Tarih Cetveli
<< Temmuz  2024 >>
PzPtSÇPCCt
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Olan Olaylar
Bugün Doğanlar
Bugün Ölenler
Biyografiler
Tarihi Belgeler   Bugün Olan Olaylar (  Ağustos  )
Tarih
Bilgi
01/08/1063 Ölüm İlk Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul Bey öldü.
03/08/1071 Olay Selçuklu orduları, Sanduk Bey komutasında; Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Malazgirt ve Ahlat'a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı ve daha sonra Karahas'taki savaşta Bizans güçlerini dağıttı.
26/08/1071 Olay Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu orduları Malazgirt'te Bizans ordularını yendi. Malazgirt zaferi Türkler'e Anadolu'nun kapısını açtı.
18/08/1227 Ölüm Moğol imparatoru Cengiz Han; attan düşerek öldü.
23/08/1305 Olay "Cesuryürek" filmine konu olan İskoç yurtsever Sir William Wallace Londra'da işkenceyle öldürüldü.
05/08/1400 Doğum Matbaanın mucidi Jean Gütenberg, Almanya'da.
15/08/1461 Olay Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Trabzon-Rum İmparatorluğu'na son verdi.
20/08/1462 Olay Cebelitarık, İspanyollar tarafından zaptedildi.
02/08/1492 Olay İspanya'da, Musevilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen süre sona erdi. İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nce hoşgörüyle karşılandı.
03/08/1492 Olay Cenovalı Kristof Kolomb, İspanya'dan 3 gemi ile yola çıktı. 63 gün sonra, 12 Ekim günü Hindistan'a vardığını zannederek Amerika Kıtası'na ayak bastı.
20/08/1516 Olay Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi.
24/08/1516 Olay Mercidabık Savaşı yapıldı. I. Selim'e bağlı kuvvetler, Memlük ordusunu yendi.
01/08/1521 Olay Osmanlı orduları, Belgrad'ı kuşatma altına aldı.
29/08/1521 Olay Osmanlı orduları Belgrad'ı zaptetti.
29/08/1526 Olay Kanuni Mohaç'da Macar ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı.
25/08/1530 Doğum Korkunç İvan adıyla tanınan Rus çarı 4. İvan.
29/08/1533 Ölüm Atahualpa, Peru'nun son İnka kralı
16/08/1556 Olay Süleymaniye Camii törenle açıldı.
01/08/1571 Olay Lala Mustafa Paşa Venedik Cumhuriyetine ait Kıbrıs adasını zapt etti.
06/08/1571 Olay Magosa'nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.
24/08/1572 Olay Fransa'da katolikler, Kral IX. Charles'ın emriyle, silahsız ve savunmasız protestanlara saldırarak onbinlercesini öldürdüler. Olaylar Paris civarında başladı, daha sonra diğer şehirlere de sıçradı. Bu katliam, sonradan St. Bartholomew Günü Katliamı olarak adlandırılacaktı.
08/08/1588 Olay İspanyol Armada'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.
20/08/1625 Doğum Thomas Corneille. Büyük Fransız klasik oyun yazarı Pierre Corneille'in kardeşi olan şair eserleriyle Fransız Klaisk tiyatrosunun kişiliğini edinmesine katkıda bulunmuştur.
09/08/1631 Doğum İngiliz yazar John Dryden.
29/08/1632 Doğum John Locke, İngiliz filozof (ö. 1704)
22/08/1642 Olay İngiltere iç savaşı başladı.
07/08/1648 Olay Sultan İbrahim'in halli sonrasında, IV. Mehmet tahta çıkarıldı.
21/08/1651 Olay İstanbul halkı ve esnafı Yeniçeri ağalarına isyan etti; bütün çarşılar kapandı.
19/08/1662 Ölüm İlk hesap makinasını yapan Fransız filozof ve matematikçi Blaise Pascal.
04/08/1683 Olay Dom Perignon şampanyayı üretti.
01/08/1744 Doğum Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. Darwin teorisi tarafından çürütülen, sonradan kazanılmış özelliklerin kuşaktan kuşağa geçemeyeceği düşüncesini biyolojiye yerleştirmesiyle tanınan Lamarkizmin kurucusu Fransız biyolog.
30/08/1748 Doğum Jacques-Louis David. Kendi döneminin en ünlü sanatçılarından bir olan David Rococo üslubuna karşı 18 Yüzyıl neoklasik tepkisinin önde gelen uygulayıcılarından biriydi.
28/08/1749 Doğum "Faust"un yaratıcısı Alman şair ve oyun yazarı Johan Wolfgang Goethe.
15/08/1769 Doğum Napoleon Bonaparte . Korsikalı bir ailenin çocuğu olan Napoleon, genç yaşta askerlik mesleğine atıldı, 25 yaşında ordu komutanı oldu.
17/08/1787 Olay Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı.
26/08/1789 Olay Fransa Meclisi "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"ni kabul etti.
04/08/1791 Olay Osmanlı - Avusturya devletleri arasında Ziştovi Barış Antlaşması imzalandı. ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI, Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (4 Ağustos 1791). 1787’de başlayan Osmanlı-Avusturya-Çarlık Rusyası savaşları sırasında Avusturya orduları fazla bir başarı gösterememişler ve Fransız Devrimi’nden (1789) sonra Avusturya, barış yapma eğilimi taşımaya başlamıştı. 1790 yılında Avusturya ordularının Yergöğü’de uğradığı büyük yenilgi Avusturya’nın bu eğilimini daha da artırdı. Osmanlı İmparatorluğu da; görece başarılı olduğu Avusturya cephesinde barışı sağlamak ve kuvvetlerini Çarlık Rusyası cephesine yığmak istiyordu. Bu şartlar altında 18 Eylül 1790’da dokuz aylık bir mütareke imzalandı. Bu mütarekenin imzalanmasından sonra da Aralık 1790’da Ziştovi kasabasında barış görüşmeleri başladı. Barış antlaşması aynı kasabada 4 Ağustos 1791’de imzalandı. Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır: 1) İki devlet arasında barış yeniden kurulacak, her iki taraf, bu savaşlara katılmış tebası hakkında af ilan edecektir; 2) İki devlet arasında savaştan önceki fiilî ve hukukî durum ve bundan önce imzalanmış olan ticaret antlaşmaları tekrar geçerli olacaktır; 3) Avusturya bu savaşta işgal ettiği bütün toprak, kale ve palangaları savaştan önceki halleriyle, silahlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’na iade edecektir; 4) Avusturya; Çarlık Rusyası’na, gizli ya da açık, yardım etmeyecektir.
18/08/1791 Olay Rus Savaşı'nın sonu. İngiltere, Prusya ve İspanya’nın arabuluculuğuyla, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, sekiz aylık bir süre için Kalas Mütarekesi imzalandı.
05/08/1802 Doğum Niels Henrik Abel Findø adası (Stavanger, Norveç).
07/08/1813 Doğum Paulina Kellogg Wright Davis. Kadınların oy hakkı mücadelesinin ilk öncülerinden olan Amerikalı reformcu ve feminist Davis ilk kadın hakları dergilerinden birinin de yayımcısıydı.
01/08/1819 Doğum Herman Melville, ABD'li yazar.
15/08/1826 Olay Mehmet Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Atina'ya girdi.
28/08/1828 Doğum "Savaş ve Barış"ın yaratıcısı Rus yazar Lev Tolstoy.
19/08/1829 Olay Profesör Parrot ile beraberindeki grup, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
18/08/1830 Doğum Avusturya - Macaristan imparatoru 1. Franz Jozef.
01/08/1840 Olay İlk Türkçe gazete Ceride-i Havadis yayımlanmaya başlandı.
29/08/1842 Olay "Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Anlaşması İngiltere ile Çin arasında imzalandı.
05/08/1850 Doğum Fransız yazar Guy de Maupassant. Dünya kısa öykü edebiyatının en önemli yazarlarında bir olan Maupassant'ın unutulmaz öyküleri arasında "Ayışığı", "Kartopu", "Cinnet" ilk akla gelenler.
18/08/1850 Ölüm Honore de Balzac, Paris'te yaşama veda etti.
24/08/1851 Olay Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükümeti, borç para aldı.
29/08/1855 Olay Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir. yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.
04/08/1859 Doğum Knut Hamsun, 1920 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Norveç'li romancı, oyun yazarı ve şair.
27/08/1859 Olay Dünyanın ilk petrol kuyusu Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania eyaletinde açıldı.
22/08/1862 Doğum Fransız besteci Claude Debusy.
17/08/1864 Doğum Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar doğdu.
02/08/1865 Olay Lewis Carroll'un yazdığı Alice Harikalar Diyarı'nda ilk kez basıldı.
03/08/1865 Ölüm Ignaz Philipp Semmelweis Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir.
31/08/1867 Ölüm Fransız ozan Charles Baudelaire.
31/08/1868 Olay Galatasaray Lisesi "Mektebi Sultani" adıyla kuruldu.
15/08/1869 Olay Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan; Avrupa ile Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasındaki en kısa mesafe olan Süveyş Kanalı açıldı.
04/08/1870 Olay Kızılhaç Derneği İngiltere'de kuruldu.
07/08/1871 Olay Paris Komünü sonrası Komüncülerin yargılandığı ilk dava başladı. Yargılanmayı bekleyen 36 bin politik tutuklu vardı.
13/08/1871 Doğum 1918-1919 Alman Devrimi'nin önderlerinden Karl Liebknecht. Karl, Alman sosyal demokrasisinin kurucularından Wilhelm Liebknecht'in oğluydu.
20/08/1873 Doğum Eliel (Gottlieb) Saarinen. Modern ABD mimarlığının gelişimine özellikle gökdelen ve kilise mimarisine yaptığı katkılarla tanınan Finlandiya kökenli mimarın oğlu Eeero da büyük ABD'li mimarlar arasında yerini aldı.
02/08/1875 Olay Dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı.
04/08/1875 Ölüm Danimarkalı masal yazarı Hans Christian Andersen.
07/08/1876 Doğum Hollandalı casus Mata Hari.
22/08/1876 Olay Feshane işçileri greve gitti.
10/08/1877 Doğum Rudolf Hilferding. 1923 ve 1928'de iki kez Alman Sosyal Demokrat hükümetlerinde maliye bakanlığı yapan Avusturya doğumlu Alman politikacı, Avusturya Marksizminin önce gelen teorisyenlerinden biri olarak tanınmıştı. Marksist "emperyalizm" kavramının gelişmesi sırasında Lenin'le tartışmaları Marksist literatürde önemli yer tutmuştu.
03/08/1878 Olay La Scala Opera binası Milano'da açıldı.
26/08/1880 Doğum 20. yüzyıl başlarında Fransa'da sanat ve edebiyat alanındaki bütün öncü akımlar içinde yer alan ve şiiri daha önceden bilinmeyen alanlara yöneltişiyle tanınan şair Guillaume Apollinaire.
06/08/1881 Doğum Penisilini bulan İskoç bakteriyolog Alexander Fleming.
12/08/1881 Doğum "On emir", "Samson ve Dalila" gibi büyük yapımlara imza atan Amerikalı sinemacı Cecil B. De Mille.
08/08/1883 Doğum Emiliano Zapata, Meksika'lı direnişci.
26/08/1885 Doğum Ünanimizm olarak bilinen edebiyat akımının kurucusu Fransız romancı, oyun yazarı, ve şair Jules Romains.
29/08/1885 Olay Gottlieb Daimler ilk motorsiklet patentini aldı.
15/08/1888 Doğum 1. Dünya Savaşı'ndaki Arap isyanı'nın lideri İngiliz asker ve yazar T. E. Lawrence.
23/08/1888 Olay İspanya Sosyalist Partisi kuruldu.
10/08/1893 Olay İlk dizel motor prototipi Almanya'da Krupp fabrikalarında denendi.
05/08/1895 Ölüm Karl Marx ile birlikte modern sosyalist teoriyi kuran Friedrich Engels. Almanya'da bir fabrikatörün oğlu olarak dünyaya gelen Engels kırk yıl boyunca uluslararası işçi hareketinin teorik ve siyasal önderliğini yürüttü. "Anti -Dühring" , "Doğanın Diyalektiği" ile "Aile'nin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni" adlı eserleri en bilinen yapıtlarıdır.
26/08/1895 Basın Yayın Yeni Asır Gazetesi yayın hayatına başladı.
23/08/1898 Doğum Yazar Nurullah Ataç.
13/08/1899 Doğum "Rebecca", "Kuşlar", "Sapık" filmleriyle ünlü Oscar ödüllü İngiliz yönetmen Alfred Hitchcock.
24/08/1899 Doğum Arjantinli yazar Jorge Luis Borges 1899'da doğdu.
07/08/1900 Ölüm Alman sosyal demokrasisinin kurucularından Wilhelm Liebknecht.
04/08/1901 Doğum Louis Daniel Armstrong, ABD'li caz trompetçisi.
08/08/1902 Doğum Paul Dirac. İngiliz fizikçi, matematikçi ve kuvantum fiziği dalının kurucusu.
22/08/1902 Doğum 1936 Berlin Olimpiyatlarını ve Nazi Partisi kongrelerini filme çekerek üne kavuşan, Hitler'in yakın dostu Alman aktris, fotoğrafçı ve film yönetmeni Leni Riefenstahl.
07/08/1904 Doğum Filistin'deki barış çalışmalarıyla 1950'de Nobel Barış ödülü alan Birleşimiş Milletler Genel sekreteri Amerikalı siyah diplomat Ralph Bunche 1904'de bugün doğdu.
21/08/1904 Doğum ABD'li caz ustası Count Basie.
29/08/1904 Ölüm V. Murat, Osmanlı padişahı (d. 1840)
10/08/1905 Doğum Eugene Dennis. Amerikan Komünist Partisi'nin genel sekreteri olarak 1945-57 arasında görev yapan sendika önderi Dennis 1959-61 arasında da ABDKP'nin başkanıydı. 61.
05/08/1906 Doğum "Malta Şahini", "Afrika Kraliçesi", "Uygunsuzlar" gibi filmlerin yaratıcısı, Oscar ödüllü Amerikan film yönetmeni John Huston.
17/08/1907 Olay II. Abdülhamid, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi.
12/08/1908 Olay Ford marka ilk araba üretildi.
14/08/1908 Basın Yayın Türk Basın Birliği kuruldu.
16/08/1908 Olay Ankara-Bağdat demiryolu işçileri greve çıktı.
20/08/1908 Doğum Kingsley Davis. Nüfus patlaması ve sıfır nüfus artışı terimlerini ortaya atan Amerikalı toplum ve nüfus bilimci.
31/08/1908 Doğum Ermeni asıllı Amerikalı oyun yazarı ve romancı William Saroyan.
16/08/1909 Olay Cemiyetler Kanunu çıktı.
18/08/1909 Olay İngiltere'de seçme ve seçilme hakkı isteyen kadınlar, başbakanın trenini taşladı.
12/08/1910 Olay İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.
13/08/1910 Ölüm Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, İngiltere'de öldü.
20/08/1910 Doğum Eero Saarinen. Finlandiya doğumlu Saarinen 1950'lerin Amerikan mimari tasarımına buluş ve deneyimi getiren öncüler arasındaydı.
27/08/1910 Doğum Kendisini özellikle Hintli yoksul kadınlara hayır yapmaya adamış olmasıyla bilinen, 1978 Nobel Barış Ödülü sahibi, Arnavutluk doğumlu Katolik rahibe Teresa Ana.
21/08/1911 Olay Dünyanın en tanınmış tablosu, Leonardo da Vinci'nin şahaseri Mona Lisa Luvr Müzesi'nden çalındı. Tablo ancak iki yıl sonra Floransa'da bulundu.
05/08/1912 Olay Padişah Sultan Reşat Meclis'i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.
10/08/1912 Doğum Amado, Jorge. Brezilya'nın kuzeydoğu bölgelerinin yaşantısını işlediği eserleriyle öne çıkan yazar, uluslar arası övgü kazanan pek çok romanın yazarıydı.
11/08/1912 Ölüm ABD'li ressam Jackson Pollock.
13/08/1913 Doğum Kıbrıs'ın ilk cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios II.
16/08/1913 Doğum Siyasi hayatına Irgun örgütünde başlayıp İsrail başbakanlığına kadar yükselen ve Enver Sedat ile birlikte Nobel barış ödülünü paylaşan İsrailli devlet adamı Menahem Begin.
02/08/1914 Olay Osmanlı Devleti ile Almanya arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
02/08/1914 Olay Almanya, Rusya'ya savaş ilan etti.
02/08/1914 Olay Osmanlı Devleti seferberlik ilan etti.
04/08/1914 Olay İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. 1. Dünya Savaşı sosyalistleri de etkiledi. Savaştan yana tavır alan sosyalist partilerin yarattığı bunalım sonucu II. Enternasyonal dağılma sürecine girdi.
05/08/1914 Olay Amerikalı Mary Pheps Jacob, sutyen patenti aldı. İlk sutyen pembe bir kurdeleyle birbirine bağlanmış bir çift mendilden oluşuyordu.
05/08/1914 Olay İlk elektrikli trafik lambası, aynı gün, Amerika'da Cleveland'da Euclid Caddesi'nde kullanıldı.
10/08/1914 Olay İngiliz donanmasından kaçan "Goeben" ve "Breslau" adlı iki Alman zırhlısı Türkiye'ye sığındı. İki zırhlı daha sonra "Yavuz" ve "Midilli" adlarını aldı.
15/08/1914 Olay Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı açıldı.
15/08/1914 Olay Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
26/08/1914 Doğum Eserlerinde varoluşsal sorgulamayla deneysel yazım tekniklerini birleştiren Arjantinli roman ve kısa öykü yazarı Julio Cortázar.
06/08/1915 Olay İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde karaya çıktılar.
08/08/1915 Olay Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
09/08/1915 Olay Birinci Anafartalar Zaferi.
10/08/1915 Olay Osmanlı ordusu Anafartalar'da İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri Conk Bayırı'nda yendi.
17/08/1915 Olay Çanakkale'de Kireçtepe muharebesi kazanıldı.
19/08/1915 Olay Mustafa Kemal, 16. Kolordu Komutanı oldu. (Aynı zamanda Anafartalar Grubu Komutanı.)
19/08/1915 Ölüm Tevfik Fikret 48 yaşında Rumelihisarı'ndaki evi "Aşiyan" da yaşama gözlerini yumdu.
21/08/1915 Olay Çanakkale'de İngilizler geri püskürtüldü. İkinci Anafartalar zaferi kazanıldı.
29/08/1915 Doğum "Casablanca", "Anastasia" gibi filmleriyle ünlü İsveçli aktris İngrid Bergman. İsveç doğumlu sanatçı, 75. doğum gününde Londra'da öldü.
13/08/1917 Olay İspanya'da genel grev.
25/08/1918 Doğum "West Side Story" , Batı yakasının Hikayesi filminin de müziğini yapan Amerikalı besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein.
29/08/1918 Olay Polonya bağımsızlığını ilan etti.
31/08/1918 Olay Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.
31/08/1918 Ölüm Sultan Reşat.
07/08/1919 Olay Erzurum Kongresi, Heyeti Temsiliye seçiminden sonra, Mustafa Kemal Paşa'nın kısa konuşmasıyla son buldu: ''Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.''
24/08/1919 Olay Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
10/08/1920 Olay Sevr Anlaşması imzalandı.
19/08/1920 Olay Süleyman Necati Güneri, "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi" ne genel müdür oldu.
24/08/1920 Olay Kurtuluş Savaşı sırasında 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı.
26/08/1920 Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlara oy kullanma hakkı Anayasal güvenceye kavuştu. .
02/08/1921 Ölüm Dünyaca ünlü tenor Enrico Caruso.
05/08/1921 Olay Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.
07/08/1921 Ölüm Rus şair ve yazar Aleksandr Blok .
11/08/1921 Doğum Alex Haley. Türkiye'de "Kökler" adıyla gösterilen TV dizisinin öyküsünün de yazarı olan ABD'li romancı.
20/08/1921 Olay Uluslararası Atletizm Federasyonu kuruldu. Önceki tüm en iyi dereceler dünya rekoru olarak tescil edildi.
04/08/1922 Olay Enver Paşa, Türkistan'da şehit edildi.
06/08/1922 Olay İsmet Paşa (İnönü), ordu komutanlarına gizli olaraktaarruza hazırlık emrini verdi. Mustafa Kemal Paşa da Ankara'yadönüşünde, taarruz planını Bakanlar Kuruluna açıkladı.
17/08/1922 Olay Büyük Taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa, gece gizlice cepheye hareket etti.
18/08/1922 Doğum "Anne Frank'ın Hatıra defteri", "Poseidon Macarası" fimlariyle tanınan, Oscar ödüllü Amerikan aktris Shelley Winters.
19/08/1922 Olay Bir Türk birliği, taarruzun yönü konusunda yanıltmak amacıyla Yunanlılara Ortanca'da taarruz düzenledi.
20/08/1922 Olay Türkiye Sosyalist İşçi Fırkası kuruldu.
20/08/1922 Olay Büyük Taarruz öncesinde Hakimiyeti Milliye gazetesinde yanıltıcı bir haber yer aldı: "Mustafa Kemal Paşa, 21 Ağustos Pazartesi öğleden sonra saat dörtte, Çankaya'daki köşklerinde,
21/08/1922 Olay Mustafa Kemal Paşa, mareşal üniformasıyla katıldığı, ordu komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıda, Büyük Taarruz emrini verdi.
26/08/1922 Olay Büyük Taarruz başladı. Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa harekatı bizzat Afyonkarahisar yakınlarındaki Kocatepe'den idare ediyordu.
30/08/1922 Olay Yunan ordularının işgaline karşı Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanıldı. Her yıl 30 Ağustos günü Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.
04/08/1923 Olay Rauf Bey (Orbay) başbakanlıktan ayrıldı.
06/08/1923 Olay Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.
11/08/1923 Olay TBMM’nin II. dönemi açıldı.
13/08/1923 Olay Mustafa Kemal Paşa TBMM başkanlığına yeniden seçildi.
14/08/1923 Olay Rauf Bey (Orbay) başbakanlıktan ayrılınca; Meclis, Fethi Bey'in (Okyar) başbakanlığında yeni bakanlar kurulunu belirledi.
23/08/1923 Olay Lozan Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı.
24/08/1923 Olay Lozan Antlaşması gereğince İstanbul’un boşaltılma süreci başladı.
29/08/1923 Doğum "Gandi", "Özgürlük Çığlığı" filmleriyle tanınan Oscar ödüllü İngiliz aktör ve yönetmen Richard Attenborough.
29/08/1923 Olay İngiltere 1914 tarihli Türkiye ile ticaret yasağını kaldırdı.
02/08/1924 Doğum Siyah Amerikalı yazar James Baldwin.
03/08/1924 Ölüm Joseph Conrad, 'Karanlığın Yüreği', 'Lord Jim' gibi kitaplarıyla tanınan Polonya'lı yazar
03/08/1924 Olay Üzerlerinde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısını taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı.
06/08/1924 Olay Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
07/08/1924 Olay Güneydoğu'da sınırda, Nasturi ayaklanması baş gösterdi.
11/08/1924 Doğum ABD'li sinema oyuncusu Arlene Dahl.
12/08/1924 Doğum 10 yıl Pakistan'ı askeri diktatörlükle yönettikten sonra 1988'de uçak kazasında ölen General Ziya-ül Hak.
26/08/1924 Olay Türkiye İş Bankası kuruldu.
29/08/1924 Olay Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek.
05/08/1925 Olay Mustafa Kemal, 29 Ocak 1923'te evlendiği Latife (Uşaklıgil) Hanım'dan ayrıldı.
08/08/1925 Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah düşmanı Klu Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.
08/08/1925 Doğum Aliya İzzetbegoviç, Boşnak siyasetçi.
15/08/1925 Olay Tutuklu gazeteciler Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek af istediler.
16/08/1925 Olay Charlie Chaplin'in "Altına Hücum" adlı filmi gösterime girdi.
23/08/1925 Olay Kastamonu'ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimini başlattı.
24/08/1925 Olay Mustafa Kemal Paşa, "Bir Türk dünyaya bedeldir" dedi.
27/08/1925 Olay Mustafa Kemal Paşa ünlü şapka konuşmasını yaptı. "Bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Redingot gibi, smokin gibi, frak gibi, işte şapkamız"
29/08/1925 Olay Mustafa Kemal, "Milleti sevk ve idare edenlerin mesnedi ordu olmuştur" dedi.
30/08/1925 Olay Mustafa Kemal Paşa, "Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medenniyedir" dedi.
02/08/1926 Olay Bozkurt gemisi ile Fransız Lotus gemisi Ege Denizi açıklarında çarpıştı; Bozkurt gemisi battı, 8 kişi öldü.
04/08/1926 Doğum Rene Goscinny, Çizer Alberto Uderzo'yla birlikte yarattığı 'Asterix'le tanınan Fransız yazar.
13/08/1926 Doğum Küba lideri Fidel Castro.
22/08/1926 Olay Yunanistan'da Theodoros Pangalos yönetimi Yorgos Kondilis'in yönettiği bir darbeyle devrildi.
23/08/1926 Ölüm İtalyan asıllı Amerikalı film yıldızı Rudoph Valentino.
23/08/1926 Olay Sessiz filmlerin yıldızı Rudolph Valentino yaşama veda etti. İtalyan asıllı Valentino, sinemanın ilk erkek seks sembolü olarak kabul ediliyor.
26/08/1926 Olay İttihatçılar davasında 4 idam kararı verildi.
05/08/1927 Olay New York'ta Sacco-Vanzettti'nin ölüm cezasına çarptırılmalarına karşı gösteriler yapıldı. İtalyan asıllı Amerikalı anarşistler Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti işlemedikleri soygun ve cinayet suçlarından 1921'de ölüme mahkum edilmişlerdi.
12/08/1927 Olay Bolivya'da 80 bin yerli hükümete başkaldırdı.
19/08/1927 Olay Ortodoks kilisesi Sovyet yönetimini tanıdı.
23/08/1927 Olay İtalya doğumlu iki Amerikalı anarşist Nicolo Sacco ve Bartolomeo Vanzetti asılsız bir soygun suçlamasıyla yargılanıp, tüm dünyanın itirazlarına karşın elektrikli sandalyede idam edildiler. Öldürülmelerinden 50 yıl sonra itibarları iade edildi.
23/08/1927 Olay İtalya doğumlu iki Amerikalı anarşist Nicolo Sacco ve Bartolomeo Vanzetti asılsız bir soygun suçlamasıyla yargılanıp, tüm dünyanın itirazlarına karşın elektrikli sandalyede idam edildiler. Öldürülmelerinden 50 yıl sonra itibarları iade edildi.
06/08/1928 Doğum Andy Warhol ABD'li ressam, film yapımcısı ve yayıncı. Pop Art akımının en önemli temsilcilerinden kabul edilir.
08/08/1928 Doğum Edip Cansever, Türk şair.
08/08/1928 Olay İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı açıldı. Açılışa 30 bini aşkın İstanbullu katıldı.
09/08/1928 Olay Arap alfabesi yerine Latin esasına dayanan Türk alfabesi kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa yeni harfler üzerine konuştu: "Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindeyiz. ".
20/08/1928 Olay Yunanistan'da genel seçimlerinde 250 sandalyenin 228'ini elde eden Eleftheiros Venizelos kazandı.
25/08/1928 Olay Arnavutluk'ta Başkan Ahmet Zogo kendini kral ilan etti.
27/08/1928 Olay 15 ülke, Briand-Kellog Paktı'nı imzaladı. Anlaşma savaşı yasadışı sayıyor.
29/08/1928 Olay Mustafa Kemal "Milleti cehaletten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap harflerini terk edip Latin esasından Türk harflerini kabul etmekten başka çare yoktur" dedi.
31/08/1928 Olay Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.
01/08/1929 Olay Yunanistan'da genel grev.
16/08/1929 Olay Çin ve Sovyet askerleri Mançurya'da çatıştı.
29/08/1929 Olay Graff Zeppelin hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst'a döndü.
02/08/1930 Ölüm Yönetmen, tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Fehim 74 yaşında öldü.
05/08/1930 Doğum Ayda ilk yürüyen Amerikalı astronot Neil Armstrong.
12/08/1930 Olay Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Fethi Okyar başkanlığa getirildi.
24/08/1930 Olay Sovyetler Birliği ile Fransa saldırmazlık paktı imzalandı.
25/08/1930 Doğum İlk "James Bond", Oscar ödüllü İskoçyalı aktör Sean Connery.
28/08/1930 Olay Edirne'de Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi kuruldu. Hükümet partinin faaliyete geçmesine izin vermedi.
01/08/1931 Olay New York'tan uçarak Yeşilköy'e inen Russel Boardman ve John Polando adlı havacılar Yalova'da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.
02/08/1932 Doğum "Arabistanlı Lawrance" filmiyle üne kavuşan İrlandalı aktör Peter O'toole.
06/08/1932 Olay İlk Venedik Film Festivali başladı.
07/08/1932 Doğum Abebe Bikila. Roma'daki 1960 Olimpiyat Oyunlarında çıplak ayakla koşarak altın madalya kazanan ve gayri resmi maraton dünya rekorunun da sahibi olan Bikila 1964 Tokyo Olimpiyatlarında da kendi rekorunu kırarak birinci olmuştu. Bikila iki olimpiyatta maratonu kazanan tek atlet.
18/08/1932 Olay Keriman Halis Hanım Dünya Güzeli seçildi. Halis, Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği teşekkür telgrafında, "Bu muvaffakiyetim, sizin memleket kadınlığına telkin ettiğiniz fikirler eseridir," dedi.
26/08/1932 Olay Türkiye'de ilk kez yüzme yarışları yapıldı. Büyükdere'de yapılan yarışmayı İstanbul ekibi kazandı.
01/08/1933 Olay İstanbul Üniversitesi kuruldu.
08/08/1933 Olay Küba'da genel grev.
18/08/1933 Doğum "Rosemary'nin Bebeği", "Tess" filmleriyle tanınan polonyalı yönetmen Roman Polanski.
23/08/1933 Olay Açlık grevi yapan Mahatma Gandhi 40 kiloya düştü. Bu nedenle hapishaneden çıkarıldı.
25/08/1933 Olay Faşist İtalya ile Sovyetler Birliği 25 Ağustos 1933'de saldırmazlık antlaşması imzaladı.
29/08/1933 Olay Almanya'da Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.
09/08/1934 Olay İstanbul'da halkın deniz hamamları ve plajlar dışında denize girmesi yasaklandı.
14/08/1934 Olay İzmit Birinci Kağıt ve Karton Fabrikası'yla Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nın temeli törenle açıldı.
18/08/1934 Olay İkinci Dil Kurultayı başladı.
19/08/1934 Olay Hitler, meclisin kararıyla "Führer" ilan edildi.
23/08/1934 Olay Fahrettin Paşa (Altay) başkanlığında bir heyet Kızıl Ordu'nun manevralarını izlemek üzere Sovyetler Birliği'ne gittiler.
26/08/1934 Olay Darphane Müdürlüğü yeni basılacak paralar için sanatçılar arasında yarışma açmıştı. Sonuç 26 Ağustos'ta açıklandı. Jüri birincilik ödülünü heykeltıraş Mesrur İzzet Bey'e verdi.
28/08/1934 Olay Üsküdar-Kadıköy tramvay hattı ilk denemesi yapıldı.
15/08/1935 Olay Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.
21/08/1935 Olay Atatürk'e yönelik bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Soruşturma sonunda Suriye'de Çerkez Ethem'in tahrikiyle Atatürk'e karşı gizli bir örgüt oluşturulduğu anlaşıldı.
27/08/1935 Olay Georgi Dimitrov Komünist Enternasyonal'in başkanı Grigori Zinoviyev'in yerini aldı.
30/08/1935 Ölüm Ressam Namık İsmail Yeğenoğlu 1935'de;
30/08/1935 Olay Hükümet, İstanbul telefon şebekesini satın aldı.
01/08/1936 Olay Berlin Olimpiyatları, Hitler'in de katıldığı seremoniyle açıldı. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, oyunlarda tüm rekorları alt üst ederek dört altın madalya kazandı.
03/08/1936 Olay Siyah atlet Jese Owens üç gün içinde Berlin olimpiyatlarında 4 dalda altın madalya kazanarak Hitler'in ari ırk teorisine büyük bir darbe vurdu.
07/08/1936 Olay Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatları'nda grekoromende 61 kilo şampiyonu oldu.
08/08/1936 Doğum Çolpan İlhan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.
09/08/1936 Olay Sabahattin Ali'nin hikaye kitabı "Kağnı" yayımlandı.
11/08/1936 Olay İstanbul Tiyatro festivali başladı.
18/08/1936 Olay Radyoların işletilmesi yetkisi Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi'ne, PTT'ye verildi.
19/08/1936 Olay İspanyol yazar Frederico Garcia Lorca, Granada'da milliyetçiler tarafından kurşuna dizildi.
20/08/1936 Olay 9 Eylül Panayırı, İzmir Enternasyonal Fuarı adını aldı.
24/08/1936 Olay Üçüncü Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.
25/08/1936 Olay Aralarında Stalin'in eski arkadaşları Grigori Zinovyev ve Leon Kamanev'in de bulunduğu Sovyetler Birliği'nin önde gelen yöneticilerinden 16 kişi kurşuna dizildi.
26/08/1936 Olay İngiliz yayın kuruluşu BBC ilk televizyon yayınını gerçekleştirdi.
26/08/1936 Olay İngiltere'yle yapılan anlaşma sonucu Mısır bağımsızlığına kavuştu.
02/08/1937 Olay İzmir'de bir petrol deposunda yangın: 17 işçi yandı.
08/08/1937 Olay Japonya Pekin'i işgal etti.
08/08/1937 Doğum "Kramer Karmer'e Karşı", "Yağmur Adam", "Mektepli" filmleriyle ünlü Oscar ödüllü Amerikalı aktör Dustin Hoffman.
08/08/1937 Doğum Dustin Hoffman, ABD'li sinema oyuncusu.
14/08/1937 Olay Japon bombardımanları sonucunda Şanghay'da yüzlerce insan öldü.
18/08/1937 Doğum "Sting", "Başkanın Bütün Adamları" filmleriyle tanınan Amerikalı aktör Robert Redford.
26/08/1937 Olay Kozlu Kömür İşletmeleri devletleştirildi.
27/08/1937 Ölüm Serveti-fünun şairlerinden Ali Ekrem Bolayır.
30/08/1937 Olay Sabiha Gökçen'e Eskişehir Hava Mektebi'nde törenle "tayyareci diploması" verildi.
06/08/1938 Olay ''Times'' gazetesi, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi özelsayısı yayımladı.
18/08/1938 Olay Tan gazetesinde Ahmet Emin Yalman'ın Atatürk'ün sağlığı ile ilgili bir makalesi yayınlandı. Gazete bu makale yüzünden itibaren 3 ay süreyle kapatıldı.
24/08/1938 Olay Murgul Bakır İşletmesi Etibank tarafından satın alındı.
25/08/1938 Doğum İlk romanı "Çakal" ile ünlenen, İngiliz gerilim yazarı Frederick Forsyth.
29/08/1938 Olay Askeri Mahkeme, Nazım Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.
02/08/1939 Olay Adalet Bakanlığı halk önünde idam yapılmayacağına dair bir genelge yayımladı.
08/08/1939 Olay 600 Yahudi mülteci taşıyan Parita gemisi İzmir Limanına geldi; Yahudilerin karaya çıkmalarına izin verilmedi.
17/08/1939 Olay Parisli işçiler grevde.
19/08/1939 Olay Adalet Bakanlığı bir genelge yayımladı. Buna göre boşanmak için her iki taraf da dilekçe vermek zorunda.
19/08/1939 Olay İstanbul'da pasif savunma tatbikatı yapıldı.
23/08/1939 Olay Almanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında kısa sürecek bir Saldırmazlık Paktı imzalandı. Anlaşma Hitler'in Polonya'ya saldırısını kolaylaştırdı.
02/08/1940 Basın Yayın Basın Haber Ajansı kuruldu.
04/08/1940 Olay Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.
11/08/1940 Olay Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet gazetesini kapattı.
19/08/1940 Olay İngiliz Somalisi İtalyanların eline geçti.
20/08/1940 Olay Sovyet devriminin önderlerinden Leon Troçki, sürgünde yaşadığı Meksika'da Stalin'in bir ajanı tarafından öldürüldü.
22/08/1940 Olay Milli Savunma Bakanlığı'nın gereksinimlerini sağlayan sekiz fabrikada fazla mesai yapılması kararı alındı.
25/08/1940 Olay Alman savaş uçakları Londra'yı bombalamaya başladı.
26/08/1940 Olay 25 Ağustos'ta Alman uçakları Londra'yı bombalamaya başlamıştı. Bir gün sonra, 26 Ağustos'ta İngiliz savaş uçakları Berlin'e karşı saldırıya geçti.
30/08/1940 Olay Gençlerin spor yapması için 53 ilde gençlik kulüpleri açıldı.
31/08/1940 Olay Türk-Alman Ticaret Antlaşması yürürlüğe girdi.
07/08/1941 Ölüm Hintli şair Rabindranath Tagore, 80 yaşında öldü.
21/08/1941 Olay 5 bin Yahudi Drancy'de sürgün kampında gözaltına alındı.
30/08/1941 Olay Alman ordusu 900 gün sürecek Leningrad kuşatmasını başlattı.
01/08/1942 Olay Almanlar Stalingrad'dan Krasnodar'a uzanan demiryolunu kapattılar.
02/08/1942 Doğum Isabel Allende, Şilili yazar.
07/08/1942 Doğum Billy Joe Thomas, şarkıcı
07/08/1942 Olay Amerika Birleşik Devletleri Guadalcanal Adasına çıktı.
09/08/1942 Olay Hindistan'daki ayaklanmalarda Mahatma Gandhi ve 50 Hintli lider tutuklandı.
11/08/1942 Olay Dimitri Şoştakoviç'in "Leningrad" isimli 7. Senfonisi Nazi kuşatması altındaki Leningrad şehrinde ilk kez seslendirildi.
22/08/1942 Olay Brezilya; Almanya ve İtalya'ya savaş açtı.
17/08/1943 Olay Müttefikler Sicilya'yı ele geçirdi.
26/08/1943 Ölüm Bestekar Bimen Şen.
02/08/1944 Olay Türkiye, İngiltere ve ABD'nin önerisi üzerine Almanya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerini kesti.
05/08/1944 Olay Nazilerden kaçan Yahudileri taşıyan Mefkure gemisi 383 yolcuyla 3 Ağustos günü Romanya Köstence Limanı'ndan ayrıldı. Kurtulanların anlatımına göre; 5 Ağustos gecesi bir denizaltı ateşebaşladı. Kaybolan ya da ölenlerin sayısı 372 idi. Bir Sovyet denizaltısının ateş açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
07/08/1944 Olay 39 il merkezinde geceleri karartma başladı ve gece sokağa çıkma yasağı getirildi.
07/08/1944 Olay Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nda değişiklik yapıldı ; 16-60 yaş arasındaki erkeklerle 20-45 yaş arasındaki kadınlara hizmet yükümlülüğü getirildi, seferberlik halinde tüm ulaştırma araçlarına el konulacak.
12/08/1944 Olay Tan gazetesi kapatıldı.
18/08/1944 Olay Fransa genel grev.
18/08/1944 Ölüm Alman Komünist Partisi önderi Ernst Thaelmann toplama kampında.
19/08/1944 Doğum José Agustín. Kentsel şiddet ve çürüme üzerinde durarak çağdaş gençlik kültürü ve şehirli duyarlığını yansıtan zengin eserleriyle tanınan Meksikalı yazar.
21/08/1944 Olay İstanbul'da sıcaklık gölgede 40,6 derece.
21/08/1944 Ölüm Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid, Paris'te öldü.
25/08/1944 Olay Fransız II. Zırhlı Tümeni Paris'e girdi. Paris'teki Alman askerleri Müttefiklere teslim oldu.
02/08/1945 Olay II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sına yön vermek için Potsdam'da bir araya gelen ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin, görüşmelerini tamamladılar. Almanya, konferansta Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarınca yönetilecek dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı.
06/08/1945 Olay ABD İlk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı. 80 bine yakın insan öldü. Bütün kent yok oldu. Zamanla radyoaktivitenin yol açtığı kanserler de dahil ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.
07/08/1945 Olay Nüfus sayımı için evlere numara verilmesi kararlaştırıldı.
09/08/1945 Olay İkinci Amerikan atom bombasının Japonya'nın Nagazaki kentine atılmasıyla imparator Hirohito müttefiklere teslim olmak zorunda kaldı. Nagasaki'de en az 40 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
13/08/1945 Doğum Alman film yönetmeni Wim Wenders.
14/08/1945 Olay Japonya'nın müttefiklere kayıtsız şartsız teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona erdi.
16/08/1945 Ölüm Roman yazarı Mahmut Yesari 50 yaşında İstanbul'da Yakacık Sanatoryumu'nda öldü.
17/08/1945 Doğum "Avcı", "Baba 2" filmlerindeki rolleriyle ünlü Oscar ödüllü Amerikalı aktör Robert de Niro doğdu.
17/08/1945 Olay Japon işgalinden kurtulan Endonezya bağımsızlığını kazandı.
19/08/1945 Olay Tevfik Fikret'in "Aşiyan" (Kuş Yuvası) adını verdiği evi, müze olarak düzenlenerek, şairin 30. ölüm yıl dönümünde halka açıldı. "Edebiyatı Cedide", "Hamit" ve "Fikret" salonları da 1946'da düzenlenerek müzeye eklendi.
27/08/1945 Olay Varisleri Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı.
31/08/1945 Olay Cumhuriyet Halk Partili Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Vatan gazetesinde "Münevver İstibdat" başlıklı bir yazı yazdı. Karaosmanoğlu yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını aydınların diktatörlüğü olarak niteliyordu.
07/08/1946 Olay Türkiye, Sovyetler Birliği'nin, Boğazlar statüsünündeğiştirilmesine yönelik isteklerini reddetti.
19/08/1946 Olay Çin'de iç savaş başladı.
19/08/1946 Doğum Eski ABD Başkanı Bill Clinton.
01/08/1947 Basın Yayın Bursa Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
01/08/1947 Olay İstanbul Türk Musikisi Yüksek Sanatkarlar Cemiyeti kuruldu.
15/08/1947 Olay Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk başbakanı oldu.
29/08/1947 Olay ABD'li bilim adamları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.
03/08/1948 Olay Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Londra Olimpiyatları'nda birinci oldu.
16/08/1948 Olay Milli Kütüphane Ankara'da hizmete açıldı.
23/08/1948 Olay Köylülere okul yapımında 20 gün çalışma zorunluluğu getirildi.
03/08/1949 Olay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletlere girme isteğini reddetti.
08/08/1949 Olay Türkiye ve Yunanistan Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.
08/08/1949 Olay Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strasbourg'da yaptı.Türkiye ve Yunanistan Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.
14/08/1949 Olay Yunanistan'da General Markos yönetimindeki komünist ayaklanma Vitsi Dağı'nda yenilgiye uğratıldı.
14/08/1949 Olay Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Hıristiyan Demokratlar kazandı; Konrad Adenauer şansölye oldu.
16/08/1949 Olay Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım olarak alınan iki muhrip Gölcük'e geldi. Gemilere Gaziantep ve Gemlik adları verildi.
18/08/1949 Olay Erzurum, Erzincan ve Bingöl deprem: 315 kişi öldü.
24/08/1949 Olay Kuzey Atlantik Paktı Antlaşması (NATO) yürürlüğe girdi
01/08/1950 Olay Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) başvurdu.
02/08/1950 Basın Yayın Konya Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
03/08/1950 Olay İstanbul Radyosu' klasik Türk müziği yayın oranı yüzde 39'dan yüzde 46'ya çıkartıldı.
04/08/1950 Olay Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kuruldu.
13/08/1950 Ölüm Darülbedayi'nin en eski kadın oyuncularından, Ermeni asıllı Türk tiyatro sanatçısı, kantocu Kınar hanım, İstanbul'da öldü.
14/08/1950 Ölüm Kanto sanatçısı Kınar Sıvacıyan.
21/08/1950 Ölüm "Sosyalizme İtalyan Yolu" ve Avrupa Komünizmi'nin temel önermesi haline gelecek "Tarihsel Uzlaşma" tezlerinin öncüsü Palmiro Togliatti.
26/08/1950 Olay İstanbul'daki Elektrik, Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası komünizmi telin mitingi düzenledi.
27/08/1950 Olay İngiliz yayın kuruluşu BBC, dünyadaki ilk denizötesi televizyon yayınını gerçekleştirdi. .
01/08/1951 Olay Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu çıktı.
09/08/1951 Olay Ücretli Hafta Tatili Kanunu çıktı. İşçiler resmi tatil günleriyle hafta tatilinde yarım yevmiye almaya başladılar.
13/08/1951 Olay Çankırı'da deprem. 56 kişi öldü, 500'e yakın ev yıkıldı.
15/08/1951 Olay Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
19/08/1951 Ölüm Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral İzzettin Çalışlar öldü.
23/08/1951 Olay İzmir Fuarı'nda komünizm propagandası yapıldığı gerekçesiyle Çekoslovak Pavyonu kapatıldı.
31/08/1951 Olay 40. Dünya Parlamentolar Konferansı İstanbul'da toplandı.
10/08/1952 Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Harlem basketbol takımı gösteri maçları için İstanbul'a geldi.
10/08/1952 Olay İlk Amerikan ay uydusu ORBİTER fırlatıldı.
11/08/1952 Olay Şizofroniden muzdarip Ürdün Kralı Tallal'in yerine henüz öğrenci olan oğlu Hüseyin kral oldu.
17/08/1952 Olay Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi'nde ortak tatbikata başladılar.
18/08/1952 Olay İzmir, NATO'nun güneydoğu karargah merkezi oldu.
19/08/1952 Olay Türkiye Güzeli Günseli Başar Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi.
19/08/1952 Olay Federal Almanya'da düzenlenen uluslararası kürek yarışmalarında Türk kürekçiler 3 birincilik, 2 ikincilik kazandı.
20/08/1952 Olay Napoli'de yapılan Avrupa Güzellik yarışmasında Türk güzeli Günseli Başar birinci oldu.
25/08/1952 Ölüm Profesör Dr. Nuri Canbakan.
31/08/1952 Olay Et ve Balık Kurumu üretime başladı.
07/08/1953 Olay Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan anlaşmaya göre; Türkiye, İngiltere'ye olan 240 milyon lira kredi borcunu ödemeyecek.
14/08/1953 Olay Millet gazetesi yazı işleri müdürü Hüsnü Söylemezoğlu tutuklandı.
14/08/1953 Olay Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hidrojen bombası yaptığını ilan etti.
16/08/1953 Olay İran Şahı Rıza Pehlevi ve Kraliçe Süreyya, Başbakan Musaddık'ı düşüremeyince İran'ı terkettiler. 6 gün sonra Şah'a bağlı subayların darbesinden sonra geri döndüler.
16/08/1953 Olay Papa XII. Pius'un verdiği imtiyazla İzmir Selçuk'ta inşa edilen Meryemana Evi açıldı. Kutsal Meryem'in son günlerini yaşadığı yerlerden biri olarak kabul edilen Bülbül Dağı'ndaki Meryemana Evi'nde yapılan törenle Hristiyanlar hacı oldu.
03/08/1954 Ölüm Colette, Fransız yazar
07/08/1954 Olay Millet gazetesi sahibi Fuat Arna, bir yazısında Başbakan Adnan Menderes'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
12/08/1954 Olay Birleşmiş Milletler askerleri Kore'den çekilmeye başladı.
16/08/1954 Olay Murat Güler Manş Denizi'ni yüzerek geçti ve Manş'ı geçen ilk yüzücümüz oldu.
18/08/1954 Olay Millet gazetesi yazarı Nurettin Ardıçoğlu ile yazı işleri müdürü Hüsnü Söylemezoğlu 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldılar. Gerekçe Nurettin Ardıçoğlu'nun gazetede yayımlanan "Amerikalı Dostlara Açık Mektup" adlı yazısıydı.
20/08/1954 Olay Zonguldak Kozlu'da grizu patlaması. 9 işçi öldü, 36 işçi yaralandı.
24/08/1954 Olay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower Komünist Parti'yi yasadışı ilan etti.
25/08/1954 Olay Volkan dergisi yazarı Nihat Yazar Atatürk'e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
25/08/1954 Olay Bir askeri uçak Eskişehir'in Dede mahallesine düştü; pilotla birlikte 10 kişi öldü.
28/08/1954 Olay Emekli General Sadık Aldoğan tutuklandı. Gerekçe; Millet gazetesine yazdığı bir yazıda adliyenin manevi kişiliğine hakaret etmek.
02/08/1955 Olay Zonguldak'ta sel: 3 ölü, 560 ev ve dükkan sular altında.
03/08/1955 Olay Samuel Beckett'in oyunu "Godot'yu Beklerken" ilk kez Londra'da sahnelendi.
12/08/1955 Ölüm Alman yazar Thomas Mann.
29/08/1955 Olay Kıbrıs Konferansı Londra'da toplandı.
30/08/1955 Olay Yaşar Doğu düzenlenen bir jübileyle mindere veda etti.
30/08/1955 Olay Londra Konferansı'nda Kıbrıs sorunu ele alındı. İngiltere Kıbrıs'ta üçlü bir yönetim önerdi. Yunanistan ise ada halkının geleceğini kendinin belirlemesini istedi. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakan Vekili Fatin Rüştü Zorlu katıldı.
01/08/1956 Doğum Bülent GÜZELKAN, 01 Ağustos Doğumlu, Türk, Türkiyenin İlk Mankenler Kıralı, Oyuncu, Moda Tasarımcısı, Asmalımescit Balıkçısı' nın Kurucusu, Türkiyede Art Restaurant Sanat çalışmalarını 14 Mart 2007 33. Sanat Etkinliği ile devam etmektedir.
04/08/1956 Olay Ulus gazetesi toplatıldı.
06/08/1956 Olay Turan Selçuk, İtalya'da düzenlenen yarışmada Altın PalmiyeÖdülü'nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.
13/08/1956 Ölüm Bilimkurgu edebiyatının iki büyük öncüsünden bir olarak kabul edilen, İngiliz gazeteci, yazar ve tarihçi Herbert George Wells öldü; "Zaman Makinesi" (1897), "Görünmez Adam" (1895) ve "Dünyalar Savaşı" (1898) başyapıtlarındandır.
14/08/1956 Ölüm Alman oyun yazarı Bertolt Brecht.
15/08/1956 Olay Van, Özalp'te 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak İsmet İnönü hakkında Meclis soruşturması açılması istendi.
01/08/1957 Olay Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü (EOKA) Kıbrıs Türklerine karşı bir bildiri yayımladı. Bildiri, adanın taksimi durumunda Türk-Yunan savaşı çıkacağını ileri sürdü.
03/08/1957 Ölüm Talat Artemel, Tiyatro ve sinema sanatçısı
04/08/1957 Ölüm Tiyatro sanatçısı Talat Artemel.
07/08/1957 Ölüm Amerikalı komedyen Oliver Hardy.
31/08/1957 Olay Malezya bağımsızlığını kazandı.
01/08/1958 Olay Karikatürist Nehar Tüblek, uluslararası "Altın Hurma" ödülünü kazandı.
04/08/1958 Olay Uluslararası Para Fonu, IMF, baskısıyla, Cumhuriyet tarihinin en yüksek devalüasyonu yapıldı. 1 dolar 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıktı. Devalüasyon oranı yüzde 221 idi.
07/08/1958 Doğum Bruce Dickinson, Iron Maiden isimli müzik grubunun vokalisti.
16/08/1958 Doğum Amerikan rock şarkıcısı Madonna.
23/08/1958 Olay İstanbul son elli yılın en sıcak gününü yaşadı; sıcaklık gölgede 41 derece oldu.
24/08/1958 Olay Bursa'da yangın. Kapalıçarşı'da 1130 işyeri yandı.
29/08/1958 Doğum Michael Jackson, ABD'li müzisyen
02/08/1959 Olay Diyarbakır'da ''Sinan I'' petrol kuyusu işletmeye açıldı.
04/08/1959 Olay İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı; dolu yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı.
05/08/1959 Olay Kütahya Cezaevi'nde 5 Ağustos 1959'da isyan çıktı. Polisler gaz bombası atarak isyanı bastırdı.
13/08/1959 Doğum Magic Johnson. Los Angeles Lakers'ın NBA'de beş kez şampiyonluğu kazanmasında büyük pay sahibi olan ABD'li basketbol oyuncusu.
14/08/1959 Doğum Magic Johnson. Los Angeles Lakers'ın NBA'de beş kez şampiyonluğu kazanmasında büyük pay sahibi olan ABD'li basketbol oyuncusu.
20/08/1959 Olay Bağdat Paktı Konseyi'nin adı değişti. Paktın yeni adı Merkezi Antlaşma Teşkilatı yani CENTO oldu.
21/08/1959 Olay Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'nin 50. Eyaleti oldu.
21/08/1959 Olay İstanbul'da yeniden düzenlenen ''Askeri Müze'' halka açıldı.
27/08/1959 Olay Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği uzay aracı Sputnik-3 içinde iki köpekle birlikte uzaya fırlatıldı.
31/08/1959 Olay Yurt gazetesi Musa Anter'in şiirini Kürtçe yayımladı.
03/08/1960 Olay Aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın da bulunduğu 235 general ve amiral, emekliye sevk edildi. (Bu işleme tabi tutulanlar, daha sonra ''Eminsular'' diye anıldı. 21 Ağustosta 3400 subay daha emekli edildi. 23 Ağustosta 400 polis emekli edildi, 600'ünün yeri değiştirildi.
07/08/1960 Olay Fildişi Sahilleri bağımsızliğını ilan etti.
07/08/1960 Olay Küba lideri Fidel Castro Amerika'nın ekonomik saldırganlığına misilleme yaptı; Küba'daki Amerikan mallarını kamulaştırdı.
10/08/1960 Basın Yayın Ege Telgraf Gazetesi yayın hayatına başladı.
11/08/1960 Olay Fransız sömürgesi Çad bağımsızlığını ilan etti.
12/08/1960 Olay İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo1 fırlatıldı.
15/08/1960 Olay Zürich ve Londra Anlaşmaları' uyarınca Kıbrıs cumhuriyeti ilan edildi.
16/08/1960 Olay Kıbrıs'a bağımsızlık tanıyan Zürih ve Londra anlaşmaları, 15 Ağustos gece yarısı yürürlüğe girdi ve Kıbrıs bağımsız cumhuriyet oldu.
19/08/1960 Olay Sovyetler Birliği üzerinde keşif uçuşu yapan Amerikan U-2 casus uçağı düşürüldü. Pilot Gary Powers tutuklandı.
21/08/1960 Olay Çanakkale Anıtı törenle açıldı.
02/08/1961 Olay Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları 1. Kurultay'ı toplandı. Türkiye'nin ilk siyasi gençlik kurultayı.
04/08/1961 Olay Yassıada duruşmalarını izleyen yönetmen Elia Kazan, Adnan Menderes'i hasta ve ürkek bulduğunu söyledi.
08/08/1961 Olay Fakir Baykurt'un Onuncu Köy romanı yayımlandı.
11/08/1961 Olay 9 ay 25 gün süren Yassıada yargılamaları sona erdi.
11/08/1961 Olay İstanbul'da 92 yıldır hizmet veren tramvay kaldırıldı. Son seferini yapan tramvaylar yolcuları ücretsiz taşıdı.
12/08/1961 Olay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal "Parti kapatılmasına karşıyız" dedi.
13/08/1961 Olay Hafta sonu gece yarısı Berlin Duvarı yükselmeye başladı. Berlin'in Sovyet işgal bölgesi olan doğusu, Soğuk Savaş'ın simgesi olan duvarla Amerikan işgal bölgesi batı Berlin'den fiziksel olarak da ayrıldı.
18/08/1961 Ölüm Sinema oyuncusu Turan Seyfioğlu.
18/08/1961 Olay Türkiye'de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan Necdet Elmas 30 Ağustosta Darıca'da yakalandı.
19/08/1961 Olay Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel "eğer hürriyetler suiistimal edilirse yeni bir ihtilal olabilir," dedi.
24/08/1961 Olay İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş. (İPRAŞ) törenle üretime başladı. Şirketin yüzde 51 hissesinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, yüzde 49'unun ise ABD Şirketi Caltex'e ait olduğu açıklandı.
24/08/1961 Olay Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel "İslam dini Arap dilinin esaretinden kurtulmalı" dedi.
05/08/1962 Olay ABD'li yıldız Marilyn Monroe, Hollywood'daki evinde ölü bulundu. 36 yaşındaki Monroe'nin intihar ettiği açıklandı.
05/08/1962 Olay Nelson Mandela tutuklandı.
05/08/1962 Ölüm Amerikalı sinema oyuncusu Marilyn Monreo.
06/08/1962 Olay Jamaika 307 yıl İngiliz egemenliğinde yaşadıktan sonra bağımsızlığını kazandı.
07/08/1962 Ölüm Besteci Neveser Kökteş.
09/08/1962 Ölüm Alman asıllı İsviçreli yazar Hermann Hesse.
11/08/1962 Olay Türk Parasını Koruma Kararnamesi kısmen kaldırıldı.
14/08/1962 Olay 9 Amerikalı Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aramaya başladı.
16/08/1962 Olay Türk hava sahasını ihlal eden iki Irak uçağı düşürüldü. Irak iki gün sonra Türkiye'ye bir nota verdi ve Türkiye'yi Molla Mustafa Barzani'ye yardım etmekle suçladı.
20/08/1962 Olay Doğu Berlinli bir genç Berlin Duvarı'nı geçmek isterken öldürüldü. 5 bin Batı Berlinli eylem yaparak olayı protesto etti.
03/08/1963 Doğum James Hetfield, Metallica'nın kurucu üyesi, gitaristi
06/08/1963 Olay Dönemin Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin, "İstanbul'a köprüden önce Metro yapmak gerekir" dedi.
08/08/1963 Olay ABD, İngiltere ve SSCB nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin'de imzaladılar.
08/08/1963 Olay Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve İngiltere nükleer denemeleri durdurma antlaşması imzaladılar.
11/08/1963 Olay Kıbrıs'ta Türk jet uçaklarının Rum mevzilerini bombalaması devam ediyor.11 Ağustos 1964'de; Başbakan İsmet İnönü adanın silahtan arındırılması ve işgal altındaki Türk köylerinin boşaltılması koşuluyla bombardımana son verileceğini açıkladı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios teklifi reddetti.
11/08/1963 Olay Çatalhöyük'te Milattan Önce 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.
24/08/1963 Olay Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlüğe girdi.
25/08/1963 Olay Dönemin Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem, "Bugünkü din eğitimi Türkiye'nin geleceği için büyük tehlikedir" dedi.
25/08/1963 Ölüm Sinema oyuncusu Suphi Kaner.
28/08/1963 Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney'den başlayan "Sivil Haklar Yürüyüşü" Washington'da Lincoln anıtı önünde son buldu. Dr. Martin Luther King, alanda 300 bin kişiye hitaben "I have a dream - bir hayalim var-" diye başlayan ünlü konuşmasını yaptı.
30/08/1963 Olay Kremlin'le Beyaz Saray arasında doğrudan görüşmeyi sağlayacak "kırmızı telefon" hattı devreye girdi
31/08/1963 Ölüm Fransız kübist ressam Georges Braque.
05/08/1964 Olay ABD Başkanı Lyndon Johnson, bir Amerikan destroyerine ateş açıldığı iddiasıyla Kuzey Vietnam'ın bombalanması emri verdi.
06/08/1964 Ölüm Cedric Hardwicke, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu.
07/08/1964 Olay Vietnamlıların "Amerikan Savaşı" dediği Vietnam savaşı başladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Başkan'a Vietnam'a asker yollama yetkisi verdi. ABD Kuzey Vietnam'a karşı eyleme geçti. Başkan Lyndon Johnson Kuzey Vietnam'da komünist rejime karşı bütün önlemlerin alınacağını söyledi.
07/08/1964 Olay Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Kıbrıs'ta Rum mevzilerini bombaladı.
08/08/1964 Olay Kıbrıslı Rumlar 3 Türk köyünü işgal etti. Türk jetleri Kıbrıs Rum mevzilerini bombaladı. 2 Rum hücumbotu batırıldı. Bir Türk jet uçağı düştü, pilot Cengiz Topel öldü.
08/08/1964 Ölüm Cengiz Topel, Pilot yüzbaşı.
12/08/1964 Olay Good Year Lastik Fabrikası'nda işçiler greve gittiler.
12/08/1964 Ölüm James Bond'un yaratıcısı İngiliz yazar Ian Fleming.
12/08/1964 Olay Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki jet uçuşlarına son verdi. Konsey, adada iki toplum arasında, Barış Gücü'nün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı.
13/08/1964 Olay Hükümet, Atina'nın Kıbrıs politikasını değiştirmemesi halinde, Yunan uyruklu tüm Rumları sınır dışı etme kararı aldı.
17/08/1964 Olay Siirt'in Hemşo yöresinde petrol damarı bulunduğu açıklandı.
18/08/1964 Olay Güney Afrika'nın "apartheid" (etnik arındırma) yüzünden olimpiyatlara katılması yasaklandı. (1992 Barcelona Olimpiyatları'na kadar katılamadı.)
18/08/1964 Olay Tokyo Olimpiyatları'nda güreşçiler 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
21/08/1964 Olay İstanbul Kuledibi'ndeki eskiciler çarşısı yandı; 167 dükkan ve 25 apartman kül oldu, 1000 kişi evsiz kaldı.
24/08/1964 Olay Türkiye'de yaşayan 12 bin Yunan uyrukludan 6 bininin Türkiye'den ayrıldığı açıklandı.
28/08/1964 Olay Ankara'da 20 bin genç Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne yürüdü, Yunanistan Büyükelçiliği taşlandı.
29/08/1964 Olay İzmir Fuarı'nda Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve Mısır pavyonları tahrip edildi; 80 kişi gözaltında.
04/08/1965 Doğum Fredrik Reinfeldt, İsveçli siyasetçi, başbakan.
19/08/1965 Olay Türkiye'de ödenen vergiler ilk kez açıklandı. Vehbi Koç vergi rekortmeni oldu.
19/08/1965 Olay Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun, Türk-İş işçi düşmanı olarak gördüğü milletvekillerinin listesini yayımladı ve listedeki milletvekillerine oy verilmemesini istemesi üzerine siyasi polisTürk-İş genel merkezini aradı.
22/08/1965 Olay Sadun Boro, "Kısmet" adlı yelkenlisi ile 2 yıl 10 gün sürecek dünya turuna başladı.
25/08/1965 Olay Türk Sinematek derneği kuruldu.
03/08/1966 Olay Çorum Belediye Başkanını protesto etmek için çıplak ayakla yürüyen işçiler Ankara'ya ulaştı.
04/08/1966 Olay İstanbul Nuh Çimento Fabrikası kuruldu.
07/08/1966 Doğum Jimmy Wales, Wikimedia Vakfı'nın kurucusu
09/08/1966 Olay Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Af Kanunu'nu onayladı. Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Grubu, yasanın Yassıada hükümlülerini affeden maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.
11/08/1966 Olay 3 yıldır süren Malezya - Endonezya savaşı sona erdi.
13/08/1966 Olay Mao Zedong Çin'de Kültür Devrimi'ni ilan etti.
15/08/1966 Olay Haklarını aramak için Çorum'dan Ankara'ya çıplak ayak yürüyen işçiler İstanbul'a doğru yürüyüşe geçtiler.
19/08/1966 Olay Erzurum, Muş ve Bingöl'de Richter ölçeğine göre 6,5 şiddetinde bir deprem oldu; 2 bin 394 ölü, 1.747 yaralı.
19/08/1966 Olay Varto'da 6.9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 394 kişi öldü.
29/08/1966 Ölüm Seyyid Kutup, Mısır'lı yazar ve fikir adamı (d. 1906)
31/08/1966 Olay Haklarını aramak için Çorum'dan ilk önce Ankara'ya sonra da İstanbul'a yürüyüşe geçen işçiler İstanbul'a vardılar.
02/08/1967 Olay Anayasa Mahkemesi Çetin Altan'ın dokunulmazlığını kaldırma kararını iptal etti.
24/08/1967 Ölüm Diplomat, siyaset adamı, gazeteci Burhan Belge.
25/08/1967 Olay 3 gün süren 1. Olağanüstü Kongrede, Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS, Fakir Baykurt'u genel başkan seçti.
03/08/1968 Olay İstanbul'da "Komünizmle Savaş" mitingi yapıldı.
05/08/1968 Olay Bolu Çimento Fabrikası kuruldu.
17/08/1968 Ölüm Şair ve edebiyat tarihçisi Necmettin Halil Onan öldü.
20/08/1968 Olay Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerince işgal edildi. Aleksandr Dubçek ve öteki liberalleşme yanlısı komünist liderler tutuklandı. Sovyet tankları, Prag sokaklarında halkın direnişiyle karşılaştı.
25/08/1968 Olay Koç Grubu 'Diners Club' kredi kartı ile alışverişi Türkiye'ye getirdi.
26/08/1968 Ölüm Ressam Cemal Tollu.
01/08/1969 Olay Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, "Türkiye'de sosyalizm, geniş halk kitlelerinin bilinçlenmesi ve seçim yoluyla iktidara gelmeleri sonucunda kurulacaktır" dedi.
01/08/1969 Olay İstanbul'da işçiler Türk Demir Döküm Fabrikasını işgal etti.
02/08/1969 Olay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ecevit, "İlericilik-gericilik tartışması dinsel değil, ekonomik bir çekişmedir" dedi.
05/08/1969 Olay İstanbul Silahtarağa Demirdöküm Fabrikası'nda işçiler 5 Ağustos 1969'da fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti; 64 polis ve 14 işçi yaralandı.
05/08/1969 Olay Amerikan uzay aracı ''Mariner Seven'' Mars'ın fotoğraflarını çekti.
09/08/1969 Olay Amerikalı aktris 8 aylık bebek bekleyen Sharon Tate ve 4 kişi evlerinde katledildiler.
10/08/1969 Olay Necmettin Erbakan milletvekili adaylığı için Adalet Partisi'ne kaydını yaptırdı.
11/08/1969 Olay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ecevit köy politikasını açıkladı: "Toprak işleyenin su kullananın"
12/08/1969 Olay Ereğli Demir-Çelik İşletmeleri'nde 4 bin 400 işçi greve gitti.
13/08/1969 Olay Ereğli Demir-Çelik İşletmeleri işçilerinin 12 Ağustos 1969'da başlayan grevini Bakanlar Kurulu bir gün sonra 30 gün erteledi.
14/08/1969 Olay Öğrenciler, 14 Ağustos 1969'da Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni işgal etti.
15/08/1969 Olay Woodstock Müzik ve Sanat Festivali New York yakınlarında bir mandırada 400 bin kişinin katılımıyla başladı. Festival üç gün sürdü.
17/08/1969 Olay ABD'deki Camille tayfununda 248 kişi öldü.
17/08/1969 Olay Türkiye sağır ve dilsizler kraliçesi Sevil Tez, Belgrat'ta yapılan güzellik yarışmasında dünya birincisi seçildi.
19/08/1969 Olay Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Alparslan Türkeş, " 27 Mayıs ihtilaline taraftar değildim. Fakat bunun bir partinin lehine veya aleyhine yapılmasına mani olmak, sol temayülleri önlemek maksadıyla, ihtilalin başında yer almaya çalıştım," dedi.
20/08/1969 Olay Adalet Partisi Necmettin Erbakan'ın adaylık başvurusunu reddetti. Erbakan, "Vahim sonuçlardan mesul değiliz" dedi.
21/08/1969 Olay Halk Oyuncuları'nın Elazığ'da Pir Sultan oyununu sahnelemesi valilikçe yasaklandı.
23/08/1969 Olay Pir Sultan oyununun Tunceli'de yasaklanması üzerine olaylar çıktı; 1 kişi öldü.
24/08/1969 Olay 50 bin işçi Ankara’da miting yaptı. Türk-İş tarafından düzenlenen mitingde, hükümet ve parlamento protesto edildi.
24/08/1969 Olay Metin Oktay jübile maçıyla futbolu bıraktı. Maçta, Galatasaray ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
26/08/1969 Olay İsmet İnönü, "Sıhhatim henüz size hizmet edecek kadar verimlidir" dedi ve seçim kampanyasını başlattı. İnönü o sıra 85 yaşındaydı.
26/08/1969 Olay Nusret Suman, profesör ünvanını alan ilk heykeltıraş oldu.
05/08/1970 Ölüm Tiyatro sanatçısı ve gazeteci Sermet Çağan.
09/08/1970 Olay Cumhuriyet tarihinin 3. devalüasyonu yapıldı; 1 dolar 9 liradan 15 liraya çıkartıldı.
21/08/1970 Olay Ankara'da Hukuk ve Dil ve Tarih- Coğrafya fakülteleri sağcı "komandolar" tarafından işgal edildi.
22/08/1970 Olay Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Necmettin Giritlioğlu öldürüldü. Necmettin Giritlioğlu Aliağa Rafinerisi'ndeki grevi yönetiyordu.
25/08/1970 Olay 18 şeker fabrikasında 21 bin işçi grevde.
28/08/1970 Olay Türk lirası, 9 Ağustos 1970'de yüzde 66 oranında devalüe edilmişti. 28 Ağustos'ta devalüasyonla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Merkez Bankası'nın devalüasyon öncesi bazı kişilere döviz sattığı ileri sürüldü. Bülent Ecevit "hükümet istifayı düşünsün" dedi.
01/08/1971 Olay Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), kuruldu. Derneğin "Türkiye'nin demokratik ve planlı yoldan kalkınması ve Batı uygarlık seviyesine ulaşmaya hizmet amacıyla kurulduğu" açıklandı.
01/08/1971 Olay Çetin Altan gıyabında 1,5 yıl hapse mahkum oldu.
01/08/1971 Doğum İdil Üner, Türk oyuncu
03/08/1971 Olay Yargıtay, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, THKO üyesi Ömer Ayna'nın 36 yıllık mahkumiyetini bozdu.
04/08/1971 Olay Ortak Pazar'a geçiş protokolü yürürlüğe girdi.
05/08/1971 Olay Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı.
05/08/1971 Olay Yazar Sevgi Soysal tutuklandı.
06/08/1971 Olay Doların karaborsa fiyatı ilk kez resmi kurun altına düştü.
08/08/1971 Doğum Abdullah Ercan, Türk futbolcu.
14/08/1971 Olay İdam istemiyle yargılanan eski Milli Birlik Komitesi üyesi İrfan Solmazer tahliye edildi.
15/08/1971 Olay Üretimine Türkiye'de Şubat 1971'de başlanan "Renault 12" marka otomobiller 6 ay sonra satışa sunuldu.
16/08/1971 Olay Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, THKP-C liderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının yargılanmasına başlandı.
21/08/1971 Olay Başbakan Nihat Erim 204 işadamıyla toplantı yaptı. Başbakan Erim toplantıda "özel kazanca hırsızlık diyen zihniyete karşıyız" dedi. İşadamları da hükümete iki muhtıra verdi.
22/08/1971 Olay Başbakan Nihat Erim, işçi temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Nihat Erim "Emek, sermaye ve teşebbüs arasında denge sağlanırsa kalkınma devam eder" dedi.
25/08/1971 Olay İstanbul'da yayımlanan Fransızca Journal d'Orient gazetesi kapandı. Gazete 54 yıldan beri yayımlanıyordu.
25/08/1971 Olay Özel yüksekokulların devletleştirilmesini öngören tasarı yasalaştı.
30/08/1971 Olay İstanbul TV'si deneme yayınlarına başladı.
31/08/1971 Ölüm Heykeltraş Hadi Bara.
03/08/1972 Olay Yazar Sevgi Soysal orduya hakaret suçundan 10 ay ağır hapse mahkum oldu.
06/08/1972 Doğum Geri Halliwell 90'ların ünlü pop müzik topluluğu The Spice Girls'ün Ginger Spice lakaplı üyesi olarak ünlenen, çıkardığı solo albümlerle büyük bir fan kitlesi edinen, kızıl saçlı şarkıcı.
09/08/1972 Ölüm Profesör Sıddık Sami Onar.
14/08/1972 Olay Sosyoloji asistanı Dr. İsmail Beşikçi 14 Ağustos 1972'de 13 yıl hapse mahkum oldu.
14/08/1972 Olay Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Cenevre'de Kıbrıs'la ilgili toplanmıştı. Cenevre Konferansı görüşmeleri çıkmaza girince, Türkiye 14 Ağustos 1974'de Kıbrıs'ta ikinci bir askeri harekat başlattı.
14/08/1972 Olay Sosyoloji asistanı Dr. İsmail Beşikçi 14 Ağustos 1972'de 13 yıl hapse mahkum oldu.
15/08/1972 Olay Sofya uçağının kaçırılmasına karıştığı iddiasıyla tutuklanan Emil Galip Sandalcı, Altan Öymen tahliye edildi.
22/08/1972 Ölüm Şair ve yazar Orhan Seyfi Orhon.
25/08/1972 Olay Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) davasında Fakir Baykurt ve 30 yönetici hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
26/08/1972 Olay TRT ilk yurt dışından naklen yayını Münih Olimpiyatları sırasında gerçekleştirdi.
31/08/1972 Olay Amerikalı yüzücü Mark Spitz Münih olimpiyatlarında 7 altın madalya kazandı.
07/08/1973 Olay Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda hem grev, hem de lokavt ilan edildi.
19/08/1973 Olay Ankara Birlik Sahnesi yönetmen ve oyuncuları 6'şar yıl 8'er ay hapse mahkum oldular.
27/08/1973 Olay Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı Antlaşması imzalandı.
31/08/1973 Ölüm "Posta Arabası" filminin yönetmeni John Ford.
08/08/1974 Ölüm Tiyatro sanatçısı, oyun yazarı İsmail Galip Arcan.
08/08/1974 Olay ABD Başkanı Richard M. Nixon, ''Watergate'' skandalının yarattığı kamuoyu baskısı sonucu istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu. Başkanlık görevini yardımcısı Gerald Ford devraldı.
08/08/1974 Ölüm Galip Arcan, Tiyatro sanatçısı, oyun yazarı ve aktör.
09/08/1974 Ölüm Gravür sanatçısı Aliye Berger.
09/08/1974 Olay Richard Nixon'un istifasıyla yardımcısı Gerald Ford Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk seçilmemiş başkanı oldu.
09/08/1974 Olay 12 Mart Muhtırası sonrası yurtdışına çıkan Mihri Belli Türkiye'ye dönerek teslim oldu; genel aftan yararlanan Belli serbest bırakıldı.
14/08/1974 Ölüm Edebiyat araştırmacısı ve tarihçisi Nihad Sami Banarlı.
15/08/1974 Olay Türk birlikleri Kıbrıs'ta Magusa'ya girdi.
16/08/1974 Olay Andreas Papandreu 7 yıl sürgünden sonra Yunanistan'a geri döndü.
16/08/1974 Olay Türk birlikleri Mağusa, Lefkoşe, Lefke hattının kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altına aldı ve ateş kesildi.
16/08/1974 Olay Kıbrıs'ta ikinci barış harekatının son günü. Lefke ve Omorfo alındı. Lefkoşa bombalandı.
18/08/1974 Olay Kıbrıs'ta ateşkes ancak 6 saat sürdü. Rumların ateş etmesine Türk birlikleri karşılık verdi.
19/08/1974 Olay Rumlar, Kıbrıs'taki ABD elçisi Roger Davies'i öldürdü.
20/08/1974 Olay Magosa'ya 15 kilometre uzaklıktaki Türklere ait Atlılar köyünde Rumlar tarafından yapılan katliam ortaya çıkarıldı: Bir çukura gömülmüş 57 Türk'ün cesedi bulundu.
22/08/1974 Olay Kıbrıs'ta Rumların eline düşen 13 Türkiyeli gazeteciden on biri sonraki gün serbest bırakıldı. Adem Yavuz ve Ergin Konuksever'in hastanede olduğu açıklandı. Gazeteci Adem Yavuz öldü.
24/08/1974 Olay SSK, Konut Kredi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle kurumun kendisinin veya kooperatiflerin yaptırmakta olduğu konutlar için müteahhit firmalara yüzde 30 oranında fiyat farkı ödenmesini kabul etti.
26/08/1974 Ölüm Kıbrıs'taki askeri harekatı izlerken yaralanan gazeteci Adem Yavuz.
28/08/1974 Olay Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı elektrik üretmeye başladı.
01/08/1975 Olay Aralarında Sovyetler Birliği'nin de bulunduğu 35 ülke Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) Helsinki Zirvesi'nde, Helsinki Nihai Senedi olarak anılan insan hakları sözleşmesini imzaladı.
02/08/1975 Olay İstanbul Taksim'deki Sheraton Oteli açıldı. Açılışı Başbakan Süleyman Demirel yaptı.
06/08/1975 Olay İstanbul Alibeyköy'deki Sungurlar Fabrikası'nda işçiler direnişe geçti.
07/08/1975 Doğum Charlize Theron, oyuncu
08/08/1975 Olay Ankara'da bakkallar yürüdü.
09/08/1975 Olay Kıbrıs'ta 9 bin Türkün kuzeye göçü başladı.
11/08/1975 Olay Berec Pil Fabrikası'nda direniş başladı.
11/08/1975 Olay 30 imam-hatip lisesi daha açılacağı açıklandı.
15/08/1975 Olay Bangladeş lideri Mucibur Rahman yapılan darbe sırasında öldürüldü; devlet başkanlığına Müştak Ahmet getirildi.
15/08/1975 Olay Dünya Uluslararası Atletizm Yarışması'na katılan Türk atleti Rıza Maksut, New York'ta 3 bin metrede ikinci oldu.
15/08/1975 Ölüm 1968 kuşağının öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz öldü.
19/08/1975 Olay Hilton ve Berec'te direniş bitti. Garanti Bankası'nın 41 şubesinde grev başladı.
23/08/1975 Olay Ankara'da bağımsızlık mitinginden sonra dağılan insanların üzerine sağcılar ateş açtı.
23/08/1975 Ölüm Emekli Genel Kurmay Başkanı Faruk Gürler.
24/08/1975 Olay Alibeyköy'deki Sungurlar Genel Makine Kazan Fabrikası'nda 'sendika seçme özgürlüğü olmadığı' gerekçesiyle 18 gündür direnişte bulunan Maden-İş Sendikası'na bağlı 400 işçi, jandarma tarafından dışarıya çıkarıldı. Eylem olaysız sona erdi.
24/08/1975 Olay Zonguldak'da 10 bin maden işçisi, ikramiyelerinin ikinci taksiti ve yıllık izin ücretlerinin ödenmeyişini protesto amacıyla ocaklara inmedi.
27/08/1975 Olay Türkiye Akdeniz Oyunları'nda grekoromende 3 altın madalya aldı.
27/08/1975 Ölüm Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kulüp başkanı İsmet Uluğ.
02/08/1976 Ölüm "Metropolis" filminin yaratıcısı Alman yönetmen Fritz Lang.
04/08/1976 Olay İspanya Kralı Juan Carlos siyasi tutukluların yüzde 90'ını affetti.
11/08/1976 Olay Filistinli iki gerilla, Yeşilköy Havaalanı'nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı: 4 ölü, 20 yaralı.
13/08/1976 Olay Shell şirketine Ege Denizi'nde petrol arama ruhsatı verildi.
19/08/1976 Olay Gazetelerin para ikramiyesi dağıtması yasaklandı.
20/08/1976 Ölüm Gazeteci, yazar Mustafa Baydar.
28/08/1976 Olay Konya Yol-İş grevinde çıkan olayda 18 işçi yaralandı.
29/08/1976 Olay Süt sığırcılığının geliştirilmesi için Amerika'dan Diyarbakır'a 1 boğa ile 80 inek getirildi.
01/08/1977 Olay Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan ve MSP ile MHP'nin koalisyon ortağı olarak katıldığı İkinci MC Hükümeti güvenoyu aldı.
03/08/1977 Olay Kıbrıs Rum yönetimi lideri Başpiskopos Makarios, kalp krizi geçirerek öldü. Spiros Kipriyanu, geçici olarak Rum yönetimi liderliğine getirildi.
12/08/1977 Ölüm Araştırmacı yazar Kerim Sadi.
15/08/1977 Olay Tekel ürünlerine yüzde 160'a varan zamlar yapıldı.
16/08/1977 Ölüm Elvis Presley, malikanesinde ölü bulundu.
20/08/1977 Olay Voyager 2, Jüpiter, Satürn ve Neptün'ü incelemek için uzayda yola çıktı.
29/08/1977 Doğum John Hensley, ABD'li oyuncu
30/08/1977 Olay Milli yüzücü Erdal Acet Manş Denizi'ni 9 saat 4 dakikada geçti. Bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi.
01/08/1978 Olay ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde alınan kararla, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu şartlı olarak kaldırıldı.
05/08/1978 Olay Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği, TÖB-DER, 5 yılda dernek üyesi 37 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.
07/08/1978 Basın Yayın Türkiye Yazarlar Birliği kuruldu.
09/08/1978 Olay Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, 215 günlük Ecevit hükümeti döneminde 508 kişinin öldüğünü açıkladı.
11/08/1978 Olay Sağmalcılar Cezaevi'nde ülkücüler solculara saldırdı; 1 ölü.
17/08/1978 Olay İran'da Şah rejimine karşı iç savaş başlatıldı.
17/08/1978 Ölüm 1948 Londra Olimpiyat Oyunları Şampiyonu güreşçi Mersinli Ahmet Kireççi öldü.
19/08/1978 Olay Kariye Müzesi soyuldu.
21/08/1978 Olay Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Türk tekstil ürünlerine tekrar ambargo koydu.
22/08/1978 Ölüm Kenya Devlet Başkanı Jomo Kenyatta.
26/08/1978 Olay İngiltere'de yayımlanan The Economist dergisinde, "Türkiye Ortadoğu'nun manavı, kasabı, sütçüsü olursa hem kendisi için, hem de bölge için daha yararlı olacak" dendi.
02/08/1979 Olay Renault ve Tofaş fabrikalarında parça yokluğundan üretim durdu. Aynı gün Devrimci İşçi Sendikaları Genel Başkanı Fehmi Işıklar Diyarbakır'da tutuklandı.
03/08/1979 Olay Savcı Doğan Öz'ü öldürmekten yargılanan ülkücü İbrahim Çiftçi idama mahkum edildi.
09/08/1979 Olay Türk Eczacılar Birliği'ne bağlı 17 ilin eczacı odası, "halkın sağlığına sahip çıkmak, ilaç yokluğunu gidermek, ilgilileri uyarmak" için eczaneleri kapatma eylemine başladı.
12/08/1979 Olay Bingöl'de Milliyetçi Hareket Partili (MHP)'li Belediye Başkanı Hasan Tekin ve kardeşi öldürüldü.
13/08/1979 Olay Zonguldak maden ocaklarında grizu patladı, 6 işçi öldü.
14/08/1979 Olay Senaryosu'nu Yılmaz Güney'in cezaevinde yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği "Sürü" adlı film Locarno Film Şenliği'nde 4 ödül aldı.
18/08/1979 Olay Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan "Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ve ailesinin 361 milyon liralık vergi borcu olduğunu" açıkladı.
20/08/1979 Olay Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 genç, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar ve Serdar Alten'in öldürülmelerinden sanık 8 ülkücünün yargılanmasına 20 Ağustos 1979'da başlandı.
20/08/1979 Ölüm Şair Ömer Faruk Toprak 59 yaşında öldü.
23/08/1979 Olay Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Tüm Sağlık Personeli Derneği'ni kapattı.
26/08/1979 Olay Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, "Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi çıkarlarını ülke bütünlüğünün üstünde görenleri bir anda yok edebilecek güce sahiptir" dedi.
27/08/1979 Olay İrlanda Cumhuriyet Ordusu İRA militanları 2. Dünya savaşı kahramanı İngiliz amiral Lord Luis Mountbatten İrlanda kıyılarında demirli uzaktan kumandalı bir bombayla batırdılar. Yatta bulunan Lord Mountbatten öldü.
27/08/1979 Olay Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) jandarma öğrencilere müdahale etti; 450 sol görüşlü öğrenci gözaltına alındı.
27/08/1979 Olay Türk Hava Yolları'nın (THY) Frankfurt bürosuna bombalı bir saldırı yapıldı. Olayı Ermeni örgütü ASALA üstlendi.
27/08/1979 Ölüm Ney ustası Aka Gündüz Kutbay.
01/08/1980 Olay Siyasi nedenlerle10 ilde 24 kişi öldürüldü.
02/08/1980 Olay İtalya'da Bologna istasyonunda bomba patladı; 84 kişi öldü. Eylemi sağcı Devrim Birlikleri örgütü üstlendi.
04/08/1980 Olay Çeşitli illerde 19 kişi öldürüldü. Aynı gün Adana Cezaevi'nden 22 sol görüşlü tutuklunun kaçtığı belirlendi.
05/08/1980 Olay Lyon Konsolosluğu Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı; 4 kişi yaralandı.
05/08/1980 Olay Ali Özgentürk'ün yönettiği ''Hazal'', Paris'te düzenlenen Prades Film Festivali'nde ''En İyi Film' ödülünü aldı.
08/08/1980 Olay Kahramanmaraş katliamı davası sonuçlandı; 22 sanık ölüm cezasına çarptırıldı.
18/08/1980 Olay Sıkıyönetim 20 ilde 2 ay daha uzatıldı.
18/08/1980 Olay Mamak Cezaevi'nden kaçan idam hükümlüsü Mustafa Pehlivanoğlu Kütahya'da yakalandı.
28/08/1980 Olay Türkiye İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasını protesto etti. Türkiye Kudüs'teki başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı.
29/08/1980 Olay Genelkurmay Başkanı Kenan Evren sıkıyönetimin kaldırılmasını istedi. Sonraki ay yapılan 12 Eylül askeri darbesiyle devlet başkanı olan Evren 29 Ağustos 1981'de "Ordu her zaman ulusuna yardım edip kışlaya dönmüştür" dedi.
08/08/1981 Olay Türkiye'nin ilk turizm havaalanı olan Dalaman Havaalanı açıldı.
08/08/1981 Doğum Roger Federer, İsviçre'li tenisçi.
19/08/1981 Olay Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve 219 sanık hakkında ölüm cezası istenen Milliyetçi Hareket partisi ve ülkücü kuruluşlar davası başladı.
20/08/1981 Olay Sol görüşlü Mustafa Özenç ve sağ görüşlü İsmet Şahin idam edildi.
22/08/1981 Olay Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında, Genel Başkan Abdullah Baştürk ve 8 Yürütme Kurulu üyesi tahliye edildi. Baştürk hakkında devam eden başka bir dava nedeniyle serbest bırakılmadı.
24/08/1981 Olay İngiltere'de yayımlanan Euromoney dergisi Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ı "Yılın Ekonomi Bakanı" seçti.
30/08/1981 Olay İran Devlet Başkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahomar bombalı saldırı sonucu öldürüldü.
01/08/1982 Ölüm Gazeteci yazar Kemal Zeki Gençosman.
04/08/1982 Olay 98 sanıklı İstanbul (TKP) Türkiye Komünist Partisi davası başladı.
06/08/1982 Ölüm Eski bakanlardan Samet Ağaoğlu.
06/08/1982 Ölüm Tarihçi Feridun Fazıl Tülbentçi ve gazeteci Faruk Gürtunca.
07/08/1982 Olay İki ASALA militanı Ankara Esenboğa Havalimanı'na silahlı baskın düzenledi: 8 ölü, 72 yaralı. Militanlardan biri öldü, diğeri yaralı yakalandı.
09/08/1982 Olay Profesör Sadun Aren tutuklandı, İstanbul'da yayımlanan Güneş gazetesi sıkıyönetimce kapatıldı.
09/08/1982 Olay Adalet Bakanı Cevdet Menteş, cezaevlerinde 77.295 tutuklu ve hükümlü olduğunu açıkladı.
12/08/1982 Ölüm Amerikalı aktör Henry Fonda.
13/08/1982 Olay Etlik Piyangotepe katliamından hükümlü sağ görüşlü Ali Bülent Orkan ve kardeşini öldürmekten hükümlü Veli Acar idam edildi.
14/08/1982 Olay Yüksek Hakem Kurulu (YHK) 6 aya mahkum olan işçinin işten çıkarılabileceğini kararlaştırdı.
18/08/1982 Olay Milliyetçi Hareket Partisi eski senatörü Kudret Bayhan uyuşturucu kaçakçılığından 16 yıl hapse mahkum oldu. Aynı gün Güneş gazetesi yayına yeniden başladı.
19/08/1982 Olay Bir kişiyi öldürmekten hükümlü Eşref Özcan idam edildi.
19/08/1982 Olay Dayanışma Sendikası'ndan Tadeusz Mazowiecki'nin başbakan olmasıyla Polonya Doğu Avrupa ülkelerinden tek parti rejiminden ayılan ilk ülke oldu.
20/08/1982 Olay 2 ay 27 günlük kesinleşmiş cezası ertelenmeyen Bülent Ecevit Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
21/08/1982 Olay Türkiye'de Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) öğretim üyelerinin demeç vermelerini yasakladı. Ayrıca öğretim üyeleri parti ya da derneklere üye olabilmek için rektörlerden izin almaları kuralı getirildi.
21/08/1982 Olay Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Beyrut'u boşaltmaya başladı. FKÖ merkezi Lübnan'dan Tunus'a taşıdı.
23/08/1982 Olay Hıristiyan milislerin lideri Beşir Cemayel Lübnan devlet başkanı seçildi.
25/08/1982 Ölüm Edebiyat tarihçisi ve yazar Abdülbaki Gölpınarlı.
27/08/1982 Olay Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Atilla Altıkat uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
28/08/1982 Olay "Bölücü, ideolojik ve politik" oldukları gerekçesiyle 272 kitabın okullarda bulundurulması yasaklandı. Aynı gün, Talim ve Terbiye Kurulu ilk ve orta okullarda din ve ahlak derslerinin zorunlu olmasını kararlaştırdı.
29/08/1982 Ölüm Ingrid Bergman , İsveçli sinema oyuncusu (d. 1915)
29/08/1982 Olay Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 29 Ağustos 1982'de Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın 150 bin kitabına el koydu.
04/08/1983 Olay İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, başbakanlık görevine getirildi.
16/08/1983 Olay Milliyet gazetesinin yayını İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından durduruldu.
17/08/1983 Olay Milli Güvenlik Konseyi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kuruluşunu onayladı. Böylece, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) özerkliğine son verildi.
21/08/1983 Olay Sürgünden dönen Filipinler muhalefet lideri Benigno Aquino havaalanında uçaktan inerken öldürüldü.
22/08/1983 Olay 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar için doğum yeri olan Umurbey beldesinde yapılan anıt mezar açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı.
24/08/1983 Olay Doğru Yol Partisi, DYP, ve Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP Milli Güvenlik Konseyi vetoları nedeniyle gerekli işlemleri tamamlayamadı. 6 Kasımda yapılacak seçimlere katılamıyor.
05/08/1984 Ölüm İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu Richard Burton.
06/08/1984 Olay Türkiye- Irak ikinci boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.
07/08/1984 Ölüm Fotoğraf sanatçısı Baha Gelenbevi.
11/08/1984 Olay Uluslararası Para Fonu, IMF'nin isteği doğrultusunda faiz oranları değiştirildi, üç aylık faiz yüzde 53 oldu.
13/08/1984 Olay Yurtdışından Türkiye'ye dönüş yapan işçi çocuklarına "uyum dersleri" verilmeye başladı.
15/08/1984 Ölüm Tarih Profesörü İbrahim Kafesoğlu öldü.
15/08/1984 Olay PKK, Hakkari'ye bağlı Eruh ve Şemdinli ilçelerinde jandarma karakolları ve resmi dairelere ateş açarak ilk silahlı eylemi başlattı.
15/08/1984 Olay "Aydınlar Dilekçesi" ile ilgili olarak haklarında dava açılan 56 aydının yargılanmasına başlandı.
17/08/1984 Olay Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde teröristlerin saldırılarında bir er şehit oldu. Saldırıya karşılık operasyon yapıldı.
24/08/1984 Olay İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Emil Galip Sandalcı "Tek tip elbise sorunu, göreceli bir sükuna kavuşmuş olan cezaevlerini yeniden karıştıracak bir provokasyon niteliğindedir" dedi.
29/08/1984 Olay Askeri Yargıtay, Barış Derneği üye ve yöneticileri hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Sanıkların tahliye talebi ise reddedildi.
29/08/1984 Olay Irak ordusunun saldırısından kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığıldı.
07/08/1985 Olay Kadıköy Devrimci- Yol davası sonuçlandı. 11 sanık 2 yıl ile 7,5 yıl arasında hapis cezaları aldı, 21 kişi beraat etti.
08/08/1985 Ölüm Şair Abdülkadir Bulut.
08/08/1985 Ölüm Abdülkadir Bulut, Şair.
13/08/1985 Olay Köy muhtarlarından, yurttaşların "siyasi temayülü" ve "ideolojik durumu"nu belirtecek belgeler istendi. Belgeler Jandarma karakollarına teslim edilecek.
14/08/1985 Olay Pişmanlık yasası ilk kez uygulandı. 4'ü müebbet, biri 24 yıl hapse mahkum 5 itirafçı serbest bırakıldı.
14/08/1985 Ölüm Ressam Nazlı Ecevit, başbakan Bülent Ecevit'in annesi.
14/08/1985 Olay Başbakan Turgut Özal Yüce Divan'da tanıklık yaptı. Özal, eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın rüşvet aldığını kendisine itiraf ettiğini söyledi.
18/08/1985 Olay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, "AIDS homoseksüellere Tanrının bir gazabıdır" dedi.
22/08/1985 Ölüm Şair Turgut Uyar.
30/08/1985 Olay Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na bir rapor gönderdi. Raporda, Bulgaristan'da Türk azınlığa karşı girişilen Bulgarlaştırma kampanyasına son verilmesi istendi.
04/08/1986 Olay Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un erkek olduğuna karar verdi.
04/08/1986 Olay Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle mal varlığını açıkladı.
04/08/1986 Olay "Türk Kadınını Güçlendirme ve Dayanışma Vakfı"nın "Papatyalar" diye anılan üyeleri İstanbul'da Yıldız Sarayı Hasbahçe'de "Lale Devri"ni canlandırdılar.
10/08/1986 Olay Süleyman Demirel, "Halk isterse cumhurbaşkanı olurum" dedi.
13/08/1986 Olay Başbakan Turgut Özal, "12 Eylül olmasaydı iktidara gelemezdik" dedi.
14/08/1986 Olay Edip Servet Demirci, "Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Merkezi'nde Kürtçe konuşulduğu" iddiasıyla ilgili olarak gözaltına alındı.
15/08/1986 Olay Türk savaş uçakları Irak topraklarına girip PKK kamplarını bombaladı.
22/08/1986 Ölüm Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar.
29/08/1986 Ölüm Celal Bayar, Türk siyasetçi (d. 1883)
01/08/1987 Olay Ayetullah Humeyni'nin çağrısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto eden İranlı hacılarla Arabistan polisi çatıştı, 402 kişi öldü.
02/08/1987 Olay Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kemik iliği nakli yapıldı.
04/08/1987 Olay Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin İran'a silah satan ülkeler arasında olduğunu ileri sürdü.
07/08/1987 Ölüm Nobusuke Kishi Japon politikacı,bakan, 56. ve 57. başbakan, İkinci Dünya Savaşı sonrası savaş suçu hükümlüsü.
11/08/1987 Olay Eskişehir, Gaziantep ve Sağmalcılar'dan sonra Çanakkale ve Erzincan cezaevlerinde de 300 mahkum açlık grevine başladı.
14/08/1987 Olay Bitlis, Muş, Adıyaman illeri de Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ne bağlandı.
17/08/1987 Olay Tenisçi Steffi Graf, Dünya Tenis Birliği kadınlar sıralamasında Martina Navratilova'yı geride bırakarak birinciliğe yükseldi. Henüz 18 yaşındaki Graf, 1987'de, aralarında "Fransa Açık" ın da bulunduğu 8 turnuva kazanmıştı.
17/08/1987 Ölüm Alman Nazi liderlerinden Rudolf Hess öldü.
20/08/1987 Olay Yüksek Seçim Kurulu radyo ve televizyonda siyasi partiler adına konuşacak kişilerin parti üyesi olmasına karar verdi. Bu karar sonucu Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve öteki yasaklı lider radyo ve televizyonda konuşamayacak.
21/08/1987 Olay Türk Eximbank kuruldu. Aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) tarihinde ilk büyük yükselişi yaşadı.
22/08/1987 Olay Özal hükümeti Bursaspor, Antalyaspor, Kocaelispor ve Diyarbakırspor'un yeniden Türkiye 1. Ligi'ne alınması için emir verdi. Bu kararın, siyasal yasakların kaldırılması için yapılacak referandumda 'hayır' oylarını arttırmak amacıyla alındığı yorumları yapıldı.
23/08/1987 Olay Dönemin Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk "Eski siyasetçiler terör suçlusudur" dedi.
28/08/1987 Olay Ankara Kocatepe Camii'nin açılışını Başbakan Turgut Özal namaz kılarak yaptı.
28/08/1987 Ölüm Amerikalı film yönetmeni John Huston.
01/08/1988 Olay Trafikte ceza puanı uygulamasına başlandı.
03/08/1988 Olay Sovyetler Birliği, Kızıl Meydan'a inen Alman pilot Mathias Rust'u serbest bıraktı.
04/08/1988 Olay Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.
08/08/1988 Olay Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın İlaç Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu zakkum ekstresinin umutsuz kanser hastaları üzerinde denenmesini kabul etti.
08/08/1988 Olay Körfez'de İran - Irak ve Afrika'da Angola - Namibia arasındaki ateşkes sağlandı.
12/08/1988 Olay Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, kanserli hastalar üzerinde zakkum deneyine katılacak doktorlar hakkında soruşturma açılacağını açıkladı.
14/08/1988 Olay Özel araçlarda ad, soyadı ve ünvan yazılı plaka uygulaması başladı.
17/08/1988 Olay Uluslararası Para Fonu, IMF, Türkiye raporu hazırladı; rapora göre enflasyonun düşürülmemesi halinde Türkiye'nin Avrupa Topluluğu (AT) üyeliği gerçekleşemez.
17/08/1988 Ölüm Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, bindiği uçağın havada infilak etmesi sonucu öldü.
17/08/1988 Olay Türkiye'de hormonlu et üretimi ve satışının engellenemediği açıklandı.
20/08/1988 Olay Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi.
20/08/1988 Olay Cezaevlerinde tek tip elbise uygulaması yine gündemde. Bursa Cezaevi'ndeki sol ve sağ görüşlü hükümlüler tek tipte ısrar edilirse ölüm orucuna başlayacaklarını açıkladılar.
27/08/1988 Olay Haydar Kutlu ve Nihat Sargın'ın işkence nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na yaptıkları başvuru kabul edildi.
28/08/1988 Ölüm Ressam Eren Eyüboğlu.
30/08/1988 Olay Irak ordusundan kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığılmıştı. Hükümet sınırları açmaya karar verdi. Binlerce Kürt Hakkari'nin Çukurca ve Uludere ilçelerine sığındı.
01/08/1989 Olay Açlık grevinin 35. gününde Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nden 312 tutuklu ve hükümlü Nazilli ve Aydın cezaevlerine nakledildiler. Nakilde 2 tutuklu öldü, 4 tutuklu yaralandı.
07/08/1989 Olay Milli Piyango İdaresi "Kazı Kazan" oyununu piyasaya çıkardı.
10/08/1989 Olay İstanbul'da cezaevlerindeki açlık grevini desteklemek amacıyla siyah elbiselerle yürüyen kadınlar tutuklandı.
12/08/1989 Olay 12 Ağustos 1989'da cezaevlerindeki açlık grevinin 45. gününde 4 hükümlü hastaneye kaldırıldı.
15/08/1989 Olay Aziz Nesin, Mina Urgan, Rasih Nuri İleri, Mehmet Ali Aybar ve Emil Galip Sandalcı cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla 15 Ağustos 1989'da 48 saatlik açlık grevine başladı.
19/08/1989 Olay Cezaevlerinde 29 mayıs 1989'da başlayan açlık grevleri sona erdi.
21/08/1989 Olay Bulgaristan'dan gelen göçmen sayısı 300 bine ulaşınca hükümet sınırı kapattı.
23/08/1989 Ölüm Gazeteci yazar Afif Yesari.
02/08/1990 Olay Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine, Kuveyt Emiri Şeyh Cabir es-Sabah Suudi Arabistan'a kaçtı.
03/08/1990 Olay Harb-İş Sendikası üyesi 4 bin işçi 26 Amerikan işyerinde greve başladı.
07/08/1990 Olay Türkiye, BM'nin aldığı Irak'a zorunlu yaptırım kararınıilk uygulayan ülkelerden oldu; Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapattı.
09/08/1990 Olay Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Baker Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile görüştü. Baker Türkiye'deki Amerikan üslerini Irak'a karşı kullanma izni istedi.
10/08/1990 Olay Amerikan üsleri ile lastik işkolundaki grevler ertelendi.
12/08/1990 Olay İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Trabzon'da 43 bin belediye işçisinin 30 Ağustos 1990'da başlattığı grev, "halk sağlığı için tehlike oluşturduğu" gerekçesiyle 60 gün ertelendi.
12/08/1990 Olay Meclisin yaptığı gizli oturumda olası bir savaş durumunda hükümete müdahale izni verildi.
17/08/1990 Olay İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı.
20/08/1990 Ölüm Türk hafif müziği sanatçısı Ayla Dikmen öldü.
06/08/1991 Olay Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.
06/08/1991 Ölüm Eğitimci yazar Kemal Demiray.
06/08/1991 Olay Başbakan Mesut Yılmaz, Samanlı Karakolu'nda 9 erin şehit edilmesinin ardından Irak'ın kuzeyinde askeri harekata başlandığını açıkladı.
07/08/1991 Olay 95 aydın Kürt sorununa ilişkin "Milliyetçiliğin Doğrusu Yoktur" metnini yayınladı.
08/08/1991 Olay İzmir'de binlerce Metaş işçisi aileleriyle birlikte yürüdü En büyük demir-çelik fabrikalarından biri olan Metaş 16 aydır kapalıydı.
09/08/1991 Olay PKK'nin kaçırdığı 13 Alman turist serbest bırakıldı.
09/08/1991 Olay Başbakan Mesut Yılmaz Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani'nin görüşme isteğini kabul etmedi.
15/08/1991 Olay Şişe-Cam'ın Paşabahçe fabrikalarında işten çıkarılan işçilerin 333'ü yeniden işe alındı.
19/08/1991 Olay Sovyet lideri Mihail Gorbaçov görevinden uzaklaştırılmak istendi. Gorbaçov'un yerine yardımcısı Yanayev'in getirildiği açıklandı.
20/08/1991 Olay Estonya Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.
20/08/1991 Ölüm Cumhuriyet gazetesi sahibi ve başyazarı Nadir Nadi 83 yaşında öldü.
21/08/1991 Olay Sovyetler Birliği'nde darbeyle görevinden alınan Mihail Gorbaçov, iki gün aradan sonra görevinin başında olduğunu açıkladı.
24/08/1991 Olay SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov, Komünist Partisi’nin feshedilmesini istedi ve parti genel sekreterliğinden istifa etti. Aynı gün, Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliğinin dağılma süreci başladı.
26/08/1991 Basın Yayın Gözlem Gazetesi yayın hayatına başladı.
08/08/1992 Olay Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu; 29 kişi öldü, 27'si ağır 86 kişi yaralandı.
09/08/1992 Ölüm Eski İstanbul belediye başkanı Aytekin Kotil.
09/08/1992 Olay 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
10/08/1992 Olay Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı Hüseyin Deniz Ceylanpınar'da vurularak öldürüldü.
13/08/1992 Olay Polis operasyonlarında 5 Devrimci- Sol militanı öldü..
17/08/1992 Olay Maaş farklarını ve vergi iadelerini alamayan emekliler İstanbul'da protesto eylemi yaptılar.
19/08/1992 Olay Terör örgütü PKK mensupları, Şırnak'ta bazı merkezlere havan ve roketatar kullanılan saldırı düzenledi. Saldırıda, üç er ve bir polis şehit oldu; dört sivil yaşamını yitirdi. 139 terörist yakalandı.
21/08/1992 Ölüm Heykeltıraş Zühdü Müridoğlu 86 yaşında öldü.
24/08/1992 Ölüm Ressam Rahmi Pehlivanlı.
24/08/1992 Olay Talim Terbiye Kurulu okullara girmesi sakıncalı kitapları açıkladı; Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Halikarnas Balıkçısı, Haldun Taner, Gorki, Balzac, Hemingway ve Steinbeck gibi yazarların yapıtları okullara giremeyecek.
25/08/1992 Ölüm Tiyatro sanatçısı Nisa Serezli.
30/08/1992 Olay Güvenlik güçleri ile İran'dan Türkiye'ye giren 300 kadar PKK militanı çatıştı; 100 militan ve 10 güvenlik görevlisi öldü.
01/08/1993 Olay Terör örgütü PKK'nın, Batman'ın Sason ve Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde giriştiği iki saldırıda 178 er şehit oldu, 29 er yaralandı.
04/08/1993 Olay Şiirli pul çıkardı. Pulda şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın portresi ve Otuz Beş Yaş şiirine yer verildi.
04/08/1993 Olay Teröristler; Mutki, Bitlis, Yenidoğan arasında 8 minibüsü durdurarak 15 vatandaşı öldürdü.
04/08/1993 Ölüm Ressam Sabri Berkel
05/08/1993 Ölüm Ressam Sabri Berkel.
07/08/1993 Olay Başbakan Tansu Çiller greve giden 400 bin işçiye karşı çıktı. Çiller, "Halkın parasını işçiye vermem" dedi.
09/08/1993 Olay Eski İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi) Genel Müdürü Ergun Göknel hakkında "rüşvet" suçlamasıyla soruşturma açıldı.
13/08/1993 Olay Polis, İstanbul Perpa Ticaret Merkezi'ne operasyon düzenledi. Devrimci-Sol örgütü üyesi oldukları öne sürülen 1'i kadın 5 kişi öldü.
15/08/1993 Ölüm Felsefeci yazar Macit Gökberk öldü.
16/08/1993 Ölüm İnsan Hakları Derneği kurucusu ve Genel Sekreter yardımcılarından Avukat İbrahim Tezan.
18/08/1993 Olay Başbakan Tansu Çiller, hükümetin özelleştirme alanındaki ilk uygulamasının Telekomünikasyon sektöründe olacağını söyledi.
19/08/1993 Olay İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi (İSKİ) Genel Müdürü Ergun Göknel tutuklandı. Göknel hakkında yolsuzluk iddiaları var.
21/08/1993 Olay Cezayir'de eski Başbakan Kasdi Merbah bir suikast sonucu öldürüldü. Suikastı İslami Kurtuluş Cephesi üstlendi.
23/08/1993 Olay Özgür Gündem gazetesi çalışanları, gazetelerinin kapatılması ve muhabirlerine yönelik saldırıları protesto etmek için süresiz açlık grevine başladı.
23/08/1993 Olay Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
24/08/1993 Olay Keşmir’de Müslümanlarla Hindular arasında çıkan çatışmada 20 müslüman öldü.
24/08/1993 Olay Derya Büyükuncu, 200 metre kelebekte Akdeniz Şampiyonu oldu.
26/08/1993 Olay Olimpik Milli Futbol Takımı Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu.
26/08/1993 Olay Gazeteciler Cemiyeti'nin adı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak değiştirildi.
27/08/1993 Olay Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Sabahattin Öztürk 82 kiloda dünya şampiyonu oldu. Türkiye 23 yıllık aradan sonra güreşte ilk şampiyonluğunu aldı.
28/08/1993 Ölüm Ressam Ali Avni Çelebi.
29/08/1993 Ölüm Oben Güney, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1937)
30/08/1993 Ölüm Ses sanatçısı Taner Şener 1993'de öldüler.
09/08/1994 Ölüm Türkiye radyolarının ilk disk cokeylerinden Aykut Sporel.
09/08/1994 Olay Aydın Doğan Hürriyet grubunu satın aldı.
09/08/1994 Olay Ankara Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başsavcılığı "Sivas olaylarının tahrikçisi" olduğu gerekçesiyle Aziz Nesin'in idamla yargılanması gerektiğini öne sürdü.
10/08/1994 Olay İlk Türk uydusu " TÜRSAT 1-B" uzaya fırlatıldı.1780 kilogram ağırlığındaki uydunun ömrü 13 yıl. Uydunun 11 kanalı Türk özel televizyonlarına ayrıldı.
15/08/1994 Olay Roman ve filmlere konu olan terörist "Çakal Carlos", Sudan'da yakalandı. Carlos, daha sonra Paris'te mahkeme önüne çıkarıldı.
16/08/1994 Basın Yayın Starmax Televizyonu yayın hayatına başladı.
28/08/1994 Olay İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı 28 yıl sonra dünya birincisi oldu.
29/08/1994 Olay Yavuz Özkan'ın yönettiği "Bir Sonbahar Hikayesi" filmi İskenderiye 10. Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo ödüllerini aldı.
03/08/1995 Olay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB'un hazırlattığı "Doğu Raporu" açıklandı. Raporu, TOBB başkanlık Danışmanı Prof. Dr. Doğu Ergil hazırlamıştı.
04/08/1995 Olay Bergamalılar Almanya'da "Kardeş Şehirler Olimpiyatları"na katıldılar ve Bergama'da siyanürle altın arayacak Eurogold firmasını destekleyen Dresdner Bank'ı protesto ettiler.
05/08/1995 Olay Türk-İş Ankara'da "Emeğe Saygı" mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.
05/08/1995 Olay Akkuyu Nükleer Karşıtı Şenliği yapıldı.
08/08/1995 Olay Türk-İş hükümetle toplu pazarlıkta anlaşamadı. Türk-İş üyesi 600.000 kamu işçisi 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.
18/08/1995 Olay "Bosna İçin İnsanlık Girişimi" adı altında toplanan Türk aydınları Bosna'ya gitti.
21/08/1995 Doğum Burak Akyüz doğdu
24/08/1995 Olay Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, 15 Ağustos 1984'den 23 Ağustos 1995'e kadar 10.020 PKK militanının öldürüldüğünü, 3467 PKK militanının yakalandığını açıkladı.
24/08/1995 Olay "Bosna İçin İnsanlık Girişimi" adıyla 74 aydın, sanatçı, gazeteci Saraybosna'ya gitti.
24/08/1995 Olay Windows 95 işletim sistemi Microsoft tarafından dünyaya tanıtıldı.
28/08/1995 Olay Sırplar Saraybosna'ya havan topu saldırısında bulundular; pazar yerinin isabet alması sonucu 45 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.
30/08/1995 Olay NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) Sırp mevzilerinin büyük bir bölümünü tahrip etti.
02/08/1996 Olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde operasyona çıkan güvenlik kuvvetlerine teröristlerce pusu kuruldu. Çatışmada 6 er ile 5 korucu şehit oldu.
03/08/1996 Olay 1922'de Tacikistan'da çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naşı İstanbul'a getirildi.
04/08/1996 Olay Yüksek Askeri Şüra Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında toplandı; 13'ü "irticai faaliyette" bulunduğu gerekçesiyle 29 subay ve astsubayı ordudan atma kararı aldı.
04/08/1996 Olay Başbakan Necmettin Erbakan, GAP TV'de günde 1-2 saat Kürtçe yayın yapılabileceğini söyledi.
04/08/1996 Olay Enver Paşa'nın naaşı İstanbul'a getirildi ve Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne gömüldü.
06/08/1996 Olay Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.
07/08/1996 Olay Anıtkabir'i ziyaret eden rektörler, Cumhuriyet'in temel ilkelerine sadık kalacaklarını ve laiklik karşıtlarına saygı duymayacaklarını açıkladılar.
08/08/1996 Olay ''TV 8'' yayın hayatına başladı.
08/08/1996 Basın Yayın TV 8 yayın hayatına başladı.
11/08/1996 Olay Kıbrıs'ta motosikletli Rumlar sınırı delme eylemi yapmak istediler. Eyleme Türkiye'den giden ülkücüler müdahale etti; 1 Rum eylemci öldürüldü.
12/08/1996 Olay Türkiye ile İran arasında 2 trilyon tutarında doğalgaz anlaşması imzalandı.
12/08/1996 Olay Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, basında promosyonu sınırlayan yasayı veto etti.
16/08/1996 Olay Şanlıurfa'da sezaryenle anne olan Müzeyyen Işıkgöz, Kızılay'dan alınan kandan AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü kaptı.
19/08/1996 Olay Adalet Bakanı Şevket Kazan "Irak'ta Kuran'ın yarısını ezberleyen mahkumlar tahliye ediliyor. Biz de uygulayabiliriz" dedi.
20/08/1996 Olay Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Kongresi'nde Türk bayrağını indirdiği iddia edilen Faysal Koçar Buluttekin yakalandı.
21/08/1996 Olay Mısır Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı ve karayoluna girdi. Uçak karayolundaki bir taksiye çarparak durabildi.
24/08/1996 Olay Diyarbakır'da yayın yapan Can TV'yi güvenlik kuvvetleri bastı. Polisler "Kürt Sorunu" konulu canlı yayına katılan 4 kişi ile sunucuyu gözaltına aldılar.
29/08/1996 Olay Türkiye İsrail ile ikinci bir askeri anlaşma yaptı.
29/08/1996 Olay PKK'nin kaçırarak 14 aydır elinde tuttuğu 8 askeri almak için İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal, Refah Partisi Van Milletvekili Fettullah Erbaş ve Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, Kuzey Irak'ta Zap kampına gitmişlerdi. Askerleri kurtaramadan geri döndüler.
31/08/1996 Olay Irak ordusu, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) elindeki Erbil kentini 31 Ağustos 1996'da ele geçirdi. Irak ordusu, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ni (KDP) destekliyordu. Olay, Amerika Birleşik devletleri ile Irak arasındaki gerginliği tırmandırdı.
02/08/1997 Olay Cizre'de, bir düğünde bir korucunun el bombası patlayınca diğer korucular sağa sola ateş ettiler: 9 ölü, 57 yaralı. Yetkililer olayın kaza değil, kişisel öç amaçlı olduğunu açıkladı.
06/08/1997 Ölüm İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Tuncay Artun.
07/08/1997 Olay İstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevi'nden 5 sol görüşlü mahkum firar etti.
08/08/1997 Olay Eski Karayolları Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu tutuklandı. Coşkunoğlu haksız kazanç sağlama suçundan 3 yıl hapis cezası almıştı.
09/08/1997 Olay eski YÖK (Yüksek Öğrenim Kurulu) başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dünya sağlığına son elli yılda en çok katkı yapan kişi seçildi.
09/08/1997 Olay 54 gazeteciler cemiyeti ve derneğinin oluşturduğu Gazeteciler Federasyonu 9 Ağustos 1997'de resmen kuruldu.
10/08/1997 Olay Güney Afrika, insan hakları ihlalleri ve Kıbrıs sorununu gerekçe göstererek Türkiye'ye askeri helikopter satışını durdurdu.
13/08/1997 Olay Basında sorumlu müdürlerin dava ve cezalarını şartlı erteleyen düzenleme yasalaştı.
15/08/1997 Olay Gazeteci Işık Yurtçu 2 yıl 8 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
16/08/1997 Olay 8 yıllık eğitim fonu için zam yapılmasına tekel ürünlerinden başlandı.
16/08/1997 Olay İlköğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı, 242'ye karşı 277 oyla TBMM'de kabul edildi.
22/08/1997 Olay Türkiye, Brüksel'den Diyarbakır'a gitmesi planlanan "Musa Anter Barış Treni"ne ülkeye giriş izni vermeyeceğini açıkladı.
25/08/1997 Ölüm Seramik sanatçısı Füreya Kora
25/08/1997 Olay Kasparov, IBM Deeper Blue 2'ye karşı 2-1 yenildi. Bu bir dünya satranç şampiyonunun bilgisayara yenildiği ilk karşılaşma oldu.
26/08/1997 Olay Siyanürle altın çıkarılmasına karşı mücadele veren 250 Bergamalı Boğaz Köprüsü'nde eylem yaptı.
31/08/1997 Ölüm Galler Prensesi Diana ve erkek arkadaşı Dodi El Fayed Fransa'da trafik kazasında.
31/08/1997 Olay Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi protesto eden 150 kişilik grup ATV'nin Kasımpaşa Stüdyoları'na saldırdı.
05/08/1998 Ölüm Doğu Bloku'nun hayatta kalan son Stalinci liderlerinden Bulgaristan'ın uzun yıllar diktatörü olan Todor Jivkov, Sofya'da 96 yaşında öldü.
05/08/1998 Ölüm Eski devlet ve sağlık bakanlarından Münif İslamoğlu vefat etti.
07/08/1998 Olay Tarihi eser kaçakçılığından 4,5 yıl hapse mahkum olduktan sonra Türkiye'den kaçan Ayşegül Tecimer için kırmızı bülten çıkarıldı. 15 Temmuz 2001'de Tecimer, Fas-Marakeş'te gözaltına alındı. 16 Temmuzda tutuklandı. 5 Eylülde serbest bırakıldı. 11 Eylülde Fas, Türkiye'nin iade başvurusunu reddetti.
07/08/1998 Olay Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerine bomba atıldı; 224 kişi öldü.
07/08/1998 Olay Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerine bomba atıldı; 224 kişi öldü.
08/08/1998 Ölüm Yazar Bekir Yıldız.
08/08/1998 Ölüm Bekir Yıldız, Öykü yazarı.
13/08/1998 Doğum Oğulcan Öztürk
17/08/1998 Olay Alaattin Çakıcı, Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.
18/08/1998 Olay Rusya'daki ekonomik kriz dünyayı sarstı. Rusya bütün dış borç ödemelerini durdurdu.
19/08/1998 Olay Tehditle tahsilat yapmak, adam öldürmeye azmettirmek suçlarından aranan Sedat Peker, Romanya'dan Türkiye'ye gelerek teslim oldu.
20/08/1998 Olay Maliye Bakanlığı, kapatılan RP'nin malvarlığıyla ilgili incelemeleri sırasında, 1,2 trilyon lira nakit açığı buldu. Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 78 kişi hakkında açılan dava sonucunda, 6 Mart 2002'de Erbakan "evrakta sahtekarlık" suçundan 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.
02/08/1999 Ölüm Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı.
03/08/1999 Olay PKK lideri Abdullah Öcalan, dağdaki militanlara silahlı mücadeleye son verme, barış için çalışma çağrısı yaptı.
07/08/1999 Olay TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden -İş Genel Başkanı Şemsi Denizer silahlı saldırı sonucu öldü.
09/08/1999 Olay PKK Merkez Komitesi, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını kabul ettiğini açıkladı. Komite siyasallaşmanın gereğine dikkat çekti.
11/08/1999 Olay Yüzyılın son güneş tutulması çeşitli illerden tam olarak izlendi.
12/08/1999 Ölüm Yazar, şair, ressam Abbas Sayar ve şair, çevirmen Can Yücel .
13/08/1999 Olay Emek Platformu'nun tahkim ve geç emekliliği protesto amaçlı bir günlük iş bırakma eylemi, hayatı önemli ölçüde durdurdu. Ne var ki, emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkaran düzenlemeyle uluslararası tahkim yolunu açan Anayasa değişikliği Meclis'te kabul edildi.
16/08/1999 Olay Koalisyon ortakları arasında Af Yasa Tasarısı ile ilgili uzlaşma sağlandı. Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenleme yapıldı. 312. maddenin 2. fıkrası af kapsamı dışında bırakıldı.
17/08/1999 Olay Marmara Bölgesi'nde sabaha karşı 03.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın verilerine göre 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı, yüz binlerce kişi evsiz kaldı
25/08/1999 Olay Kadınların 58. Erkeklerin 60 yaşında 7000 gün prim ödeme koşuluyla emekli olabilecekleri yasalaştı.
26/08/1999 Olay Pişmanlık Yasası çıktı.
28/08/1999 Ölüm Emekli Orgeneral ve feshedilen Milliyetçi Demokrasi Partisi genel başkanı Turgut Sunalp.
28/08/1999 Olay Ağır sıklet boksörü Sinan Şamil Sam, Dünya Şampiyonu oldu.
28/08/1999 Olay Af tasarısı Meclis'ten geçti. Cezaevlerindeki 70 bin tutuklu ve hükümlüden 26 bin 500'ü hemen serbest kalacak.
08/08/2000 Olay Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, irticai ve bölücü faaliyetlere karıştığı öne sürülen devlet memurlarını tasfiye etmeye yönelik Kanun Hükmünde Kararnameyi "Hukuk devleti ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle hükümete iade etti.
08/08/2000 Olay Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, irticai ve bölücü faaliyetlere karıştığı öne sürülen devlet memurlarını tasfiye etmeye yönelik Kanun Hükmünde Kararnameyi "Hukuk devleti ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle hükümete iade etti.
08/08/2000 Olay Kültür Bakanı İstemihan Talay İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Yekta Kara'yı görevden aldı.
08/08/2000 Olay İspanya'da kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü'nün komutanı Patxi Rementeria, hazırladığı bombanın elinde patlaması sonucu öldü.
09/08/2000 Ölüm Sinema yazarı Alim Şerif Onaran
11/08/2000 Olay Nur Cemaatı lideri Fettullah Gülen hakkında 'çete kurmak ve yönetmek' iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fettullah Gülen için Kırmızı Bülten çıkartılması istendi.
12/08/2000 Ölüm Tiyatro sanatçısı Güzin Özipek.
14/08/2000 Olay Rus Nükleer Denizaltı'sı Kursk, 107 mürettebatıyla deniz dibine oturdu.
15/08/2000 Olay Türkiye, 03 Ocak 1976 da yürürlüğe giren 'Birleşmiş Milletler Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi' ile 'Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi' ni imzaladı.
17/08/2000 Ölüm Sinema ve tiyatro sanatçısı Selim Naşit Özcan, İstanbul'da öldü.
18/08/2000 Ölüm Tiyatro sanatçısı Selim Naşit.
22/08/2000 Ölüm Azerbaycan eski Devlet Başkanı Ebulfeyz Elçibey.
23/08/2000 Olay Merkez üssü Hendek-Akyazı olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hendek ve Akyazı ile çevre illerde binalardan atlayan 60 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
25/08/2000 Olay Galatasaray Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.
31/08/2000 Ölüm Tiyatro sanatçısı Gürdal Tosun.
01/08/2001 Olay Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne bağlı iken kabul ettiği Kril alfabesinden; 1920'lerin başında bağımsız iken kısa süre uyguladığı Latin alfabesine yeniden geçti.
01/08/2001 Olay İş adamı Üzeyir Garih öldürüldü.
03/08/2001 Olay Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Radislav Kristiç'i, Srebrenica'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle 46 yıl hapis cezasına çarptırdı.
01/08/2002 Olay ABD, bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle kapsamlı terörle mücadele anlaşması imzaladı.
03/08/2002 Olay AB'ye uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla ''savaş ve yakın savaş tehdidi'' dışında idam cezası kaldırıldı.
19/08/2002 Olay Eski Türk-İş Genel Başkanı ve Senatör Halil Tunç 74 yaşında Ankara'da öldü.
23/08/2002 Ölüm Türk Sineması'nın emektarlarından Sami Hazinses (77) kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yaşama veda etti.
24/08/2002 Olay Devlet eski Bakanı Kemal Derviş ile ilişkileri tartışılan ve Başbakan Bülent Ecevit’in azledeceği belirtilen Devlet Bakanı Fikret Ünlü, bakanlık görevinden ve DSP’den istifa etti.
13/08/2003 Ölüm Sinemanın karakter oyuncusu Kazım Kartal 67 yaşında İstanbul'da öldü.
03/08/2004 Ölüm ''Hocaların Hocası'' Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.
15/08/2004 Ölüm Atatürk Ödülü sahibi ilk Türk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.
17/08/2004 Olay Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Büyükelçi Yiğit Alpogan atandı. Alpogan, MGK'nin ilk sivil genel sekreteri oldu.
01/08/2005 Olay Suudi Arabistan Kralı Fahd, uzun bir hastalık dönemi ve 23 yıllık iktidarın ardından 84 yaşında öldü. Yerine 1955'ten bu yana fiilen krallığı yöneten 82 yaşındaki veliaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz geçti. Savunma Bakanı Sultan Bin Abdülaziz ise veliaht prens oldu.
01/08/2005 Ölüm Suudi Arabistan Kralı Fahd bin Abdül Aziz öldü.
03/08/2005 Ölüm Tiyatro sanatçısı Mete Sezer, karaciğer yetmezliği yüzünden Ankara'da öldü.
04/08/2005 Olay Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
05/08/2005 Ölüm Şair Osman Numan Baranus 75 yaşında İstanbul'da öldü.
07/08/2005 Olay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikroelektronik Tesisleri'nde, bir yongaya Ulu önder Atatürk 'ün imzası, bir başka yongaya da Türk bayrağı işlendi.
19/08/2005 Ölüm Foto Muhabirleri Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı, emekli Gazeteci Rafet Hüner 66 yaşında Antalya'da vefat etti.
19/08/2005 Ölüm "Aşık Beyanı" olarak tanınan halk ozanı H. İbrahim Güleç, Malatya'nın Darende ilçesinde, kullandığı traktörle köyüne giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
21/08/2005 Olay Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Finli pilotu Kimi Raikkonen kazandı.
15/08/2006 Olay Şırnak'ta güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 er şehit oldu.
17/08/2006 Olay Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'e "Devlet Şeref Madalyası" verilmesi kararlaştırıldı.
20/08/2006 Ölüm Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncer Necmioğlu, İstanbul'da vefat etti.
29/08/2006 Olay Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde (AC) resmi dil Adigeceyi,Adige etnik kökenli öğrenciler için,ilk ve orta okullarda,seçmeli bir ders dili olmaktan çıkarıp zorunlu bir ders dili haline getiren bir yasa,bazı AC milletvekilleri tarafından verilen bir önerge ile iptal edilmek istendi,ancak sözkonusu önerge Adigey Parlamentosu-Khase'de (1061;1072;1089;1101;)görüşülüp 28 Ağustos 2006'da oy çokluğu ile red edildi.
03/08/201 Olay Cannae savaşında Annibal büyük Roma ordusunu yendi.
15/08/-30 Olay Kraliçe Kleopatra intihar etti; Mısır Romalıların eline geçti.
24/08/74 Olay Pompei ve Herculaneum şehirlerini yok eden Güney İtalya’daki Vezüv yanardağı patladı.
10/08/792 Olay Fransa'da krallık kaldırıldı.
11/08/925 Olay Doğu İstiklal Mahkemesi gazetecileri yargılamaya başladı. Mahkeme Vatan gazetesini kapattı.
Görüşlerinizi İletin
Tarihte Bugün Içerik Arama

Site içi aramayı kullanarak, aradığınız kelimeyi içeren kayıtlar kronolojik olarak listelenecektir.
Görüşlerinizi İletin
Sitemizin sizlere daha fazla hizmet edebilmesi için öneri, görüş ve katkılarınızı bizlere iletiniz.
Sitenize Ekleyin
Sitemizde Tarihte Bugün Servisi Vermek İstermisiniz ? Çok yakında bu hizmetimiz sizlerle olacaktır.
RSS - XML Servisleri
Add to My Yahoo!
Add to Google
Tarihte Bugün RSS Servisi
 

(C) 2007, Türk Bilişim İnternet Hizmetleri