .
08/09/1841 Doğum Antonín (Leopold) Dvorák. Halk müziğini 19. yüzyıl romantik müziğine dönüştürerek dünya çapında ün kazanan ilk Bohemyalı besteci.
23/09/1846 Olay Alman gökbilimci Johann Gottfriend, güneş sisteminin sekizinci gezeni Neptün’ü keşfetti.
14/09/1849 Doğum Ivan Pavlov, Rus fizyolog (ö. 1936)
25/09/1850 Olay 1950. Aynı gün Birleşmiş Milletler askerleri Kore'de Seul'u ele geçirdi.
18/09/1851 Olay Amerikan gazetesi New York Times yayımlanmaya başlandı.
14/09/1852 Ölüm Mohikanların Sonuncusu'nun yazarı James Fenimore Cooper
14/09/1852 Ölüm Napolyon'u Waterloo'da yenen İngiliz komutan Wellington Dükü.
11/09/1853 Olay Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.
10/09/1854 Ölüm Halk şairi Emrah.
10/09/1855 Olay Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
11/09/1855 Olay Osmanlı orduları, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.
23/09/1856 Olay İzmir-Aydın hattı demir yolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demir yolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin hükümeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.
15/09/1857 Doğum William Howard Taft, ABD' nin 27. başkanı (ö. 1930)
03/09/1859 Doğum (Auguste-Marie-Joseph-) Jean Jaurès. Ünlü Fransız sol gazete L'Humanite'nin kurucularından sosyalist önder Jaures, üç dönem milletvekilliği de yapmıştı. Fransız solunun çeşitli fraksiyonlarının tek bir çatı altında örgütlenmesini sağlamasıyla da bilinen Jaures II. Enternasyonal'in Fransa Şubesi'ni oluşturdu.
08/09/1862 Olay Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.
28/09/1864 Olay Uluslararası İşçiler Derneği (I. Enternasyonal) Londra'da kuruldu.
28/09/1865 Ölüm Fransız kimya ve biyoloji bilgini Dr. Louis Pasteur öldü.
21/09/1866 Doğum "Zaman Makinası", "Dünyalar savaşı" gibi yapıtlarıyla ünlü İngiliz yazar H. (Herbert) G. (George) Wells.
14/09/1867 Olay Amerika Birleşik devletleri Başkanı William McKnley New York'ta fuar açarken bir anarşist tarafından vuruldu. 12 saat sonra yerine Theodore Roosevelt geçti.
14/09/1867 Olay Karl Marx'ın yazdığı Kapital'in ilk cildi yayımlandı.
03/09/1869 Olay İstanbul'da ''Atlı Tramvay'', Konstantin Karopana tarafından çalıştırıldı.
09/09/1869 Doğum Abdullah Cevdet, Osmanlı siyaset adamı ve düşünürü
04/09/1870 Olay Fransa'da III. Cumhuriyet ilan edildi.
23/09/1870 Ölüm En popüler klasik operalardan biri olan Georges Biset'nin "Carmen"inin esin kaynağı olan "Carmen" romanının yaratıcısı Fransız romancı Prosper Merimee öldü.
13/09/1871 Ölüm Tanzimat Devri Gazeteci, yazar ve şairlerimizden biri olan Şinasi 45 yaşında öldü.
27/09/1871 Doğum Grazia Deledda doğdu. İtalyan edebiyatında verismo (gerçekçilik) akımının önde gelen sanatçıları arasında adı geçen Deledda 1926 Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibiydi.
13/09/1874 Doğum Müzikteki 12 ton yöntemini geliştiren Avusturyalı besteci Arnold Schoenberg.
01/09/1875 Doğum "Tarzan"ın yaratıcısı Amerikan romancı Edgar Rice Burroughs.
24/09/1882 Olay İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kuruldu.
03/09/1883 Ölüm Rus yazar İvan Turgenyev, Paris yakınlarında öldü.
24/09/1884 Doğum İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İzmir'de dünyaya geldi.
11/09/1885 Doğum "Lady Chatterley'in Aşığı" adlı yapıtıyla ünlü İngiliz romancı D. H. Lawrence.
15/09/1885 Ölüm Jumbo, Afrika kökenli ünlü fil (d. 1860)
22/09/1885 Doğum Alman aktör ve yönetmen Erich von Atroheim doğdu.
04/09/1886 Olay Apaçi yerlilerinin şefi Geronimo, ABD birliklerine teslim oldu. Son büyük Amerikalı-Yerli savaşı sona erdi.
09/09/1886 Olay Bern uluslararası kopya hakları (Copyrights) konvansiyonu toplandı.
26/09/1887 Olay Emile Berliner gramofonun patentini aldı.
29/09/1887 Olay İlk gramofon patenti, Alman kâşif Emil Berliner tarafından alındı.
12/09/1888 Doğum Fransız şarkıcı, sinema oyuncusu Maurice Chevalier
16/09/1888 Doğum Frans Eemil Sillanpää, Fin yazar (ö. 1964).
16/09/1889 Olay II. Abdülhamid'in dostluk amacıyla Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Firkateyni, dönüş yolunda, Funakora kıyılarında fırtınaya tutuldu; gemi kayalara çarparak parçalandı. 540 denizci öldü, 6 subay ve 63 er kurtuldu.
15/09/1890 Doğum Ünlü polisiye yazarı, dedektif ''Hercul Poirot''nun yaratıcısı Agatha Christie doğdu.
18/09/1890 Olay Ertuğrul fırkateyni, Japon sularında şiddetli bir fırtınada battı; 540 denizci öldü.
16/09/1893 Doğum Alexander Korda, İngiliz yönetmen ve yapımcı (ö. 1956).
19/09/1893 Olay Yeni Zelanda kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü, 1866'da ''kadın hareketi''ni başlatan Kate Sheppard idi.
13/09/1894 Doğum Sinema yönetmeni Jean Renoir.
15/09/1894 Doğum "Oyunun Kuralı" filmiyle ünlü, Fransız yönetmen Jean Renoir.
03/09/1895 Olay İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi.
14/09/1895 Doğum Abdulhay Selim Paşa, Türk şair ve düşünür
04/09/1896 Doğum Antonin Artaud. Fransız oyun yazarı, şair, tiyatro oyuncusu ve gerçeküstücü akımın önderi. Artaud, "burjuva" tiyatrosu yerine insanın bilinçaltını özgürleştirerek kendisine ifşa etmeyi hedefleyen "zulüm tiyatrosu"nu geçirme çabasındaydı.
24/09/1896 Doğum "Muhteşem Gatsby" adlı eseriyle ünlü Amerikalı romancı F. Scott Fitzgerald doğdu.
25/09/1897 Doğum Nobel ödüllü Amerikan romancı William Faulkner doğdu.
02/09/1898 Olay Makineli tüfek, bir savaşta ilk kez kullanıldı.
26/09/1898 Doğum "Rahpsody in Blue", "Popy and Bess" adlı yapıtlarıyla ünlü Amerikalı besteci George Gershwin doğdu.
19/09/-19 Ölüm Publius Vergilius Maro
21/09/-19 Ölüm Publius Vergilius Maro,(İtalya,Mantua, Andes) Romalı şair.
02/09/1900 Olay Almanya ile ABD arasında telgraf kullanımı başladı.
03/09/1900 Doğum Urho Kaleva Kekkonen, 1950-56 arasında Finlandiya Başbakanlığı görevinde bulunan Kekkonen 1956-81 arasında da 25 yıl aralıksız Cumhurbaşkanıydı. Kekkonen Sovyetler Birliği karşısında aktif tarafsızlık siyasetiyle, Batı'nın soğuk savaş dönemindeki genel anti-sovyet siyasetinden ayrılmasıyla tanınıyordu.
05/09/1901 Olay National Association of Professional Baseball Leagues (NBA) kuruldu.
09/09/1901 Ölüm Fransız ressam Henri Toulouse-Leutrec.
15/09/1901 Doğum Kemalettin Kamu
29/09/1901 Doğum İtalyan asıllı Amerikalı Nobel ödüllü nükleer fizikçi Enrico Fermi doğdu.
29/09/1901 Doğum Enrico Fermi, ABD'li nükleer fizikçi (ö. 1954)
13/09/1902 Doğum Ses sanatçısı, Safiye Ayla (ölüm 1998)
29/09/1902 Ölüm Émile Zola, Fransız romancı (d. 1840)
21/09/1903 Olay İlk kovboy filmi Kit Carson'un prömiyeri ABD'de yapıldı.
22/09/1903 Olay İtalo Marconi, kornet (cornet) dondurma külahının patentini aldı.
16/09/1904 Doğum Nikolay Ostrovski, Rus yazar (ö. 1936).
05/09/1905 Olay ABD'nin New Hampshire kentinde imzalanan anlaşmayla Rus-Japon Savaşı sona erdi.
05/09/1905 Doğum "Gün Ortasında Karanlık" adlı kitabıyla ünlü, Macar asıllı İngiliz yazar Arthur Koestler.
18/09/1905 Doğum Efsanevi İsveçli oyuncu Greta Garbo.
25/09/1906 Doğum Kuşatmadaki şehri anlatan Leningrad senfonisi II. Dünya Savaşı sırasında 1942'de ateş altında ilk kez çalınan Rus besteci Dmitriy Dmitriyeviç Şostakoviç doğdu.
02/09/1907 Doğum Yazar ve halk edebiyatı araştırmacısı Pertev Naili Boratav.
26/09/1907 Olay Yeni Zelanda, İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti.
03/09/1908 Olay Türkiye'deki ilk haftalık mizah dergisi ''Kalem'' yayımlanmaya başlandı.
09/09/1908 Doğum Cesare Pavese, İtalyan ozan ve romancı
17/09/1908 Olay Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdi. Kazada ölen Selfridge, uçak kazasında yaşamını yitiren ilk insan oldu.
18/09/1908 Olay Şark Demir Yolları'nda grev başladı.
22/09/1908 Olay Bulgaristan, Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
07/09/1909 Doğum "Rıhtımlar Üzerinde", "Cennet Yolu" gibi filmleriyle ünlü Amerikalı yönetmen Elia Kazan Elia Kazan İstanbul'da doğdu..
09/09/1909 Doğum Arthur Jonath Alman atlet
16/09/1909 Olay Türkiye'deki ilk dişçilik okulu, Kadırga'daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı'nda, ''Darülfünun-ı Osmanlı Tıp Fakültesi Aczacı ve Dişçi Kabile ve Hastabakıcı Mektebi'' adıyla açıldı.
18/09/1909 Doğum Gana bağımsızlık lideri ve cumhurbaşkanı Kwame Nhrumah.
14/09/1910 Doğum Uzun yıllar Marsilya belediye başkanlığı yapan Sosyalist Parti önderi Gaston Defferre.
15/09/1910 Olay Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.
19/09/1911 Doğum William Golding, "Sineklerin Tanrısı" ile ünlü Nobel ödüllü İngiliz yazar
25/09/1911 Olay İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
29/09/1911 Olay Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı devletini karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
03/09/1912 Olay Deniz kuvvetlerine yiyecek sağlamak için, dünyanın ilk konserve fabrikası İngiltere'de açıldı.
29/09/1912 Doğum Michelangelo Antonioni, İtalyan yönetmen (ö. 2007)
04/09/1913 Doğum Tange Kenzo. II. Dünya Savaşı sonrasının en önemli Japon mimarı.
05/09/1914 Olay I. Dünya Savaşı'nda Marne Muharebesi başladı. Paris'e ilerleyen Alman Birlikleri Fransız 6. Ordusu'nun karşı saldırısıyla püskürtüldü. İki milyon insanın yer aldığı 6 gün süren muharebede 100 bin insan hayatını kaybetti.
10/09/1914 Doğum Oscar ödüllü "West Side Story", (Batı Yakasının Hikayesi) filminin yönetmeni Robert Wise.
15/09/1914 Doğum Yazar Orhan Kemal
15/09/1916 Olay Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.
15/09/1917 Olay Başbakan Aleksandr Kerenskiy, Rusya'da cumhuriyet ilan etti.
27/09/1917 Ölüm Fransız ressam Edgar Degas öldü.
17/09/1918 Doğum İsrail cumhurbaşkanlarından Haim Herzog.
04/09/1919 Olay Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla açıldı.
11/09/1919 Olay CHP'nin temelini oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.
13/09/1919 Olay Sivas'ta İradei Milliye gazetesi yayınlanmaya başlandı.
22/09/1919 Olay Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.
01/09/1920 Olay Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.
10/09/1920 Olay Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bakü'de kuruldu.
13/09/1920 Olay Mustafa Kemal'in ''Halkçılık Programı'' TBMM'ye sunuldu.
09/09/1921 Olay Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa, bazı komutanlarla ''düşmanın mukavemetinin kırıldığı'' Polatlı'nın kuzeyindeki Zafertepe'ye gelerek, Yunanlıların durumunu inceledi.
12/09/1921 Doğum Polonyalı bilimkurgu yazarı Stanislaw Lem
13/09/1921 Olay Sakarya Meydan Savaşında yaralanan Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi unvanı verildi.
13/09/1921 Olay Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.
18/09/1921 Olay Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasının ardından Ankara'ya dönen Mustafa Kemal, coşkuyla karşılandı.
19/09/1921 Olay TBMM, Mustafa Kemal Paşa'ya, ''Mareşal'' rütbesiyle ''Gazi'' unvanı verdi.
01/09/1922 Olay Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılması üzerine emrini verdi: ''Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri''
02/09/1922 Olay Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis esir edildi.
09/09/1922 Olay 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne katan Türk orduları İzmir'e girdi.
09/09/1922 Olay İzmir'in Kurtuluşu
19/09/1922 Doğum Emil Zatopek, Çek lokomotifi olarak ünlenen 2 kez olimpiyat şampiyonu olan atlet
20/09/1922 Olay Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi.
27/09/1922 Olay Yunan kralı I. Konstantin Anadolu yenilgisi sonrasında tahtını terk etmek zorunda kaldı.
27/09/1922 Doğum Arthur Penn doğdu. Smerikan toplumunun karanlık yüzüne ışık tutan filmleriyle dikkati çeken sinema yönetmeni.
01/09/1923 Doğum Rocky Marciano. 1952-56 arasında Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu ünvanını elinde tutan İtalyan kökenli ABDli boksör. Son maçında Jersy Jo Walcott'u 13. raundda nakvtla yendikten sonra boksu bırakan Marciano yaptığı 49 karşılaşmada hiç yenilmemiş ve bunların 43'ünü nakavtla kazanmıştı.
01/09/1923 Olay Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem: 300 bin kişi öldü.
07/09/1923 Olay İkdam, Akşam, İleri, Tercümanı Hakikat, Tevhidi Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çıkamayınca, ortaklaşa ''Müşterek''gazetesini yayımlamaya başladılar. Müşterek gazete 2 hafta çıktı.
09/09/1923 Olay Halk Fırkası Tüzüğü onaylandı. Böylece CHP'nin kuruluşu gerçekleştirildi.
11/09/1923 Olay Bursa Sanayi Sergisi açıldı.
11/09/1923 Olay Halk Fırkası Genel Başkanlığı'na Mustafa Kemal Paşa seçildi.
13/09/1923 Olay İspanya'da General Primo de Rivera 1923'de bir darbeyle yönetime el koydu.
15/09/1923 Olay Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç istasyonu Yunanlılardan teslim alındı.
15/09/1923 Olay Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.
18/09/1923 Olay Hindistan Ulusal Kongresi 1923'de sivil itaatsizlik kampanyası başlattı.
28/09/1923 Doğum Marcello Mastroianni, İtalyan oyuncu (ö. 1996)
29/09/1923 Olay Filistin'de İngiliz mandası resmen yürürlüğe girdi.
01/09/1924 Olay Ankara Devlet Konservatuvarının temelini oluşturan ''Musiki Muallim Mektebi'' Ankara'da açıldı.
16/09/1924 Olay Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti'ndeki ayaklanma sert biçimde bastırıldı.
18/09/1924 Olay Mustafa Kemal Paşa medreselerin açılmasını isteyen hocalara hitaben "Mektep istemiyorsunuz Halbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket evladı yetişsin Medreseler açılmayacaktır; millete mektep lazımdır" dedi.
21/09/1924 Olay Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.
22/09/1924 Olay Mustafa Kemal Paşa, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" dedi.
30/09/1924 Olay Mustafa Kemal Paşa, " Memleketin batı bölgesi düşman ayaklarına terk edilmiş ve oradaki halk silaha sarılmış, buranın ahalisi ise memleketin felaketten kurtulması için ayağa kalkmış bir vaziyette idi. Ben işte böyle bir zamanda Erzurum'a geldim. Burada rütbemi, üniformamı attım ve bütün kainata ila ettim ki sine-i millette bir ferdim" dedi.
01/09/1925 Olay Mustafa Kemal Paşa'yı Kastamonu dönüşünde Ankara'da karşılayanların ellerinde şapkaları vardı.
01/09/1925 Olay Birinci Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.
02/09/1925 Olay Tekke ve zaviyelerin kapatılması ve memurların şapka giymesine karar verildi.
08/09/1925 Doğum İngiliz sinema oyuncusu Peter Sellers.
13/09/1925 Olay Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan gazeteciler Mustafa Kemal Paşa'dan af istediler. Mustafa Kemal Paşa'nın mektubu üzerine beraat ettiler.
16/09/1925 Doğum B.B. King. Blues ekolünün gelişimini en çok etkileyenler arasında yer alan siyah Amerikalı caz gitaristi.
23/09/1925 Olay Mustafa Kemal Paşa, " Güzel bir serpuş olan şapkadan pek az bir müddette dervişler, mürit ve hocalar da memnun kalacaklardır." dedi.
25/09/1925 Olay İstanbul'da, tulumbacı teşkilatı yerine, modern motorlu itfaiye teşkilatı kuruldu.
11/09/1926 Olay Ankara otomatik telefon işletmesine açıldı.
19/09/1927 Olay Nikaraqua'da ayaklanmacıların lideri Augusto Sandino hükümet kuvvetlerine karşı taaaruza geçti.
13/09/1928 Doğum Diane Foster, Kanadalı atlet.
15/09/1928 Olay İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen ''küf''ü bularak, ''penicillium notatum'' adını verdi.
20/09/1928 Olay İtalya'da Yüksek Faşist Konsey en yüksek yasama organı oldu.
25/09/1928 Olay Meksika'da öldürülen Başkan Alvaro Obregon'un yerine Emilio Gil başkan seçildi.
01/09/1929 Olay Arapça ve Farsça dersleri okullardan kaldırıldı.
02/09/1929 Olay Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında, Feriha Tevfik Hanım, Türkiye Güzeli seçildi. Feriha Tevfik, sinema ve tiyatro oyuncusu oldu.
15/09/1929 Doğum Mümtaz Soysal
15/09/1929 Olay Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliğinin ilk sergisi Ankara'da açıldı.
26/09/1929 Olay Avusturya şansölyeliğine Hıristiyan Sosyalistler ve milliyetçilerin desteklediği Johann Schober getirildi.
29/09/1929 Olay Muhsin Ertuğrul'un yönettiği ''Ankara Postası'' filminin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı.
02/09/1930 Olay 1930. Mustafa Kemal Paşa, Sadri Maksudi (Arsal) Bey'n ''Türk Dili İçin'' adlı kitabına şunları yazdı: ''Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.''
05/09/1930 Olay Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Fethi Bey'in 4 Eylülde İzmir'e gelişinden sonra, bazı kişiler gösteri yaparak Cumhuriyet Halk Fırkası binasını ve Anadolu gazetesi idarehanesini taşladılar.
06/09/1930 Olay Arjantin'in radikal Başkan Hipolito İrigoyen askeri darbeyle devrildi.
08/09/1930 Olay İzmir'de 5000 işçi grevde.
14/09/1930 Olay Son Posta gazetesi sorumlu müdürü Selim Ragıp Bey (Emeç) tutuklandı.
15/09/1930 Olay Almanya seçimlerinde Naziler sosyalistlerden sonra ikinci büyük parti durumuna geldi.
23/09/1930 Doğum Altı yaşında iken gözlerini kaybeden Amerikan siyah şarkıcı Ray Charles doğdu.
26/09/1930 Olay Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
27/09/1930 Olay Mustafa Kemal Paşa yeni İsmet Paşa hükümeti ile ilgili bir açıklama yaptı; "Eğer İsmet Paşa, hükümet teşkilini kabulden sureti katiyede imtina etseydi (kaçınsaydı), başvekaleti bizzat deruhte etmekten (üstlenmekten) başka çare kalmazdı" dedi.
30/09/1930 Olay İlk sivil tayyarecilerimizden Vecihi (Hürkuş) Bey, kendi yaptığı tayyaresiyle Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu. Vecihi Bey, Anadolu halkına ilk uçak gezilerini yapma olanağı da sağlamıştı.
08/09/1931 Olay Bulgaristan'da yayımlanan ''Yüzellilikler''in gazetesi ''Açık Söz'' kapatıldı.
15/09/1931 Olay Mahatma Gandhi, Londra'da yapılan toplantıda Hindistan'a bağımsızlık verilmesini istedi.
17/09/1931 Doğum Oscar ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu Anne Boncroft.
23/09/1931 Olay Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.
27/09/1931 Olay 1930'da Türkiye'nin de katılımıyla ilk kez resmi nitelik kazanan Balkan Oyunları'nın ikincisi başladı.
04/09/1932 Olay Dünya Barış Konferansı, Viyana'da toplandı.
09/09/1932 Olay İspanya Katalonya bölgesinin özerkliğini tanıdı.
12/09/1932 Ölüm Ahmet Rasim
19/09/1932 Ölüm Ahmet Rasim, Yazar
21/09/1932 Olay Himayei Etfal Cemiyetince düzenlenen ''Alaturka Güreş'' müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.
21/09/1932 Ölüm Yazar Ahmet Rasim.
22/09/1932 Ölüm Gazeteci, yazar, besteci Ahmet Rasim 68 yaşında öldü.
26/09/1932 Olay Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçe'den arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
01/09/1933 Olay Denizyolları İşletmeleri, devlet tekeline alındı.
03/09/1933 Olay Kayseri-Ulukışla hattının tamamlanmasıyla Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demir yolu tamamlandı.
09/09/1933 Olay İzmir Enternasyonal Fuarı'nın çekirdeğini oluşturan ''9 Eylül Panayırı''nın ilki, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından açıldı.
14/09/1933 Olay Türkiye ile Yunanistan Dostluk Antlaşması imzaladı.
18/09/1933 Doğum Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve ozan Bob Dylan.
19/09/1933 Doğum Behiye Aksoy, Ses sanatçısı İstanbul'da dünyaya geldi
20/09/1933 Olay Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın, Sofya'yı ziyaretinde, 1929 Tarafsızlık Antlaşması'nın süresi uzatıldı.
24/09/1933 Olay Türk-Bulgar Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması 5 yıl daha uzatıldı.
25/09/1933 Doğum Diktatör Franco'nun ölümü sonrasında İspanya'nın demokrasiye geçmesini sağlayan Başbakan Adolfo Suarez doğdu.
29/09/1933 Olay Komünist Enternasyonal Genel Sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı Almanya Meclisi Reichstag'ın yakılması soruşturmasında öteki sanık Marinus Van Der Lubbe, yangını çıkardığını itiraf etti.
10/09/1934 Olay Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.
14/09/1934 Doğum Kate Millet. Kadın kurtuluş hareketinin öncülerinden ABD'li sanatçı, yazar ilk kitabı Cinsel Politika'yla cins ve cinsiyette iktidar dinamiklerinin rolünü araştırdı.
17/09/1934 Olay Türkiye, Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.
18/09/1934 Olay Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne girdi.
20/09/1934 Doğum Oscar ödüllü İtalyan aktris Sophia Loren.
28/09/1934 Doğum Brigitte Bardot, Fransız oyuncu
04/09/1935 Olay İstanbul telefon şirketi, hükümet adına işletilmeye başlandı.
16/09/1935 Olay Türk Milli Güreş Takımı Balkan Şampiyonu oldu.
16/09/1935 Olay Kayseri Bez Fabrikası, Başbakan İsmet İnönü tarafından açıldı.
19/09/1935 Olay Almanya'da Yahudilerin kamu sektöründe çalışmasını yasaklandı.
04/09/1936 Olay İngiltere Kralı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.
07/09/1936 Olay Kara Harp Okulu, İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.
07/09/1936 Olay İstanbul ve Ankara radyo şirketleri, satın alınarak devletleştirildi.
14/09/1936 Olay Mlli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda okutulacak "alfabe" kitabını kabul etti. Alfabe'nin yazarları: Murat Özgün ve İlhan Gökçe.
29/09/1936 Doğum Bilal İnci, Türk oyuncu (ö. 2005)
29/09/1936 Doğum Silvio Berlusconi, İtalyan siyasetçi
11/09/1937 Ölüm Ressam Nazmi Ziya Güran.
12/09/1937 Olay Dersim isyanının lideri Seyit Rıza teslim oldu. Seyit Rıza yargılama sonucu 15 Kasım'da idam edildi.
16/09/1937 Doğum Aleksandr Vasilyeviç Medved. Bütün zamanların en iyi serbest stil güreşçisi olarak kabul edilen Rus sporcu. 1964 ile 1972 arasında üç olimpiyatta peşpeşe altın madalya kazanan Meved'in bu başarısına başka bir güreşçi tarafından erişilemedi.
18/09/1937 Olay Nyon Antlaşması 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Nyon Antlaşması Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerine karşı ortak önlemleri içeriyordu.
20/09/1937 Olay İkinci Türk Tarih Kurultayı, Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.
20/09/1937 Olay Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi'nde, Atatürk'ün de isteğiyle, Türkiye'nin ilk resim ve heykel müzesi açıldı.
28/09/1937 Olay Bakanlar Kurulu, Tan gazetesini 10 gün süreyle kapattı. Gazetede Anayasa'nın değiştirileceğine, seçimlerin yenileneceğine dair yazılar yayınlanmıştı.Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bu tür yayınların asılsız olduğu bildirildi.
28/09/1937 Olay İtalya'nın faşist Duçesi Benito Mussolini ve Almanyanın Nazi Führeri Adolf Hitler, Berlin'de düzenlenen kitlesel bir gösteride "barışa inandıklarını" söylediler.
29/09/1937 Olay Çin'de Japon tehdidine karşı güçler birleştiriliyor; Milliyetçi General Çan Kay-şek ile Komünist önder Mao Zedong birlikte davranma kararı aldılar.
02/09/1938 Olay Hatay devletinin kuruluşu ilan edildi. Hatay Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı ve Tayfur Sökmen'i Cumhurbaşkanı seçti.
03/09/1938 Olay IV. Enternasyonal kuruldu.
05/09/1938 Olay Atatürk vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet, 28 Kasım 1938'de açıldı.
06/09/1938 Olay Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu.
07/09/1938 Olay Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, "Programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır" dedi.
16/09/1938 Olay Bulgaristan'daki Türk okullarında öğretimin Türk harfleriyle yapılmasına karar verildi.
21/09/1938 Olay İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.
24/09/1938 Olay Hatay Devleti 'nde genel af ilan edildi.
26/09/1938 Olay Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda hafif bir rahatsızlık atlattı.
01/09/1939 Olay Almanya'nın Polonya'ya saldırması üzerine, II. Dünya Savaşı başladı. Milyonlarca kişinin öldüğü savaşın başlamasının 50. yılında ''Dünya Barış Günü'' ilan edildi.
03/09/1939 Olay Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı çıktı.
03/09/1939 Olay İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti.
03/09/1939 Olay Almanya'nın Polonya'yı işgalinden iki gün sonra, İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş ilan etti.
04/09/1939 Olay Tüm gıda maddelerine ihraç yasağı kondu.
05/09/1939 Olay İstanbul müzeleri, II. Dünya Savaşı nedeniyle kapatıldı.
06/09/1939 Olay Nazi Almanyası tüm Yahudi vatandaşların Sarı Yahudi yıldızı taşımasını zorunlu kıldı.
06/09/1939 Olay Erzurum'a ilk tren girdi.
08/09/1939 Olay İkinci Dünya savaşının başlamasıyla ihtiyat erlerin talim terbiye için çağırılması kararı çıktı. Avrupa'da okuyan Türkiyeli öğrenciler de geri çağrıldı.
16/09/1939 Doğum Breyten Breytenbach. Afrikaans dilininin en önemli şairlerinden bir olan Breytenbach ırk ayrımcılığına karşı çıkışından ötürü sürgüne zorlanmış ve Fransa yurttaşlığına geçmişti.
22/09/1939 Olay Cannes Film Festivali’nin başlamasına karar verildi.
22/09/1939 Olay Dikili ve çevresinde deprem:100'den fazla ölü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı.
23/09/1939 Ölüm Modern psikanalizin kurucusu Avusturyalı ruhbilimci-filozof Sigmund Freud öldü.
26/09/1939 Ölüm Milletvekili Ali Saip Ursavaş öldü.
29/09/1939 Olay Polonya askerleri geri çekildi, Varşova teslim oldu.
10/09/1940 Olay Bakanlar Kurulu, Tan, Tasvir-i Efkar ve Haber gazetelerini yedişer gün kapattı.
20/09/1940 Ölüm İngiliz doğabilimci Denison Ross.
22/09/1940 Olay Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal d' Orient gazetesini yedi gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.
26/09/1940 Olay Türk-Rumen Ticaret Antlaşması imzalandı.
27/09/1940 Olay Japonya, Almanya ve İtalya'nın askeri paktına katıldı.
30/09/1940 Olay Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nın ilk ürünü pik demirin bir bölümü Romanya'ya satıldı.
02/09/1941 Olay Alman ve Sovyet birlikleri Leningrad yakınında savaşmaya başladı.
08/09/1941 Olay Ho Şi Minh Vietnam Bağımsızlık Örgütü'nü kurdu.
11/09/1941 Olay Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı.
12/09/1941 Doğum Çetin İnanç, Rejisör
13/09/1941 Doğum Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı.
17/09/1941 Olay İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza tahtan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.
23/09/1941 Olay Bakanlar Kurulu, Vakit gazetesini 10 gün süreyle kapattı.
28/09/1941 Ölüm Milletvekili Necip Ali Küçüka öldü.
29/09/1941 Olay Kiev'de Nazilerin Babi Yar katliamı başladı. İki günde 60.000 kişi öldürüldü.
02/09/1942 Olay Alman SS Birlikleri Varşova Gettosu ayaklanmasını 50 bin Yahudiyi öldürerek bastırdı.
05/09/1942 Olay Cezaevlerinde sanat atölyeleri törenlerle açıldı.
09/09/1942 Doğum Tezer Özlü, yazar
10/09/1942 Olay İngiliz Kraliyet hava Kuvvetleri Almanya'nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı.
13/09/1942 Doğum Dansçı Sait Sökmen.
23/09/1942 Olay Naziler, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.
07/09/1943 Olay İkinci Dünya savaşında İtalya Müttefiklere teslim oldu.
08/09/1943 Olay Nazi Mahkemesi'nin mahkum ettiği Çek edebiyatının başarılı ismi, gazeteci Julius Fuçik idam edildi.
10/09/1943 Olay Alman askerleri Roma'yı işgal etti.
10/09/1943 Olay İstanbul Kapalıçarşı'da günü yangın çıktı; 200'den fazla dükkan yandı.
15/09/1943 Doğum Uğur Dündar, Türk gazeteci
17/09/1943 Olay Türkçülük akımının başlıca organı olan Büyük Doğu dergisi yayımlanmaya başladı.
19/09/1943 Ölüm Sedat Nuri İleri, Karikatürist
21/09/1943 Ölüm Karikatürist Sedat Nuri İleri 55 yaşında öldü.
21/09/1943 Olay İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.
21/09/1943 Olay Lübnan, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
22/09/1943 Olay Ankara Fen Fakültesi kuruldu.
29/09/1943 Doğum Lech Walesa, Polonya dayanışma hareketi (Solidarity) lideri
02/09/1944 Olay General McArthur Missouri zırhlısında Japonya'nın teslim anlaşmasını imzaladı.
02/09/1944 Olay Türkiye'deki Alman dışişleri memurları gözaltına alındı.
04/09/1944 Olay II. Dünya Savaşında, Müttefikler Brüksel ve Anvers'i ele geçirdi.
11/09/1944 Olay Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.
14/09/1944 Doğum Esin Afşar
14/09/1944 Olay Radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
15/09/1944 Olay 2. Dünya savaşı sırasında, Britanya savaşının en önemli günüde Kraliyet Hava Kuvvetleri 185 Alman uçağını düşürdüler.
19/09/1944 Olay Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı.
19/09/1944 Doğum İsmet Özel, şair.
02/09/1945 Olay Başbakan Suziki, Tokyo Körfezi'nde, Missouri Zırhlısı'nda Japonya'nın yönetiminin General Mac Arthur'a devrini öngören anlaşmayı imzaladı. ABD Başkanı Truman, zaferi ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı sona erdi.
05/09/1945 Olay Çok partili düzene geçişin ilk partisi olan Milli Kalkınma Partisi kuruldu.
06/09/1945 Olay Memurlar Kooperatifinde yolsuzluk. 32 bin şeker karnesi kayboldu.
16/09/1945 Doğum Muammer Hacıoğlu, Türk şair (ö. 1992).
22/09/1945 Ölüm Kocaeli Milletvekili Mürsel Bakü ile İstanbul Milletvekili Galip Bahtiyar öldü.
26/09/1945 Ölüm Macar besteci Bela Bartok öldü.
06/09/1946 Olay İzmir'de çıkan İleri gazetesi yöneticileri tutuklandı.
07/09/1946 Olay Türkiye'de ilk büyük devalüasyon yapıldı. 1.83 TL olan ABD Doları'nın fiyatı, yüzde 54 artırılarak 2.83 TL'ye çıkarıldı.
08/09/1946 Olay Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi.
16/09/1946 Olay Prof. Ali Fuat Başgil İnsan Haklarını Müdafaa Cemiyeti'ni kurma çalışmalarına başladı.
20/09/1946 Olay Türkiye'de Basın Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
20/09/1946 Olay Fransa'da Cannes Film Festivali başladı.
01/09/1947 Olay Amerikan Yardım Antlaşması imzalandı.
02/09/1947 Olay İstanbul Emniyeti kaçakçılık Bürosu şefi, işkence suçundan mahkum oldu.
21/09/1947 Olay Zonguldak Kozlu kömür ocaklarındaki grizu patlamasında 48 işçi öldü.
23/09/1947 Olay Bulgaristan Partisi lideri Nikola Petkov asıldı.
24/09/1947 Olay Hindistan'da Müslüman mültecileri taşıyan tren, Pencap sınırında durduruldu. Sihler, bin 200 mülteciyi kurşuna dizdi.
26/09/1947 Olay İngiltere, Filistinliler ile Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıkladı.
09/09/1948 Olay Kuzey Kore, Başkan Kim İl Sung liderliğinde bağımsızlığını ilan etti.
11/09/1948 Ölüm Pakistan Devlet Başkanı Muhammed Ali Cinnah öldü.
16/09/1948 Olay Türk Sahne Sanatkarları Derneği 1948'de kuruldu.
17/09/1948 Olay Stern örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Kolt Folke Bernadotte'yi Kudüs'te öldürdü.
18/09/1948 Ölüm Pakistan'ın Kurucusu Muhammed Ali Cinnah öldü.
29/09/1948 Doğum Theo Jörgensmann, Alman müzisyen
01/09/1949 Olay İstanbul Radyosu deneme yayınına başladı.
01/09/1949 Olay Van'ın Özalp ilçesinde Temmuz 1943'de 33 köylüyü kurşuna dizdirmekle suçlanan emekli Orgeneral Mustafa Muğlalı tutuklandı. Aynı gün İstanbul radyosu deneme yayınına başladı.
02/09/1949 Ölüm Hukuk Profesörü Cemil Bilsel.
15/09/1949 Olay Seçimleri kazanan Konrad Adenauer, Federal Almanya'nın ilk şansölyesi oldu.
16/09/1949 Olay Yunanistan'da iç savaş sona erdi.
22/09/1949 Olay Sovyetler Birliği ilk atom bombasını patlattı.
25/09/1949 Olay Dr. Perihan Çambel, Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi Kanser Araştırma Laboratuvarı patoloji-biyoloji bölümü başkanlığına getirildi.
30/09/1949 Olay Mao Zedong Çin Halk Cumhuriyeti başkanı seçildi.
03/09/1950 Olay Belediye seçimlerinde 600'ü aşkın Cumhuriyet Halk Partili belediyeden 560'ı Demokrat Partiye geçti.
05/09/1950 Olay Başvuru fazlalılığı nedeniyle üniversite giriş sınavı uygulaması başladı.
13/09/1950 Olay Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere gönderdiği bir genelgeyle öğretmenlerin parti işleriyle uğraşmasını yasakladı.
16/09/1950 Olay Türkiye'nin, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatına (NATO) girme başvurusu reddedildi.
18/09/1950 Olay Sabiha ve Zekeriya Sertel'e pasaport verildi; Serteller 1950'de Roma'ya gittiler.
22/09/1950 Olay Yeni Baştan gazetesinin kurucusu ve yazarı Aziz Nesin hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Nesin "Sosyal düzeni yıkmaya yönelik yayın" yapmakla suçlanıyor.
25/09/1950 Olay Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen göçmen sayısı 26.000'i aştı.
28/09/1950 Olay Birleşmiş Milletler emrine verilen Kore Birliği Türkiye'den yola çıktı.
01/09/1951 Ölüm Ordinaryüs Prof. Dr. Mazhar Osman Usman 67 yaşında İstanbul'da öldü.
08/09/1951 Olay 48 BM üyesi ve Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı.
12/09/1951 Doğum Bertie Ahern, İrlandalı siyasetçi
19/09/1951 Olay Kuzey Atlantik Paktı Konseyi, Türkiye ve Yunanistan'a NATO'ya katılma çağrısı yaptı.
20/09/1951 Olay Türkiye’nin NATO’ya katılması kabul edildi.
26/09/1951 Ölüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yörük Ali Efe öldü.
27/09/1951 Ölüm Kurtuluş Savaşı'nda yararlılıkları bulunan Yörük Ali Efe, Nazilli'nin Kavaklı köyünde öldü.
29/09/1951 Doğum Michelle Bachelet, Şilili politikacı ve devlet başkanı
03/09/1952 Olay Ağrı Dağı zirvesine Türk bayrağı dikildi.
08/09/1952 Olay Ernest Hemingway'in ''İhtiyar Adam ve Deniz'' adlı romanı basıldı.
12/09/1952 Ölüm Kanadalı müzisyen, Rush davulcusu Neil Peart
17/09/1952 Olay Vatan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman, başyazısında, serbest kura geçilmesini önerdi. Yalman'a göre böylece döviz karaborsası engellenebilecek.
28/09/1952 Doğum Seyyal Taner, Türk şarkıcı ve oyuncu
09/09/1953 Olay Millet gazetesi başyazarı Nurettin Ardıçoğlu 3 sene 2 ay, yazı işleri müdürü Hüsnü Söylemezoğlu 2 sene 1 ay hapse mahkum oldu.
09/09/1953 Olay Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Hürriyet gazetesinde kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Sedat Simavi'yi dava etti.
12/09/1953 Olay Sovyetler Birliği'nde Nikita Kruşçev Komünist Partisi 1. sekreterliğine seçildi.
13/09/1953 Olay Türk-Alman Milli Atletizm Şampiyonasında Türk atletleri 3 birincilik aldı.
14/09/1953 Doğum Fatih Terim, Türk teknik direktör ve eski futbolcu
16/09/1953 Olay İlk sinemaskop film gösterimi New York'ta yapıldı.
16/09/1953 Olay Maliye Bakanı Hasan Polatkan yabancı sermayeyi Türkiye'ye yatırıma davet etti.
16/09/1953 Olay İlk sinemaskop film gösterimi New York'da yapıldı.
19/09/1953 Ölüm Necmettin Sadak, Gazeteci ve Siyasetçi
21/09/1953 Ölüm Gazeteci ve siyasetçi Necmettin Sadak .
25/09/1953 Olay Van'a gitmekte olan Ege uçağı alev alarak düştü; 4 kişi öldü,17 kişi yaralandı.
30/09/1953 Ölüm Alman Sosyal Demokrat Partisi lideri Ernst Reuter öldü.
02/09/1954 Olay Ho Chi Minh, yeni kurulan Kuzey Vietnam Cumhuriyeti'nin başkanlığına seçildi.
08/09/1954 Olay SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu.
09/09/1954 Olay Cezayir'de deprem: 1000 kişi öldü.
11/09/1954 Olay Ankara'da ''Kıbrıs Türktür Komitesi'' kuruldu.
14/09/1954 Olay Fransa, Profesör Tevfik Remzi Kazancıgil'e Legion d' Honneur nişanı verdi.
16/09/1954 Doğum Gazeteci Sedat Simavi.
23/09/1954 Olay Yeni Ulus gazetesinde yayımlanan yazıları nedeniyle Hüseyin Cahit Yalçın, Cemal Sağlam, İbrahim Cüceoğlu hapis cezalarına, Nihat Erim para cezasına çarptırıldı.
23/09/1954 Olay Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, ABD ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.
05/09/1955 Olay İstanbul Sultanahmet'te yeni Adliye Sarayı hizmete açıldı.
06/09/1955 Olay Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bombalandığı yolundaki haber gerekçe gösterilerek başlatılan ve iki gün süren İstanbul ve İzmir'deki gösteriler, Rumlara yönelik bir tahrip ve yağma hareketine dönüştü. İstanbul ve İzmir'de sıkıyönetim ilan edildi.
09/09/1955 Olay Hükümet, 6-7 Eylül olaylarında zarar gören kişi ve kuruluşlara yardım kararı aldı.
15/09/1955 Olay Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kararname yürürlüğe girdi.
16/09/1955 Olay Sıkıyönetim Komutanlığı, 1955'de İzmir'de Sabah Postası gazetesini kapattı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü ve başyazarı Orhan Rahmi Gökçe tutuklandı.
19/09/1955 Olay Sıkıyönetim Komutanlığı, Ankara'da Ulus gazetesini süresiz, İstanbul'da Hergün, Hürriyet ve Tercüman gazetelerini 15 gün süreyle kapattı.
19/09/1955 Olay Arjantin cumhurbaşkanı Juan Peron askeri bir darbeyle devrildi ve Paraguay'a sürüldü.
23/09/1955 Olay Pakistan, Türk-Irak Karşılıklı İşbirliği Antlaşması'na katıldı. Bağdat Paktı üyeleri Türkiye, Irak ve Pakistan oldu.
28/09/1955 Olay Türk Migros İstanbul'da hizmete başladı.
30/09/1955 Ölüm Amerikalı aktör James Dean geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında öldü.
07/09/1956 Olay BM, Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Kaldırılması Ek Sözleşmesi kabul edildi.
12/09/1956 Olay 6-7 Eylül Olayları davası başladı.
14/09/1956 Olay Akis dergisi toplatıldı.
15/09/1956 Ölüm Eski Maliye Nazırı Abdurrahman Vefik Sayın (103 yaşında)
17/09/1956 Olay Avukat Celal Tekiner'in "Haksızlığa İsyan" adlı şiir kitabı toplatıldı.
18/09/1956 Olay Efes'te 1926'dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, ''Prytaneion'' adı verilen bölümde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
24/09/1956 Olay Türk Dil Kurumu ''En İyi Yapıt Ödülü''nü, ''Ali'' adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı.
25/09/1956 Olay İstanbul'da istimlak başladı. Başbakan Adnan Menderes "Memleket baştan aşağı yeniden inşa olmaktadır" dedi.
28/09/1956 Olay Maliye Bakanlığı, İstanbul'da hazineye ait 10 bin arsa ve 500 binayı satışa çıkardı.
30/09/1956 Olay Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.
11/09/1957 Olay Ankara'da sağanak yağış sele yol açtı; 133 kişi öldü.
20/09/1957 Ölüm Finlandiyalı besteci Jean Sibelius.
25/09/1957 Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde 9 siyah çocuğun beyazların bulunduğu okula gitmesi beyazlar tarafından protesto edildi. 1,500 beyaz gösterici eylem yaptı; 7 kişi tutuklandı.
06/09/1958 Olay Başbakan Adnan Menderes, muhalefeti eleştirdi; "İdam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya," dedi.
07/09/1958 Olay Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, "Sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez" dedi. Demeç, Başbakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya" açıklamasına yanıttı.
21/09/1958 Olay Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmadığını, İsmet İnönü'nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi. Menderes, "Bize yumruk atan İsmet Paşa'yı alır layık olduğu muameleyi yaparız" dedi.
22/09/1958 Olay İzmir Alsancak limanı hizmete girdi.
22/09/1958 Olay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti genel başkanının gücü yetmeyecektir" dedi.
02/09/1959 Olay Demokrat İzmir gazetesi sorumluları Adnan Düvenci ve Şeref Balçık 16'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar; gazete 1 ay süreyle kapatıldı.
12/09/1959 Olay Sovyetler Birliği, Luna II roketini aya fırlattı.
16/09/1959 Olay Charles De Gaulle Cezayir'in kendi politik geleceğini yapacağı bir referandumla belirlemesini istedi.
19/09/1959 Ölüm Ruşen Eşref Ünaydın, Yazar
21/09/1959 Ölüm Yazar Ruşen Eşref Ünaydın .
22/09/1959 Olay Avrupa ile ABD arasındaki ilk telefon kablo hattı resmen açıldı.
26/09/1959 Ölüm Budist bir rahibin vurduğu Sri Lanka başbakanı Solomon Bandaranaika öldü.
05/09/1960 Olay Muhammed Ali (Cassius Clay), olimpiyat madalyasını aldı.
06/09/1960 Olay Türk Milli Güreş Takımı, Roma Olimpiyatları'nda serbest güreşte 4 altın, 2 gümüş madalya aldı.
07/09/1960 Ölüm Alman Komünist partisi ve Komintern yöneticilerinden, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Başkanı Wilhelm Pieck.
14/09/1960 Olay Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezüella,OPEC'i kurdu.
17/09/1960 Olay Profesör Dr. Tarık Zafer Tunaya Devrim Ocakları başkanı oldu.
18/09/1960 Olay Milli Birlik Komitesi'nin eski iktidar üyelerinin Yassıada'da yargılanmalarına karar vermişti. Kurulan araştırma komisyonları çalışması 1960'de sona erdi. Eski iktidara atfedilecek suçlar Anayasa'yı ihlal, vatana ihanet, 28 Nisan olayları, İsmet İnönü'ye hazırlanan suikastlar, yolsuzluklar ve döviz kaçakçılığı olarak belirlendi.
19/09/1960 Ölüm Demokrat Parti eski İstanbul Milletvekili Zakar Tarver, Yassıada'da hapiste.
21/09/1960 Olay 27 Mayıs günü, "Milli Birlik ve Hürriyet Bayramı" olarak kabul edildi.
22/09/1960 Olay Albay Alparslan Türkeş başbakanlık müsteşarlığı görevinden alındı.
24/09/1960 Olay Yüksek Adalet Divanı kuruldu.
25/09/1960 Olay Devrik cumhurbaşkanı Celal Bayar, tutuklu bulunduğu Yassıada'da intihara kalkıştı, bir subay tarafından kurtarıldı.
26/09/1960 Olay Küba lideri Fidel Castro, 4 saat 29 dakika ile BM tarihindeki en uzun konuşmayı yaptı.
29/09/1960 Olay Demokrat Parti kapatıldı.
30/09/1960 Olay Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
30/09/1960 Ölüm Eski İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay Yassıada'da geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
05/09/1961 Olay Çankaya'da toplanan parti liderleri seçim konuşmalarında 27 Mayıs'ı eleştirmeme ve Demokrat Partiyi övmeme bildirisi imzaladı. Liderler, ayrıca, rejimin ahlakını bozmayacaklarına dair şeref sözü verdiler.
06/09/1961 Olay Kısa adı Eminsu olan Emekli İnkılap Subayları Derneği süresiz kapatıldı.
15/09/1961 Olay Yassıada Mahkemesi, kapatılan DP'nin 15 üyesi hakkında ölüm, 32 üyesi hakkında müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.
15/09/1961 Olay 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası kurulan Yassıada Yüksek Adalet Divanı kararları açıklandı: Aralarında eski cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da bulunduğu 15 idam, 31 ömür boyu hapis, 408 kişiye çeşitli hapis cezaları, 133 beraat. Son oturuma intihara teşebbüs eden eski başbakan Adnan Menderes katılmadı.
16/09/1961 Olay Menderes hükümeti Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan İmralı adasında idam edildiler.
17/09/1961 Olay Eski başbakan Adnan Menderes İmralı adasında idam edildi. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun cenazeleri 1990'da İstanbul'a nakledildi ve devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan anıtmezara defnedildi.
17/09/1961 Olay Londra'da nükleer silah karşıtı gösteri yapıldı; 850 kişi tutuklandı.
18/09/1961 Olay Yassıada mahkumları Kayseri Cezaevi'ne nakledildi.
18/09/1961 Ölüm Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld uçak kazasında.
19/09/1961 Ölüm Eski başbakanlardan Ordinaryüs Prof. Şemsettin Günaltay öldü.
20/09/1961 Olay Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel "Seçimi yapamazsak milli felaket o zaman olur " dedi.
23/09/1961 Olay THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan ''Tay'' uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü; 28 kişi öldü.
26/09/1961 Olay Orgeneral Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanı seçildi.
27/09/1961 Olay Suriye'de askeri darbe oldu. Yeni hükümet, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrıldığını ilan etti. Türkiye, Suriye'nin yeni hükümetini tanıdı.
30/09/1961 Olay Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.
03/09/1962 Olay İran'da deprem: 20.000 kişi öldü.
05/09/1962 Olay Komünistlikle suçlanan Adalet Partisi Aydın Milletvekili Orhan Apaydın partisinden istifa etti.
06/09/1962 Olay Iğdır'da deprem: 5 bin ev yıkıldı, 25 bin kişi evsiz kaldı.
10/09/1962 Olay Milli Birlik Komitesi 55 toprak ağasını Doğu Anadolu'dan sürmüştü. Meclis, toprak ağalarının köylerine dönüşünü yasalaştırdı.
18/09/1962 Olay Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu.
19/09/1962 Olay İlhan İskender Sanat Armağanı'nı Behzat Budak ve Yıldız Kenter aldı.
21/09/1962 Olay Kadınlar, artan kadın kaçırma olaylarını protesto yürüyüşü yaptılar. Pankartlardan birinde, "Başkaları ayla, biz ayılarla uğraşıyoruz" yazıyordu.
22/09/1962 Olay Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nda İsmet İnönü parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifaya davet edildi. İnönü böyle bir niyeti olmadığını açıkladı.
25/09/1962 Olay Ortak Pazar Türkiye'ye 300 milyon dolar vermeyi kararlaştırdı.
26/09/1962 Olay Sağ eğilimli "Irkçı Türkler Derneği" kuruldu.
27/09/1962 Olay Irak Kürt lideri Molla Mustafa Barzani'den kaçan1,500 kişilik Bradost aşireti Türkiye'den iltica talebinde bulundu.
27/09/1962 Olay Yemen'de Albay Sallal iktidarı ele geçirdi.
30/09/1962 Olay Ömür boyu hapse mahkum Demokrat Parti Bolu Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.
05/09/1963 Olay 20-21 Mayısta askeri darbe girişiminde bulunan Albay Talat Aydemir, Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince idama mahkum edildi.
12/09/1963 Olay Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Antlaşması imzalandı.
14/09/1963 Olay Ömür boyu hapse mahkum eski Demokrat Parti Milletvekili Zeki Erataman tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Daha sonra Erataman'ın Yunanistan'a iltica ettiği açıklandı.
16/09/1963 Olay 1963'ün son altı ayında, Türkiye'de yaşayan 12 bin Yunan uyrukludan 7200'ü Türkiye'den ayrıldı."İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Sözleşmesi" 1964'de yürürlükten kaldırıldı. 30 Ekim 1930 tarihli bu sözleşme Türkiye'de yaşayan Yunan uyruklulara bazı ayrıcalıklar tanıyordu.
16/09/1963 Olay Ahmet Ben Bella Cezayir'in ilk devlet başkanı oldu.
16/09/1963 Doğum Yonca Evcimik, Türk pop müzik şarkıcısı.
13/09/1964 Olay Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuşatma altındaki Kıbrıs, Erenköy'e yiyecek ve battaniye ulaştırdı.
21/09/1964 Olay Malta İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
22/09/1964 Olay Sosyal Demokrat Parti kuruldu.
22/09/1964 Olay Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Yassıada hükümlüsü Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen'i hastalık nedeniyle affetti.
26/09/1964 Olay Kıbrıs Türk ve Yunan alayları Kıbrıs Barış Gücü emrine verildi.
03/09/1965 Ölüm Tiyatro sanatçısı Mahmut Moralı.
10/09/1965 Olay Türkiye Hindistan'ın Pakistan'dan çekilmesini istedi ve Pakistan'a silah gönderdi.
13/09/1965 Olay Beatles ''Yesterday''i yayınladı. Beatles, ilk Grammy ödülünü, 1964 yılında en iyi grup dalında aldı.
23/09/1965 Olay İzmit Körfezi'nde bir tanker infilak etti;15 kişi öldü.
28/09/1965 Olay İstanbul Kız Kulesi Milli Savunma Bakanlığı'na devredildi.
06/09/1966 Olay Yıldız Savaşları dizisi, NBC'de gösterilmeye başlandı.
06/09/1966 Ölüm Güney Afrika Başbakanı Hendrick Frensch Verwoerd.
08/09/1966 Olay Gazeteci İlhami Soysal, kaçırıldı ve feci bir şekilde dövüldü.
09/09/1966 Doğum Adam Sandler, Aktör
14/09/1966 Ölüm Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel öldü.
15/09/1966 Olay Maratoncu İsmail Akçay Balkan şampiyonu, Hüseyin Aktaş ikincisi oldu.
16/09/1966 Olay Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi" adlı oyunu sosyalizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklandı.
27/09/1966 Olay Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, sanayicilerden kapitalizm düşmanlarına savaş açmasını istedi.
28/09/1966 Ölüm Fransız yazar ve şair Andre Breton öldü.
01/09/1967 Olay Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler hükümeti protesto ettiler. İçişleri Bakanı Faruk Sükan protestocuları sınır dışı etmekle tehdit etti.
03/09/1967 Olay Güney Vietnam'da Nguyen Van Thieu devlet başkanı seçildi.
04/09/1967 Ölüm Şair Ali Mümtaz Arolat.
13/09/1967 Ölüm Udi ve viyolonsel virtüözü, besteci Şerif Muhittin Targan.
13/09/1967 Ölüm Ut ve Viyolonsel Virtüözü, Besteci Şerif Muhittin Targan, 75 yaşında İstanbul'da öldü.
16/09/1967 Olay "Doğu Mitingleri"nin ilki Diyarbakır'da yapıldı. Türkiye İşçi Partisi Doğu mitinglerini düzenledi ve destekledi. Cumhuriyet sonrasında ilk kez kitle gösterilerinde Kürt etnik varlığı dillendirilmiş oldu.
17/09/1967 Ölüm Sanat tarihçisi Burhan Toprak.
17/09/1967 Olay Kayseri'de yapılan Kayserispor-Sivasspor arasında oynanan futbol maçında olaylar çıktı; 40 ölü, çok sayıda yaralı.
19/09/1967 Olay 50 gündür süren Singer fabrikası işçilerinin grevi yasal olmadığı gerekçesiyle, mahkeme kararıyla kaldırıldı.
23/09/1967 Ölüm Ressam Ali Sami Boyar öldü.
23/09/1967 Olay Sovyetler Birliği, Kuzey Vietnam'la yardım paktı imzaladı.
29/09/1967 Ölüm Carson McCullers , ABD'li yazar
02/09/1968 Olay İran'da deprem: 11.000 kişi öldü.
02/09/1968 Ölüm İlk kadın sosyalist öncülerden, gazeteci, yazar, düşünür Sabiha Sertel.
02/09/1968 Olay Gazeteciliği meslek edinmiş ilk kadın yazarlardan Sabiha Sertel, 73 yaşında Bakü'de vefat etti.
08/09/1968 Olay Balkan Atletizm Yarışmaları'nda maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.
09/09/1968 Olay İşçiler, İstanbul'da Kavel Kablo Fabrikasını işgal etti. İşgal bir gün sürdü.
10/09/1968 Olay Başbakan Süleyman Demirel, "İmam-Hatip okulları taassuba karşı açılmış aydınlık pencerelerdir" dedi.
13/09/1968 Olay Arnavutluk, Varşova Paktı'ndan ayrıldı.
17/09/1968 Olay Mihri Belli 5 yıl hapse mahkum oldu. Mihri Belli komünizm propagandası yapmaktan yargılanıyordu.
29/09/1968 Olay Balkan Binicilik Şampiyonası İstanbul'da düzenlendi. Engel atlama yarışmalarında Türkiye takımı birinci oldu.
01/09/1969 Olay Libya'da Albay Muhammer Kaddafi darbe yaptı. Kral İdris devrildi, cumhuriyet ilan edildi.
03/09/1969 Ölüm Kuzey Vietnam Devlet Başkanı Ho Şi Minh.
07/09/1969 Olay İstanbul Rabak Fabrikası işçileri greve çıktı.
12/09/1969 Olay Türkiye İşçi Partisi, Adıyaman'da bir toprak ağası ve Alevi dedesi olan Sabri Tanrıverdi'yi aday gösterdi. Tanrıverdi'nin adaylığı parti içinde rahatsızlık yarattı.
14/09/1969 Olay Balkan Boks Şampiyonası'nda Seyfi Tatar ile Celal Sandal şampiyon oldu.
16/09/1969 Olay THY'ye ait ''Seç'' uçağı, akıl hastası Sadi Toker tarafından oyuncak tabancayla Sofya'ya kaçırıldı.Türkiye'ye iade edilen Toker, tedavi gördüğü Bakırköy Akıl Hastanesine kaldırıldı.
23/09/1969 Olay Öğrenci lideri Deniz Gezmiş tutuklandı.
23/09/1969 Olay Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Taylan Özgür İstanbul'da polis kurşunuyla öldü. Aynı gün öğrenci lideri Deniz Gezmiş tutuklandı.
23/09/1969 Olay ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür, İstanbul’da öldürüldü.
04/09/1970 Olay Şili'de, sosyalist lider Salvador Allende başkan seçildi.
04/09/1970 Olay Prof. Dr. Erdal İnönü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü oldu.
10/09/1970 Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklama önerisi Meclis'te reddedildi.
11/09/1970 Ölüm Sovyetler Birliği liderlerinden Nikita Kruşçev öldü.
12/09/1970 Olay Filistinli gerillalar, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İngiltere ve Almanya'ya ait dört uçağı kaçırdılar. Gerillalar uçaklardan üçünü Ürdün çölünde havaya uçurdular; yolcuları rehin aldılar.
13/09/1970 Olay Yazar, araştırmacı Refik Ahmet Sevengil, 67 yaşında öldü.
13/09/1970 Ölüm Gazeteci ve Tiyatro tarihçisi Refik Ahmet Sevengil öldü.
14/09/1970 Olay Filistinli gerillalar Ürdün'ün ikinci büyük şehri İrbid'i kontrol altına aldılar.
18/09/1970 Olay 8 aydır tutuklu öğrenci liderleri Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin 1970'de tahliye edildiler.
18/09/1970 Ölüm Rock yıldızı Jimy Hendrix, aşırı dozda uyuşturucudan öldü.
19/09/1970 Olay Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeni binasına mescit istedi.
19/09/1970 Olay Türk Hava Yolları'nın "Antalya" isimli uçağı Isparta yakınlarında düştü: 154 kişi öldü.
20/09/1970 Olay Amasya Cezaevi'nde mahkumlar ayaklandı.
22/09/1970 Olay Polonya'da Dayanışma Sendikası kuruldu.
25/09/1970 Ölüm "Batı Cephesinde Yeni Birşey Yok" un yaratıcısı, Alman yazar Erich Maria Remarque öldü.
27/09/1970 Olay Arap Zirvesi Mısır'da toplandı; Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ateşkes anlaşması imzaladı.
28/09/1970 Ölüm Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır öldü.
08/09/1971 Olay Polisin silah kullanma yetkisi genişletildi.
08/09/1971 Olay İstanbul'da seyisler greve başladı.
09/09/1971 Olay Boğaziçi Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
13/09/1971 Ölüm Mao Zedong'un halefi ilan edilen Lin Biao, uçak kazasında.
14/09/1971 Doğum İclal Aydın, Türk oyuncu ve yazar
14/09/1971 Olay Bilim ve Sosyalizm yayınları sahibi Süleyman Ege Lenin'in "Devlet ve İhtilal" kitabı nedeniyle 7,5 yıla mahkum oldu.
15/09/1971 Olay Greenpeace (Yeşilbarış) çevre örgütü kuruldu.
15/09/1971 Olay İdam istemiyle yargılanan Salman Kaya 1971'de tahliye edildi.
18/09/1971 Olay Türkiye Güzeli Filiz Vural Avrupa Güzeli seçildi.
20/09/1971 Doğum Henrik Larsson, İsveçli futbolcu.
20/09/1971 Olay Mersin Ataş rafinerisinde grev.
23/09/1971 Olay Altın Koza Film Festivali'nde sonuçlar de açıklandı; Yılmaz Güney tüm ödülleri aldı.
24/09/1971 Olay Kibrıs Harekatı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Türkiye'ye askeri yardımı kesti. Dışişleri Bakanı Turan Güneş Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüştü. Kissinger kararı erteletti.
24/09/1971 Olay İngiltere 90 Rus diplomatı casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etti.
26/09/1971 Olay Yılmaz Güney Altın Koza Film Festivali'nde tüm ödülleri almıştı. Güney Altın Koza ödülünü Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na verdi.
27/09/1971 Olay Türk-İran demiryolu hattı, Van feribot iskelesinde düzenlenen törenle açıldı.
29/09/1971 Doğum Sibel Tüzün, Türk şarkıcı
05/09/1972 Olay Filistinli "Kara Eylül Hareketi" militanları, Olimpiyat Oyunları için Münih'e gelen İsrailli sporculara ateş açtı; bir sporcu öldü, biri ağır yaraladı, 9 kişi rehin alındı. Alman polisi gerillalar ve rehineler üzerine ateş açtı; 9 rehine, 4 Filistinli gerilla ve 1 polis öldü.
09/09/1972 Olay İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 278 kitabı toplattı.
11/09/1972 Olay Kısa adı FİJ olan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu 11. Kongresi'ni İstanbul'da yaptı. Kongrede tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi. Basınla ilgili baskıların kalkması talep edildi.
14/09/1972 Olay Aşık Mahsuni başbakana hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı.
15/09/1972 Ölüm Şair-yazar Baki Süha Ediboğlu, 57 yaşında öldü.
15/09/1972 Ölüm Besteci Ulvi Cemal Erkin, 66 yaşında Ankara'da öldü.
15/09/1972 Ölüm Besteci Ulvi Cemal Erkin
16/09/1972 Ölüm Amerikan kolonilerindeki ilk kadın şair Anne Bradstreet.
28/09/1972 Doğum Gwyneth Paltrow, ABD'li oyuncu
29/09/1972 Olay Milliyet Sanat dergisinin ilk sayısı çıktı.
01/09/1973 Olay Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda 5 bin işçi greve başladı.
02/09/1973 Ölüm İngiliz yazar Tolkien, 81 yaşında ülserden öldü.
05/09/1973 Olay Dünyanın en uzun karayolu tüneli, İsviçre'nin St. Gotthard yöresinde açıldı.
05/09/1973 Olay Şair Can Yücel, "Salozun Mavalı" adlı tiyatro oyununun çevirisinden beraat etti.
05/09/1973 Olay Devlet film arşivinde yangın çıktı; Atatürk'ün tek kopyalı filmleri yandı.
09/09/1973 Olay İstanbul Ayvansaray'da Cıvata Fabrikası'nda çalışan 215 işçi açlık grevine başladı.
11/09/1973 Olay Amerika Birleşik Devletleri destekli askeri cuntanın yönetime el koymasına direnen Şili Cumhurbaşkanı Salvador Allande 1973'de öldürüldü.
13/09/1973 Doğum Fabio Cannavaro, İtalyan futbolcu.
16/09/1973 Ölüm Victor Jara, Şilili sanatçı (d. 1932).
19/09/1973 Ölüm Tahsin Öz, Sanat tarihçisi
20/09/1973 Ölüm Klasik Türk müziği sanatçısı Burhanettin Ökte.
21/09/1973 Ölüm Sanat tarihçisi Tahsin Öz öldü.
23/09/1973 Olay 18 yıl önce iktidardan bir darbeyle düşürülen Juan Peron yeniden devlet başkanı seçildi.
23/09/1973 Olay Arjantin’in kurucu Cumhurbaşkanı Juan Peron göreve geri döndü.
24/09/1973 Ölüm Şilili Şair Pablo Neruda, Santiago'da öldü.
24/09/1973 Ölüm Şair Şükufe Nihal (Başar) 77 yaşında İstanbul'da öldü. Padişah V. Murat'ın baştabibi Emin Paşa'nın oğlu Miralay Ahmet Bey'in kızı olan Şükufe Nihal, Mütareke yıllarında ikinci eşi Ahmet Hamdi (Başar) ile Müdafai Milliye Grubu'nda çalıştı. Kadınlar Birliğinin kurucuları arasında yer aldı.
27/09/1973 Olay Seçim gezisi için Isparta'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit taş ve şişe yağmuruna tutuldu.
29/09/1973 Ölüm W. H. Auden, İngiliz şair
01/09/1974 Olay Magosa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk'ün, öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı.
01/09/1974 Olay Nikaragua'da General Somoza devlet başkanlığına atandı.
02/09/1974 Olay Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim ödülleri verildi. Cahit Arf ve Orhan İçen, Matematik; Erdal İnönü, Fizik; Kazım Türker tıp dallarında ödül aldılar.
07/09/1974 Ölüm Şair Celal Sılay 60 yaşında öldü.
08/09/1974 Olay Amerika Birleşik devletleri Başkanı eski başkan Richard Nixon'u Watergate olayındaki sorumluluğundan dolayı affetti.
09/09/1974 Olay 11. Antalya Film Şenliği'nde, Altın Portakal Ödülü'nü Lütfü Ömer Akat'ın ''Düğün'' filmi aldı.
09/09/1974 Olay Keban Baraj ve Hidroelektrik Santrali açıldı.
14/09/1974 Olay Sinema oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney, Adana'nın Yumurtalık ilçesi yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürdü.
18/09/1974 Olay Cumhuriyet Halk partisi-Milli Selamet Partisi koalisyonu bozuldu. Bülent Ecevit 1974'de başbakanlıktan istifa etti.
20/09/1974 Olay Honduras'da kasırga: 10.000 kişi öldü.
23/09/1974 Ölüm Şilili şair Pablo Neruda, askeri diktatörlükçe gözetim altındayken öldü.
25/09/1974 Olay Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.
26/09/1974 Ölüm Milli binici Bedri Böke öldü.
30/09/1974 Olay Portekiz Devlet Başkanı General Spinola istifa etti.
04/09/1975 Olay Bülent Ecevit'in seçim otobüsü Elazığ'da taşlandı: 50 kişi yaralandı, 57 kişi gözaltına alındı.
06/09/1975 Olay Diyarbakır, Lice'de deprem: 2385 kişi öldü.
12/09/1975 Olay Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi.
15/09/1975 Olay Beyrut'ta Hıristiyan ve Müslümanlar arasında iç savaş başladı.
19/09/1975 Ölüm Bedri rahmi Eyüboğlu, Ressam ve şair
21/09/1975 Ölüm Ressam ve Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu 62 yaşında öldü.
22/09/1975 Olay İçişleri Bakanlığı yasaklanan yayınları içeren 138 sayfalık bir kitap bastırdı.
24/09/1975 Olay Başbakan Süleyman Demirel "Cumhuriyet Halk Partisi solculuğunu ilan ettiği gün milleti böldü" dedi.
25/09/1975 Ölüm Sinema sanatçısı Danyal Topatan öldü.
01/09/1976 Olay Yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı.
09/09/1976 Ölüm Çin Halk Cumhuriyeti Lideri Mao Zedung öldü.
16/09/1976 Olay Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler genel greve gittiler. İşçiler, Milliyetçi Cephe hükümetinin çekilmesini istediler, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni protesto için genel yas ilan ettiler.
18/09/1976 Ölüm Eski milletvekili ve gazeteci Celal Kargılı.
21/09/1976 Olay Polis, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Merkezini aradı, Genel Sekreter Mehmet Karaca tutuklandı. Genel Başkan Kemal Türkler ve 4 yönetici hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.
27/09/1976 Olay Ankara'da "DGM'ye (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) Hayır" mitingi düzenlendi.
27/09/1976 Olay Maden sektörü işverenleri direnişe katılan 483 DİSK'li (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) işçinin işine son verdi.
29/09/1976 Olay İstanbul Profilo Fabrikası işçilerine polis müdahale etti.1 işçi öldü.
30/09/1976 Olay Profilo Fabrikası'nda işçi direnişinde Yakup Keser adlı işçi öldü.
06/09/1977 Olay Adana Yumurtalık'tan dış ülkelere ilk petrol sevkıyatı başladı.
07/09/1977 Olay İstanbul'da tüp gaz kuyrukları oluştu. Tüp gaz, peşin parayla sıra numarası alınarak satılıyor.
08/09/1977 Olay İkinci Milliyetçi Cephe hükümeti ''Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi''ni açıkladı.
09/09/1977 Doğum Fatih Tekke, Türk futbolcu
10/09/1977 Olay Oleyis Sendikası Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) ayrılarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) katıldı.
12/09/1977 Ölüm Güney Afrika'da siyah hakları için mücadele eden Steve Biko (gözaltında iken)
12/09/1977 Olay 32. Uluslararası Halk Oyunları Yarışması Fransa'nın Dijon kentinde yapıldı. Türkiye 48 ülke arasında birinci oldu.
13/09/1977 Olay İkinci Milliyetçi Cephe hükümeti 8 Eylül 1977'de istikrar önlemleri paketiyle birlikte zamları da açıklamıştı. Uluslararası Para Fonu, IMF 13 Eylül'de önlemleri yetersiz bulduğunu açıkladı.
16/09/1977 Ölüm Yunan asıllı soprano Maria Callas 54 yaşında Paris'te öldü.
21/09/1977 Olay Türk Lirası devalüe edildi; dolar 19,25 lira, mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükümetinin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.
08/09/1978 Ölüm Tiyatro yönetmeni ve sahne tasarımcısı Tarık Levendoğlu İstanbul'da öldü.
15/09/1978 Doğum Eidur Gudjohnsen, İzlandalı futbolcu
16/09/1978 Olay İran'da deprem: Bir dakika süren depremde 20.000 kişinin öldüğü açıklandı.
18/09/1978 Olay Türkiye'de ATAŞ rafinerisinde grev başladı.
18/09/1978 Olay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter öncülüğünde, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin barış anlaşması imzaladılar.
26/09/1978 Olay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye uygulanan ambargoyu kaldıran yasayı onayladı.
28/09/1978 Olay Güney Afrika'da, Pieter Willem Botha başbakan seçildi.
28/09/1978 Olay Sosyalist Enternasyonal Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelik başvurusunu kabul etti.
30/09/1978 Olay Başbakan Bülent Ecevit, ilk ''Köy-Kent'' uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti köyünde başlattı.
30/09/1978 Ölüm Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, İstanbul'da öldü.
07/09/1979 Olay İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandı.
08/09/1979 Olay Kara panterleri desteklemekle suçlanıp, sürekli izlenen Amerikalı aktris Jean Seberg intihar etti.
10/09/1979 Olay Türkiye İşçi Partisi Adana eski il başkanı Avukat Ceyhun Can öldürüldü.
10/09/1979 Ölüm Şair Ceyhun Can.
11/09/1979 Ölüm Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Nöroloji Kürsüsü Başkanı Profesör Dr. Fikret Ünsal öldürüldü.
18/09/1979 Olay Adana'da öğretmen lojmanları basıldı; 6 öğretmen öldürüldü.
19/09/1979 Olay Silahlı kişiler İstanbul'da Hergün gazetesini taradı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
25/09/1979 Olay Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi Eva Peron'un yaşam öyküsünü anlatan ''Evita'' müzikalinin prömiyeri, Broadway Tiyatrosu'nda yapıldı.
25/09/1979 Olay Cumhuriyet Başsavcılığı 1979'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Batı Almanya'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi istedi.
26/09/1979 Basın Yayın Kütahya Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
26/09/1979 Olay Temmuz1979'da; 4 Filistinli gerilla Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basmış, üç kişi ölmüştü. de Filistinli gerillaların yargılanmasına başlandı.
28/09/1979 Doğum Bam Margera, ABD'li aktör ve kaykaycı
28/09/1979 Olay Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürüldü.
29/09/1979 Olay Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) Bursa'da miting düzenledi. Polis mitinge müdahale etti. Genel Başkan Gültekin Gazioğlu ile birlikte 301 kişi gözaltına alındı.
01/09/1980 Olay 1 Eylül 1980: Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aralarında Cumhuriyet Halk Partisi Zile ilçe başkanının da bulunduğu 19 kişi öldürüldü.
01/09/1980 Olay Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, aralarında CHP Zile ilçe başkanının da bulunduğu 19 kişi öldürüldü.
02/09/1980 Olay Çeşitli kentlerde 23 kişi öldürüldü.
06/09/1980 Ölüm Spor spikeri ve yazarı Eşref Şefik öldü.
06/09/1980 Olay Adana'da Sabancı işletmelerindeki 8 bin işçi direnişe başladı.
06/09/1980 Olay Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Bülent Ecevit işçilere hitaben; "Tribünlerden sahaya ininiz" dedi.
06/09/1980 Olay Sovyetler Birliği, Güney Kore Havayolları'na ait Boeing 747 uçağını düşürdü, 249 kişi öldü.
08/09/1980 Olay Cumhuriyet Halk Partisi'nin 32 sol kanat milletvekili genel merkezi sağcılıkla suçlayan bir muhtıra yayımladı.
11/09/1980 Olay Şili'de yapılan referandumda, General Augusto Pinochet'nin görev süresi 8 yıl uzatıldı.
12/09/1980 Doğum Yao Ming, Çinli 2.29 boyunda basketbol oyuncusu.
12/09/1980 Olay Ordu yönetime el koydu. Parlamento feshedildi, siyasi faaliyetler durduruldu, tüm yurtta sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
13/09/1980 Olay Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren, Devlet Başkanlığını üstlendi.
13/09/1980 Olay Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit Gelibolu'daki Hamzaköy askeri tesislerinde, Necmettin Erbakan İzmir Uzunada'da "güvence" altına alındı. Alparslan Türkeş'e teslim ol çağrısı yapıldı.
14/09/1980 Olay Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş teslim oldu ve Uzunada'ya gönderildi.
14/09/1980 Olay Sıkıyönetim komutanlıklarınca Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) yöneticilerinin teslim olması istendi.
15/09/1980 Olay 12 Eylül Askeri darbesini izleyen günlerde, grev ve lokavtlar kaldırıldı; işçiler işbaşı yaptı, belediye başkanları görevlerinden alınmaya başladı, yerlerine çoğunlukla subaylar atandı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve Hak-İş'in bankalardaki paraları bloke edildi, sendika yöneticileri ile işyeri temsilcileri teslim olmaya başladı.
17/09/1980 Olay Türkiye'de gözaltı süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı.
17/09/1980 Ölüm Nikaraqua'nın eski diktatörü Anastasio Somoza öldürüldü.
18/09/1980 Olay Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ant içti. Üyelerin adları şöyle: Milli Güvenlik Konseyi ve Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun.
19/09/1980 Olay Avrupa Parlamentosu Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkilerini askıya alma önerisini reddetti.
19/09/1980 Olay Bir yüzbaşıyı öldürme iddiasıyla yargılanan Sedar Soyergin sıkıyönetim mahkemesinde tek duruşmada idama mahkum edildi,
20/09/1980 Olay Askeri yönetimce Başbakanlığa emekli Amiral Bülent Ulusu atandı. Aynı gün, aranan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Fehmi Işıklar yakalandı.
21/09/1980 Olay Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu, hükümetini açıkladı.
22/09/1980 Olay Kuruluşundan10 yıl sonra Lech Walesa liderliğindeki Dayanışma Sendikası Polonya'da yasallık kazandı.
22/09/1980 Olay İran-Irak savaşı başladı. Irak Devrim Komuta Konseyi’nin 22 Eylül 1980’de İran’a savaş ilan ettiğini bildirmesi ve Tahran’ın Mehrabad Havaalanı dahil 7 İran havaalanını bombalaması üzerine, Ortadoğu’da savaş başladı. İran’ın 23 Eylül’de Bağdat’ı bombalamasından sonra, Irak birlikleri İran’da 10 kilometre ilerledi.
24/09/1980 Olay Iraklıların İran'ın Abadan'daki petrol rafinerisini uçurmasıyla İran-Irak savaşı genişledi.
26/09/1980 Olay Paris Büyükelçiliğinin basın danışmanı Selçuk Bakkalbaşı, Ermeni teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı.
30/09/1980 Olay Milli Güvenlik Konseyi, emekli amiral Bülent Ulusu başkanlığındaki yeni hükümetin programını kabul etti.
04/09/1981 Olay Milli Güvenlik Konseyi gözaltı süresinin 90 günden 45 güne inmesini onayladı.
10/09/1981 Olay Picasso'nun Guernica tablosu 40 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden İspanya'ya döndü.
14/09/1981 Ölüm Amerikan asıllı aktris ve Monaco Prensesi Grace Kelly, trafik kazasında öldü.
18/09/1981 Olay Fransa'da idam cezası kaldırıldı.
19/09/1981 Olay Yahya Demirel Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
20/09/1981 Olay İran 149 solcu militanı idam ettiğini açıkladı.
24/09/1981 Olay Ermeni militanlar Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nu bastılar; güvenlik görevlisi Cemal Özen öldü, Başkonsolos Kaya İnal yaralandı.
28/09/1981 Doğum Gül Gölge, Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu
29/09/1981 Olay Arayış dergisi yazı işleri müdürü Nahit Duru ile Bakış dergisi yazı işleri müdürü Nazım Kara yetmiş beşer gün hapis cezasına çarptırıldı.
01/09/1982 Olay Türkiye'de ilk ve orta öğretimde din dersi zorunlu kılındı.
06/09/1982 Ölüm Yazar Azra Erhat 67 yaşında öldü.
07/09/1982 Olay Diyarbakır Cezaevi'nde PKK davası sanığı Kemal Pir ölüm orucunda öldü.
07/09/1982 Olay Esenboğa katliamı sanığı Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasına çarptırıldı.
08/09/1982 Ölüm Ressam Arif Kaptan, İstanbul'da öldü.
09/09/1982 Olay Türkiye'nin Bulgaristan, Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ateşesi Bora Süelkan silahlı saldırı sonucu öldü.
11/09/1982 Ölüm Müzik eleştirmeni Faruk Güvenç 1982.
14/09/1982 Ölüm Lübnan Devlet Başkanı Beşir Cemayel, bombalı saldırıda öldürüldü.
15/09/1982 Olay İsrail, Beyrut'u işgal etti.
16/09/1982 Ölüm Türkiye'nin ilk viyolonselisti ve Devlet Operasının koro şefi Muhittin Sadak.
17/09/1982 Olay 15 Eylül'de İsrail ordusunun Ariel Şaron komutasında Lübnan'ı işgalinin ardından 16 Eylül'de Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kampları İsrail askerlerince kuşatıldı. İsrail ordusu ve Lübnanlı Hıristiyan Falanjist milislerin işbirliğiyle 40 saat süren katliam 17 Eylül'de sona erdi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin tespitlerine göre 2750 sivil erkek kadın ve çocuk öldürüldü. Katliam sonrası kampa giren ilk İsrailli gazeteci Amnon Kapeliouk'a göre ölü sayısı 3 binden fazlaydı. Kimi Filistin kaynaklarına göre öldürülenlerin sayısı 7 bini geçiyordu. İsrail ordusuna göreyse ölü sayısı 300 dolayındaydı.
19/09/1982 Olay İsveç'te seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı; Olof Palme başbakan oldu.
25/09/1982 Olay Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi Filiz Dinçmen, Amsterdam'da görevine başladı.
28/09/1982 Olay Halk arasında Banker Kastelli diye anılan Abidin Cevher Özden Tunus'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.
02/09/1983 Olay 10 Ağustos'ta kapatılan Tercüman gazetesi yeniden yayıma başladı.
02/09/1983 Ölüm Sinema sanatçısı Feri Cansel.
02/09/1983 Ölüm Sinema oyuncusu Feri Cansel öldü.
03/09/1983 Olay Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı.
04/09/1983 Olay Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Mehmet Sincar, 1983'de Batman'da öldürüldü.
15/09/1983 Olay Milliyet gazetesi yazarlarından Metin Toker ve yazı işleri müdürü Doğan Heper 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Heper'in cezası paraya çevrildi.
15/09/1983 Ölüm Yazar, öğretim üyesi Murat Sarıca, 57 yaşında öldü.
21/09/1983 Doğum Türkiye'yi rock müziğiyle tarnıştıran adam Gökhan ESEN.
24/09/1983 Olay Milli Güvenlik Konseyi kamu çalışanları için emeklilik yaşını kadınlarda 45'e, erkeklerde 50'ye yükselten düzenlemeyi yasalaştırdı.
29/09/1983 Olay Basına büyük kısıtlamalar getiren yasa tasarısı 12 Eylül askeri yönetiminin atadığı Danışma Meclisi'nde bir dakikada oylanarak yasalaştı.
30/09/1983 Olay Milli Güvenlik Konseyi Çanakkale Zincirbozan'da zorunlu ikamet ettirilen 16 siyasinin serbest bırakılmasına karar verdi.
03/09/1984 Olay Filipinler'de tayfun: 1000 kişi öldü.
09/09/1984 Ölüm Sinema yönetmeni ve oyuncusu Yılmaz Güney, 47 yaşında Paris'te öldü.
18/09/1984 Olay Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdullah Baştürk serbest bırakıldı.
20/09/1984 Olay Beyrut'ta Amerikan elçiliğine giren patlayıcı yüklü kamyonla intihar saldırısı yapıldı; 40 kişi öldü.
22/09/1984 Olay Gökova Körfezi'nde, Ören ve Türkevleri köyleri civarında kurulması planlanan termik santralin yapımını engellemek isteyen köy kadınları, yol kapatma eylemi yaptı. Köy yolunda bekleyen kadınlar, santralın kurulacağı alanları kamulaştırmaya gelen görevlileri köye sokmadı. Temel atma töreni ertelendi ama uzun mücadelelere rağmen, 1986’da termik santralın temeli atıldı.
26/09/1984 Olay Çin ile İngiltere, Hong Kong'un 1997'de Çin kontrolüne geçmesi konusunda anlaştılar.
28/09/1984 Ölüm Eski bakanlardan, gazeteci yazar Cihat Baban öldü.
29/09/1984 Olay Sinema yönetmeni Atıf Yılmaz 1984'de "Bir Yudum Sevgi"; bir yıl sonra da "Dul Bir Kadın" adlı filmleriyle iki yıl üst üste Altın Portakal Ödülü'nü aldı.
01/09/1985 Olay Kuşadası Davutlar yöresinde çıkan orman yangınında, bir orman bekçisi ile 14 er şehit oldu.
02/09/1985 Olay Kaş limanı açıklarında 3400 yıl önce batan, fildişi eşya ve bakır, kalay parçalarıyla yüklü bir gemi enkazı bulundu.
04/09/1985 Ölüm Süryani Kadim Cemaati'nin ruhani lideri Cebrail Allaf.
05/09/1985 Olay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayacaklarını açıkladı.
07/09/1985 Olay Kuşadası yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında 14 er yanarak öldü.
09/09/1985 Olay Türk Hava Yolları'nın Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağını yangın söndürme cihazıyla kaçırmaya çalışan Yusuf Örer'in yargılaması sonuçlandı: 8 yıl 4 ay hapis.
09/09/1985 Ölüm Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Yücel, trafik kazasında öldü.
09/09/1985 Ölüm Eski Senato başkanlarından Sırrı Atalay ve tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Yücel..
19/09/1985 Ölüm Italo Calvino, İtalyan yazar
19/09/1985 Olay Meksika'nın başkenti Meksiko'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde 35 binden fazla kişi öldü.
20/09/1985 Ölüm Halk müziği yorumcusu, opera sanatçısı, besteci ve şair Ruhi Su 73 yaşında öldü.
22/09/1985 Olay Fransız hükümeti, 10 Temmuz 1985'de batan Greenpeace'e ait ''Rainbow Warrior'' gemisini, Fransız gizli servisi ajanlarının batırdığını kabul etti.
29/09/1985 Ölüm Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın sertliği ile tanınan komutanı Tarık Güryay öldü.
03/09/1986 Olay Avrupa ülkeleri radyasyon taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.
06/09/1986 Olay İstanbul'daki Neva Şalom Sinagogu'na düzenlenen terörist saldırıda 21 Musevi öldü, 4 kişi yaralandı.
07/09/1986 Olay Şili'de Pinochet suikasta uğradı, 5 koruması öldü.
11/09/1986 Olay 12 Eylül askeri darbesi sonrası, Süleyman Demirel ilk kez 1986'da Bafra'da halka konuştu.
14/09/1986 Olay Bülent Ecevit "Demokratik Sol Parti (DSP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) birleşirse eşimle birlikte çeker gideriz" dedi.
15/09/1986 Olay Başbakanlık Başdanışmanı Adnan Kahveci "rüşvet pazarında 1 trilyon lira dönüyor" dedi.
22/09/1986 Olay Alparslan Türkeş 12 Eylül askeri darbesi sonrası ilk kez Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) İstanbul mitinginde konuştu.
23/09/1986 Olay Başbakan Turgut Özal siyasi yasaklı liderleri, yasaklara uymadıkları için "anarşist"likle suçladı. Aynı gün Manisa Doğru Yol Partisi (DYP) il binasına asılan Süleyman Demirel posteri indirildi.
26/09/1986 Olay Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyelerine Anavatan Partisi'ne (ANAP) oy vermeme çağrısı yaptı.
29/09/1986 Olay 1980 askeri darbesi sonrası, Necmettin Erbakan ilk kez Gaziantep'te Refah Partisi (RP) kürsüsünde konuştu.
01/09/1987 Ölüm Film yönetmeni Mehmet Aslan.
01/09/1987 Olay Cezaevlerindeki baskıları protesto etmek ve seslerini Meclis'e duyurmak için mahkum yakınları Ankara'ya yürüdüler. Yürüyüşe polis müdahale etti. 60 mahkum yakını gözaltına alındı. Yürüyüşçülerden, idam hükümlüsü Hasan Şensoy'un ablası, İnsan Hakları Derneği kurucularından Didar Şensoy şeker komasına girerek yaşamını kaybetti.
06/09/1987 Olay Cumhuriyet tarihinin 3. referandumunda, 1982 Anayasası ile eski siyasetçilere konulan yasak oya sunuldu. YSK, sonuçları yüzde 50.16 ''evet'', yüzde 49.84 ''hayır'' olarak, yasağın kaldırılması yönünde açıkladı.
10/09/1987 Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım günü erken genel seçim yapılması kararı aldı. Türkiye 104 seçim bölgesine ayrıldı. En çok milletvekilini İstanbul (45), en az milletvekilini Bilecik (2) ve Hakkari (2) çıkartacak.
10/09/1987 Olay Macaristan'ın sınırı açmasıyla, binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başladı.
12/09/1987 Olay Metris Askeri Cezaevi yönetimi tutuklu ve mahkumların isteklerini kabul etti; 63 siyasi tutuklu 30 gündür sürdürdükleri açlık grevine son verdi.
13/09/1987 Olay Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Rahşan Ecevit görevinden ayrıldı. Yerine, oy birliğiyle Bülent Ecevit seçildi.
16/09/1987 Olay Ozon tabakasındaki delik tehlikeli olmaya başladı. Kanada, Montreal'de 70'den fazla ülke bir araya geldi. Toplantıda, Kloroflorokarbon gazının kullanımının 1999'a kadar yarıya indirilmesi anlaşması imzalandı.
19/09/1987 Olay 10. Akdeniz Oyunları'nda Serbest Güreş Milli Takımı 6 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Böylece, Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.
20/09/1987 Olay İstanbul'da 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası ilk işçi mitingi İşçiler deri işverenlerinin aldığı lokavt kararını protesto ettiler.
23/09/1987 Olay Irak savaş uçakları Hakkari'nin Çukurca ilçesi Narlı köyünü bombaladı; 3 kişi öldü,18 kişi yaralandı.
24/09/1987 Olay Süleyman Demirel, Doğru Yol Partisi Olağanüstü Kongresinde oy birliğiyle genel başkan seçildi. Demirel,12 Eylül askeri darbesi sonrası, siyasete resmen döndü.
25/09/1987 Olay Eski Genelkurmay başkanı emekli Orgeneral Necdet Üruğ "Bazı arkadaşlar görevden alındıktan sonra politika yapıyor. Ben böyle bir şey yapmam, sırlarımla birlikte öleceğim" dedi.
28/09/1987 Ölüm Klasik Türk müziği sanatçısı Sevim Deranv.
28/09/1987 Doğum Hilary Duff, ABD'li şarkıcı ve oyuncu
03/09/1988 Olay Türkiye'ye sığınan Kürtlerin sayısı 100 bini aştı.
03/09/1988 Olay Irak ordusundan kaçan binlerce Iraklı Kürt Türkiye sınırlarına yığılmaya devam ediyor. Sığınmacı sayısı 100 bini geçti.
03/09/1988 Ölüm Eski başbakanlardan Ferit Melen vefat etti.
04/09/1988 Olay Bangladeş'te sel: 300 kişi öldü, 20 milyon insan evsiz kaldı.
06/09/1988 Olay Irak hükümeti Celal Talabani güçleri dışındaki Kürtler için af ilan ettiğini açıkladı.
06/09/1988 Olay Gazeteci Mehmet Ali Birand hakkında "İşte Apo, işte PKK " dizisi nedeniyle dava açıldı. Milliyet gazetesinin 17 Haziran tarihli nüshası dizi nedeniyle yasaklanmıştı.
07/09/1988 Ölüm Mimar Sedad Hakkı Eldem, 80 yaşında öldü.
17/09/1988 Olay Sol görüşlü 18 mahkum 118 metre tünel kazarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'nden kaçtı.
18/09/1988 Olay Irak hükümetinin baskılarından kaçan Kürtler Türkiye'ye sığınmışlardı, Kuzey Irak'tan sığınan Kürtlere Türkçe öğretileceği açıklandı.
20/09/1988 Olay Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.
25/09/1988 Olay Cezaevlerinde, siyasal hükümlülerin haklarına kısıtlama getiren 1 Ağustos genelgesi uygulanmaya başladı.
07/09/1989 Olay Açlık grevindeki tutukluların taleplerini destekleyen İstanbullu bir grup kadın siyah elbiselerle yürümüşlerdi. Yürüyüşte tutuklanan 11 Siyahlı kadın de tahliye edildi.
07/09/1989 Olay Manisalı çiftçiler iktidarın tarım politikasını protesto için yürüdü.
08/09/1989 Olay Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda "Serbest Konuşma Kürsüsü" açıldı. Ancak "Serbest Konuşma Kürsüsü", Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefetten gözaltına alındı. "Sanık" kürsü daha sonra belediyeye iade edildi.
11/09/1989 Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına Anavatan Partisi (ANAP) Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut seçildi.
13/09/1989 Ölüm Eski bakan İsmail Rüştü Aksal.
17/09/1989 Olay Mardin, Silopi'de 6 köylü PKK militanı oldukları iddiasıyla öldürüldü.
19/09/1989 Ölüm Ertem Eğilmez, Sinema yönetmeni ve yapımcı
21/09/1989 Olay Sinema yönetmeni ve yapımcı Ertem Eğilmez öldü.
21/09/1989 Ölüm Sinema Yönetmeni ve Yapımcı Ertem Eğilmez öldü.
26/09/1989 Olay Vietnam'daki son ABD askerleri, Kamboçya'dan ayrıldı.
04/09/1990 Ölüm Gazeteci yazar Turan Dursun, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
05/09/1990 Olay Hükümete, yurt dışına asker gönderme ve Türkiye'de yabancı asker bulundurma yetkisi veren teklif, TBMM'de kabul edildi.
10/09/1990 Ölüm Ebru sanatçısı Mustafa Esat Düzgünman.
11/09/1990 Olay Bakırköy Kadın Sığınma Evi açıldı.
26/09/1990 Ölüm Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşar yardımcısı Hiram Abas İstanbul'da Devrimci-Sol örgütü tarafından öldürüldü.
28/09/1990 Ölüm Amerikalı cazcı Miles Davis öldü.
04/09/1991 Ölüm Ressam Fahrelnissa Zeid.
04/09/1991 Olay Halkın Emek Partisi (HEP), Sosyal Demokrat Halkçı parti (SHP) ile anlaşarak seçimlerde işbirliği kararı aldı.
05/09/1991 Olay Nelson Mandela, Güney Afrika'da başkan seçildi.
06/09/1991 Ölüm Ressam Fahrünnisa Zeyd, Amman'da öldü.
07/09/1991 Olay Kültür Bakanlığı, ses sanatçısı Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatılması için savcılığa başvurdu.
09/09/1991 Olay Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yeniden faaliyete geçti.
13/09/1991 Ölüm Futbolun ''Taçsız Kralı'' Metin Oktay, trafik kazasında öldü.
17/09/1991 Olay Cumhurbaşkanı Turgut Özal Sabah gazetesine 5 milyar liralık tazminat davası açtı. Sabah gazetesi Özal'ın 1983 seçimlerini kazandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'a şükran mektubu yolladığını yazmıştı.
20/09/1991 Olay PKK Mardin Vali Konağı'na roketatar attı; ölen ya da yaralanan olmadı.
21/09/1991 Olay Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel seçim kampanyası gezilerinde ilçelere il olma sözü vermeyi sürdürüyor. Demirel Bandıma'yı 80. il yapacaklarını söyledi.
30/09/1991 Olay İstanbul Metrosu'nun ön tünel inşaatı başladı. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yaptı.
06/09/1992 Ölüm Sinema sanatçısı Cevat Kurtuluş vefat etti.
12/09/1992 Ölüm Amerikalı aktör Antony Perkins
14/09/1992 Ölüm Sinema oyuncusu Anthony Perkins
16/09/1992 Olay Erdal İnönü Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcılığına seçildi.
20/09/1992 Ölüm Özgür Gündem gazetesi yazarı Musa Anter, Diyarbakır'da öldürüldü.
20/09/1992 Ölüm Gazeteci-yazar İlhami Soysal 64 yaşında öldü.
29/09/1992 Olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Jandarma Karakoluna saldıran teröristlerden 200'ü öldürüldü.
01/09/1993 Olay Savaş Karşıtları Derneği kuruldu. İki yıl sonra, Osman Murat Ülke, zorunlu askerliğe karşı çıkarak, vicdani retçi olduğunu açıkladı.
05/09/1993 Ölüm Yazar Samim Kocagöz 77 yaşında öldü.
09/09/1993 Basın Yayın ATV yayın hayatına başladı.
09/09/1993 Olay İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) birbirlerini tanımayı kabul etti.
09/09/1993 Olay ATV yayın hayatına başladı.
09/09/1993 Olay Türkiye'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruldu.
11/09/1993 Olay Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 4. Olağan Kurultay'ında Murat Karayalçın genel başkan seçildi.
12/09/1993 Olay Nurhan Süleymanoğlu Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu, Türkiye'nin boksta aldığı ilk altın madalya.
13/09/1993 Olay İspanya'da yapılan Uluslararası Asturia Film Festivali sonuçlandı. Memduh Ün, "Zıkkımın Kökü" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
13/09/1993 Olay Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı Yitzak Rabin bazı konularda anlaşmaya vardılar. Buna göre, İsrail Gazze ve Jeriko'dan çekilecek, Filistinliler Gazze, Jeriko ve Batı Şeria'nın bir bölümünde kendilerini yönetme hakkına sahip olacak.
13/09/1993 Olay Sosyalist İktidar Partisi (SİP) kuruldu.
16/09/1993 Olay İskenderiye Film Festivali'nde ödül alanlar belli oldu. Serap Aksoy, " En İyi Kadın", Yavuz Özkan, "En İyi Senaryo Yazarı" ödülünü aldı.
16/09/1993 Olay Demokrasi Partisi (DEP) Genel Başkanı Yaşar Kaya, "devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda" yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
18/09/1993 Olay Hamza Yerlikaya Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 26 yıl aradan sonra Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
18/09/1993 Ölüm Saz sanatçısı Nida Tüfekçi 64 yaşında öldü.
20/09/1993 Basın Yayın CINE 5 yayın hayatına başladı.
22/09/1993 Olay New York Metropolitan Müzesi, "Karun Hazinesi"ni Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi.
23/09/1993 Olay İnönü Stadı’nda konser veren Michael Jackson’u yüzbinlerce kişi izledi.
23/09/1993 Olay İstanbul, 2000 Olimpiyatları için yapılan ilk tur oylamada elendi.
28/09/1993 Ölüm Şair Tevfik Akdağ 1993 öldü.
02/09/1994 Olay Halterci Naim Süleymanoğlu'na, Uluslararası Olimpiyat Komitesince ''Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü'' verildi.
04/09/1994 Ölüm Grafiker Erim Gözen 55 yaşında öldü.
04/09/1994 Ölüm Ressam Gül Derman 52 yaşında öldü.
11/09/1994 Olay İstanbul devlet Güvenlik Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Gazetenin terörle mücadele yasasına aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.
11/09/1994 Olay Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş, Fransa'da yakalandı.
14/09/1994 Basın Yayın Türkiye'de Akşam Gazetesi yayın hayatına başladı.
17/09/1994 Olay Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Mustafa Genç ve Ercüment Aslan altın madalya kazandılar.
17/09/1994 Ölüm İngiliz düşünür Karl Popper.
20/09/1994 Ölüm Engin Civan vuruldu.
20/09/1994 Olay Bakü'de petrol anlaşması imzalandı. İngiliz BP, Amerikan Amaco, Penzol, Rus Lukoil ve TPAO, bir konsorsiyum oluşturdu.
28/09/1994 Olay Estonya feribotu; hava koşulları nedeniyle Baltık denizinde battı; 912 kişi öldü.
29/09/1994 Olay Sosyolog yazar İsmail Beşikçi Özgür Gündem gazetesinde çıkan bir yazısında bölücülük yaptığı iddiasıyla 2 yıl hapis ve 250 milyon lira para cezasına çarptırıldı.
29/09/1994 Olay Eski Adalet Bakanı ANAP'lı Mehmet Topaç, Ankara'daki avukatlık bürosunda, yasadışı Dev-Sol örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 kişinin silahlı saldırısında öldü.
01/09/1995 Basın Yayın Kongre (Aylık dergi) yayın hayatına başladı.
02/09/1995 Ölüm Eski bakan ve Gazeteci Hıfzı Oğuz Bekata öldü.
06/09/1995 Ölüm Sosyalist Parti kurucularından Cenan Bıçakçı.
09/09/1995 Olay Türkiye Güzeli Yeşim Palandüz, Dünya Güzeli seçildi. Palandüz'den önce, Keriman Halis 1932'de Dünya Güzeli seçilmişti.
20/09/1995 Olay Deniz Baykal, Necdet Menzir'in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller'le yürüttüğü Doğru Yol Partisi (DYP) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koalisyon hükümetini bozdu. Tansu Çiller hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi.
21/09/1995 Olay Jandarma Buca Cezaevi isyanını bastırmak için silah kullandı. Jandarma kurşunuyla 2 tutuklu öldü. Ayrıca, 15 er, 41 tutuklu yaralandı.
22/09/1995 Ölüm Gazeteci Çetin Özbayrak öldü.
23/09/1995 Olay Tomris Özden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyeliğinden istifa etmek zorunda bırakıldı. Güneydoğu'da ölen Albay Rıdvan Özden'in eşi Tomris Özden sorunun yalnızca askerlerle çözülemeyeceğini söylemiş ve öldürülen bir PKK militanının kız kardeşiyle el ele tutuşarak barış mesajı vermiş, bir süre sonra CHP'ye girerek Parti Meclisi üyeliğine en yüksek oyla seçilmişti.
27/09/1995 Olay Genelev sahibi vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın otomobilinde bir patlama oldu. Manukyan ağır yaralandı, şoförü öldü.
28/09/1995 Olay Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı Yitshak Rabin Batı Şeria'nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaştılar.
04/09/1996 Olay Abdi İpekçi cinayetinin sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi. Çelik, 16 Eylülde 17 yıl aradan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
11/09/1996 Olay Eski Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in Avrupalı üç kadın parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. Gökdemir 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu.
11/09/1996 Olay Türkiye internet omurgası Turnet açıldı.
12/09/1996 Olay Türkiye, 2 bin 500 Iraklı Kürt'ün ülkeye girmesine izin verdi.
13/09/1996 Basın Yayın Radikal Gazetesi yayın hayatına başladı.
14/09/1996 Olay Abdi İpekçi cinayetinin sanıklarından Oral Çelik, tutuklu bulunduğu İsviçre'den kendi isteği ile Türkiye'ye getirildi.
17/09/1996 Olay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, Kuveyt'e 3500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak'ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı.
20/09/1996 Ölüm Macar matematikçi Paul Erdös öldü.
23/09/1996 Olay Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nda evli erkeğe zinada ayrıcalık tanıyan maddeyi iptal etti.
24/09/1996 Olay Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde12 siyasi mahkum dövülerek öldürüldü.
24/09/1996 Ölüm Türk sanat müziği sanatçısı ''Sanat Güneşi'' Zeki Müren vefat etti. Müren, TRT İzmir stüdyosunda katıldığı program sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Sanatçı, 27 Eylülde Bursa'da toprağa verildi.
30/09/1996 Olay Refah Partisi (RP) Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, "Türkiye'nin yüzde 99'u Hizbullahtır. Hizbullah olmayan Hizbülşeytandır" dedi.
01/09/1997 Olay "Musa Anter Barış Treni" girişimcileri Diyarbakır'a sokulmadı. Kentte 620 kişi gözaltına alındı.
02/09/1997 Ölüm Tiyatro sanatçısı Alev Sezer vefat etti.
04/09/1997 Olay Kudüs'te çarşı merkezinde üç büyük patlamada 7 kişi öldü, 192 kişi yaralandı. Saldırıyı Hamas örgütü üstlendi.
12/09/1997 Olay "Susurluk davası" sanığı İbrahim Şahin ile 2 özel tim mensubu ve "köstebek davası" sanığı Bülent Orakoğlu tahliye edildi.
13/09/1997 Olay Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Şeref Eroğlu ile Ercan Yıldız altın madalya kazandı.
13/09/1997 Doğum Seden Nur Çelik
14/09/1997 Olay Van'da gerilim hattına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu 10 asker öldü.
15/09/1997 Olay Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürme iddiasıyla yargılanan 9 polisten 4'ü tahliye edildi.
16/09/1997 Olay İstanbul Aksaray'daki emniyet müdürlüğü binasına ikinci kez uzaktan lav roketi ile saldırı düzenlendi.
18/09/1997 Olay 89 Ülke kara mayınlarının yasaklanması antlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri metne imza atmayı reddetti.
18/09/1997 Ölüm ''Bizimkiler'' televizyon dizisinin ''Hakim Bey''i, tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Çağman 70 yaşında öldü.
23/09/1997 Olay Cezayir'de süre giden iç savaşta köy baskını: 200 kişi öldürüldü, 100 yaralı. Baskını politik İslamcı grupların yaptığı açıklandı.
26/09/1997 Olay Yargı sistemini eleştiren sözleri nedeniyle yargılanan Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) savcısı Mete Göktürk Göktürk, beraat etti.
30/09/1997 Olay "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" eylemi yeniden başladı. Amaç "Suçlanan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılana kadar" eylemi sürdürmekti. Katılım öncekine oranla düşük oldu.
01/09/1998 Ölüm Türk sinemasına 46 yıldır hizmet veren yönetmen Osman F.Seden vefat etti.
02/09/1998 Olay İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ve Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı İhsan Aslan gözaltına alındı. Birdal ve Aslan PKK'nın 14 aydır rehin tuttuğu 8 askeri almak için Refah partisi Van Milletvekili Fettullah Erbaş ile birlikte Zap kampına gitmişlerdi.
06/09/1998 Ölüm Japon sinemasının büyük ustası Akira Kurosawa, 88 yaşında Tokyo'da öldü.
13/09/1998 Ölüm Halkçı Parti'nin kurucu Genel Başkanı Necdet Calp, Ankara'da hayata veda etti.
13/09/1998 Olay Halkçı Parti'nin kurucu Genel Başkanı Necdet Calp, Ankara'da öldü.
14/09/1998 Ölüm Gazeteci-yazar-şair Mehmed Kemal Kurşunlu, İstanbul'da öldü.
03/09/1999 Ölüm İstanbul Radyosu'nun ilk spikerlerinden Tarık Gürcan, İstanbul'da 71 yaşında öldü.
04/09/1999 Olay Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 3 Eylül 1999'da "28 Şubat süreci"nin bitmediğini, gerekirse bin yıl süreceğini söyledi.
14/09/1999 Olay YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde, açık ya da kapalı alanlarda türbanı yasaklayan ortak karar aldı. Kimlik kartındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da türban yasağı konuldu.
24/09/1999 Ölüm Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Muhsin Batur öldü.
24/09/1999 Olay 12 Mart 1971 Muhtırası'nda imzası bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur öldü.
26/09/1999 Olay Devlet İstatistik Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin konutlara 2.1 milyar dolar hasar verdiğini açıkladı.
26/09/1999 Olay Jandarma Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'de operasyon düzenledi;10 mahkum öldü. Ulucanlar operasyonuna katılan161 jandarma görevlisinin yargılanması sürüyor.
30/09/1999 Ölüm Eski milli eğitim, kültür bakanlarından Bolu milletvekili Avni Akyol, kalp krizi sonucu vefat etti.
11/09/2000 Ölüm Gazeteci ve sanatçı Ergun Köknar, İstanbul'da öldü.
13/09/2000 Olay Milli Gençlik Vakfı şubeleri yurt genelinde kapatılmaya başlandı.
15/09/2000 Olay Bask Yurdu ve Özgürlüğü Örgütü, ETA lideri Ignacio Gracia Arregui Fransa'da yakalandı.
15/09/2000 Ölüm Ressam Şükriye Dikmen.
16/09/2000 Ölüm Ressam Şükriye Dikmen, İstanbul'da öldü.
18/09/2000 Olay İsrail hükümeti, Filistin ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.
21/09/2000 Olay Gazeteci-yazar Ahmet Taner Kışlalı suikastındaaraca bombayı yerleştirdiği belirtilen Rüştü Aytufan, Sapanca'da yakalandı.
22/09/2000 Olay Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan İnsan Hakları Raporunu kabul etti.
23/09/2000 Olay İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Genel Başkanı Akın Birdal, 2 yıllık hapis cezasını tamamlayarak tahliye oldu.
26/09/2000 Olay Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Emlak, Ziraat ve Halk bankalarının özelleştirilmesine ilişkin kanun hükmünde kararnameyi Bakanlar Kurulu'na iade etti.
27/09/2000 Olay İrlandalı yazar James Joyce'un romanı Ulysses'den uyarlanan filme İrlanda'da getirilen yasak, 33 yıl aradan sonra kalktı.
27/09/2000 Olay Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatıldı.
27/09/2000 Olay Sydney Olimpiyat Oyunlarında 85 kilo güreşçisi Hamza Yerlikaya olimpiyat şampiyonu oldu.
29/09/2000 Olay Güneydoğu'da askerlik yapanların konuştuğu "Mehmedin Kitabı"ında, orduyu küçük düşürdüğü iddiasıyla 2 ila 6 yıl arası hapsi istemiyle yargılanan gazeteci Nadire Mater ile Metis yayınları sorumlusu Semih Sökmen geçen yıl bugün beraat etti.
30/09/2000 Olay Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 11. Olağan Kurultay'ında genel başkanlık için üç tur oylama yapıldı. Sonuçta, Deniz Baykal 543 oy alarak genel başkanlığa seçildi.
02/09/2001 Ölüm İlk kalp naklini gerçekleştiren Güney Afrikalı kalp cerrahı Christian Barnard, Kıbrıs'ta öldü.
11/09/2001 Olay New York'un ''İkiz Kule'' gökdelenlerine yolcu uçaklarıyla terörist saldırı düzenlendi. Savunma Bakanlığına ait Pentagon'un da terör saldırısına uğradığı facia yaşandı.
12/09/2001 Ölüm Gazeteci Abbas Parmaksızoğlu, İstanbul'da öldü. Parmaksızoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin ilk üyelerindendi.
22/09/2001 Ölüm Besteci ve müzik yorumcusu Fikret Kızılok, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.
25/09/2001 Olay Tekel'in Küba ile ortak kurduğu TEKA Puro Fabrikası İstanbul'da açıldı.
15/09/2002 Olay Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu. Soygunda, Helenistik döneme ait ''Marsyas'' ve Roma dönemine ait ''Eros'' heykelleri çalındı.
15/09/2002 Ölüm Tiyatro ve sinema sanatçısı Şükran Güngör, tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinde vefat etti.
16/09/2002 Ölüm Şair ve yazar, araştırmacı Muzaffer Uyguner.
16/09/2002 Olay Bakü-Ceyhan boru hattının temeli Cumhurbaşkanı Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze tarafından atıldı.
19/09/2002 Ölüm İsmail Necdet Kent, Emekli Büyükelçi
20/09/2002 Olay İsrail askerleri, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafatın karargahındaki üç binayı havaya uçurdu.
01/09/2003 Olay Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, Ankara'ya 30 kilometre uzaklıkta trafik kazası geçirdi. Yazıcıoğlu 8 Eylülde öldü.
08/09/2003 Ölüm Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu öldü.
11/09/2003 Ölüm Anna Lindh, İsveç Dışişleri Bakanı
12/09/2003 Ölüm Amerikalı müzisyen Johnny Cash
18/09/2003 Ölüm Emekli Büyükelçi Ecmel Barutçu vefat etti.
26/09/2003 Ölüm Tiyatro sanatçısı Kerim Afşar, Başkent Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.
27/09/2003 Olay TÜBİTAK-BİLTEN tarafından teknoloji transferiyle üretilen Türkiye'nin ilk mini gözlem uydusu BİLSAT, Rusya'dan uzaya gönderildi.
27/09/2003 Olay Türkiye'nin ilk milli maratoncularından, Balkan ve Doğu Akdeniz kupalarında şampiyonlukları bulunan Şevki Koru, 94 yaşında öldü.
29/09/2003 Ölüm Gazeteci Tuğrul Şavkay vefat etti
01/09/2004 Ölüm Eski ulaştırma bakanlarından Mehmet Köstepen vefat etti.
06/09/2004 Olay İskenderun Körfezi'nde 4 yılı aşkın süredir bekletilen ''MV Ulla'' adlı gemi, taşıdığı 2 bin 200 ton ''toksik atık'' yüküyle battı.
08/09/2004 Olay Kastamonu'nun Küre ilçesinde Etibank'a ait bakır madeninde, tünel çalışmaları sırasında kaynak yapılırken gaz sıkışması sonucu çıkan yangında 19 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.
09/09/2004 Olay Akçakoca açıklarında doğal gaz bulundu.
11/09/2004 Olay Mısır İskenderiye Patriği Petros, Ortodoks Hristiyanlığın kutsal bölgesi Aynoraz yakınlarında helikopter kazasında öldü. Olay yerinde 9 kişinin cesedi bulundu.
27/09/2004 Ölüm Sinema ve tiyatro sanatçısı Haluk Kurdoğlu vefat etti.
06/09/2005 Olay Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş beldesinde (Elausa Sebaste) kazı çalışması yapan Roma La Sapienza Üniversitesi ekibi, M.S. I. yüzyılda Romalılarca yaptırıldığı sanılan, bölgenin en büyük tapınağını buldu.
07/09/2005 Olay Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Efkan Efekan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında öldü.
16/09/2005 Ölüm Tiyatro ve sinema sanatçısı Pekcan Koşar, 70 yaşında Yalova'nın Çınarcık ilçesinde öldü.
16/09/2005 Ölüm Melih Kibar, Türk müzisyen ve besteci (d. 1951)hayata veda etti.
18/09/2005 Olay Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk parlamento seçimleri yapıldı.
22/09/2005 Ölüm Sinema sanatçısı Tanju Korel 61 yaşında İstanbul'da öldü.
22/09/2005 Olay Kırşehir yakınlarında, doğal güzelliğiyle tanınan ''kuş cenneti'' Seyfe Gölü kurudu.
25/09/2005 Olay ''En Kalabalık Halk Oyunları Gösterisi'' dalında ''Guinnes Rekorlar Kitabı''nda rekora aday olan Burdur'da 20 bin 328 kişi yöresel ''Teke Zortlatması'' oyununu aynı anda oynadı.
01/09/2006 Olay Lübnan'da oluşturulacak barış gücüne Türk askerinin gönderilmesine ilişkin Hükümet Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
02/09/2006 Olay Şırnak, Hakkari, Van ve Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda 1 üsteğmen, 2 asteğmen, 1 uzman çavuş ve 3 er şehit oldu, 6 asker yaralandı.
03/09/2006 Olay İstanbul Fatih'te İsmailağa Camisi'nin emekli imamı Bayram Ali Öztürk bıçaklanarak öldürüldü. Öztürk'ü bıçaklayan Mustafa Erdal camide bulunanlar tarafından linç edildi.
05/09/2006 Olay Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 533 milletvekilinin katıldığı açık oylamada; tezkereye 340 evet, 192 ret oyu verildi, 1 milletvekili de çekimser kaldı.
12/09/2006 Olay Diyarbakır'da meydana gelen patlamada 7'si çocuk 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
15/09/2006 Ölüm Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (d. 1929)
04/09/2014 Olay Mustafa - Seden ilişkisi başladı
13/09/490 Olay Yunanlılar, Marathon Savaşı'nda Darius komutasındaki Persleri yendi.
20/09/622 Olay Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebu Bekir, Medine'ye ulaştı.
23/09/63 Doğum Roma İmparatoru Augustus doğdu.
17/09/934 Olay Türkiye Cemiyet-i Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
Görüşlerinizi İletin
Tarihte Bugün Içerik Arama

Site içi aramayı kullanarak, aradığınız kelimeyi içeren kayıtlar kronolojik olarak listelenecektir.
Görüşlerinizi İletin
Sitemizin sizlere daha fazla hizmet edebilmesi için öneri, görüş ve katkılarınızı bizlere iletiniz.
Sitenize Ekleyin
Sitemizde Tarihte Bugün Servisi Vermek İstermisiniz ? Çok yakında bu hizmetimiz sizlerle olacaktır.
RSS - XML Servisleri
Add to My Yahoo!
Add to Google
Tarihte Bugün RSS Servisi
 

(C) 2007, Türk Bilişim İnternet Hizmetleri